...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , GETH, materiał promocyjny

Automatyzacja załadunku pieców wsadowych w skali „L”. To nie dla mnie…

Większości właścicieli polskich piekarni rzemieślniczych znane są automatyczne systemy zała­dowcze – zarówno zasada działania, jak i korzyści wynikające z ich zastosowania. Wciąż jednak spora grupa nie dopuszcza myśli, że automatyzacja może zaistnieć właśnie w ich piekarniach.

Niechęć do rozważenia opcji zakupu podyktowana bywa argumentami, które – po poddaniu analizie – okazują się bezzasadne.
Najczęściej wymieniane powo­dy, dla których właściciele pie­karni nie chcą się zdecydować na wprowadzenie automatyzacji w swo­ich zakładach, to:
1. warunki lokalowe – „to na pewno się nie zmieści”,
2. marazm – przekonanie, że dotychcza­sowy ręczny system pracy nie wymaga zmiany,
3. automatyzacja tylko w przemyśle – „to dla „dużych”,
4. tradycja a postęp techniczny – „au­tomatyzacja niszczy rzemieślniczy produkt”. Wydaje się, że źródłem tych przekonań są w dużej mierze obawy i uprzedzenia. Ra­cjonalizm wykorzystania automatycznego systemu załadunku nie pozostawia jednak złudzeń. Poniżej rozprawiamy się z mita­mi dotyczącymi adaptacji automatycznego systemu w zakładzie piekarniczym.

   
 

System MIWE athlet L
System MIWE athlet L, najmniejszy na rynku, uwzględnia specyfikę małych zakładów, w tym trudności lokalowe. Wykorzystanie automatycz­nego systemu załadunku i wyładunku MIWE athlet L jest zasadne już przy obsłudze dwóch, a nawet jednego pieca wsadowego (maks. liczba obsługiwanych pieców przez ten model to 3 szt./18 komór).

 

 
Mit pierwszy. Warunki lokalowe – „to się nie zmieści”
Konfigurowanie modelu MIWE athlet L od­bywa się indywidualnie, tak, by optymalnie wykorzystać powierzchnię zakładu. Często pozorna ciasnota może – przy reorganizacji ciągu produkcyjnego – okazać się sposo­bem na poprawę komunikacji i pozyskanie miejsca, dlatego warto rozważyć zlecenie wykonania indywidualnego projektu. Po­niżej opisowe rozmieszczenie pieców z za­ładunkiem MIWE athlet L w trzech dogod­nych opcjach.

1. Najprostszym udogodnieniem jest za­ładunek i wyładunek pieczywa na taśmie stołu MIWE athlet załadunek taśmy może odbyć się za pomocą poprzecznych apara­tów załadowczych lub poprzez ręczne wy­kładanie pieczywa z koszyków (patrz fot. 1).


fot.1

2. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest rozstawienie pieców tak, by pomiędzy nimi znalazł się wózek odbiorczy/studzący z uko­śnymi półkami na wysokości półek pieco­wych. Wózek ten przejmuje ze stołu MIWE athlet. W tej opcji ustawienia wyelimino­wany jest odbiór ręczny, a obsługa całego systemu jest nadzorowana przez jedną oso­bę. Wózek wyposażony jest w znajdującą się na jego końcu blokadę zabezpieczającą przed spadaniem pieczywa; po jej zwol­nieniu pieczywo zsuwa się bezpośrednio do koszy (patrz fot. 2).


fot.23. Kolejnym rozwiązaniem jest umieszcze­nie na wysokości ostatniej półki piecowej taśmociągu. Dowolnie poprowadzony, może mieć swój koniec na „wydawce”. Pie­ce wówczas stoją, dla oszczędności miej­sca, blisko siebie. Na taśmie transportowej dodatkowo montowany jest system zrasza­nia chleba. Taśma transportowa bywa za­kończona praktyczną zjeżdżalnią, po której upieczony chleb zsuwa się do rąk osoby przekładającej bochenki do koszy.


Mit drugi. Marazm a komfort pracy pracowników – „ręczny załadunek: dobry i sprawdzony”
Oczywiście zawsze można zasadzać piec ręcznie, czy to łopatą, czy to aparatami wrzutowymi, pytanie tylko, jak długo jesz­cze wykonujący aktualnie ten zawód oraz przyszli adepci będą chcieli to robić, na­rażając swój kręgosłup na przeciążenia. Nie jest tajemnicą, że zawód piekarza – ze względu na różnego rodzaju niewygody – jest wybierany coraz rzadziej.
Automatyczny załadunek ma przede wszystkim odciążyć piecowego i podnieść standard pracy piekarzy w zakładzie. Niechętnie podejmowana i uciążliwa zmiana nocna może być – dzięki automatyzacji załadunku – skrócona, roz­poczynać się później, a praca w godzinach nocnych wymaga zaangażowania mniejszej liczby personelu. Inwestycja w system au­tomatycznego załadunku i wyładunku jest przejawem dojrzałego i globalnego myśle­nia w podnoszeniu atrakcyjności zawodu piekarza.

Piekarze weryfikują ofertę pracy pod kątem nowoczesnego wyposażenia usprawniają­cego ich codzienne czynności. Automa­tyzacja załadunku może być zatem kar­tą przetargową w pozyskiwaniu dobrych fachowców. Pracodawca, który inwestuje w park maszynowy, mając na uwadze do­bro pracowników, może liczyć na zwrot inwestycji w postaci nieocenionych warto­ści, jak: lojalność, rzetelność i uczciwość.

Mit trzeci. Automatyczny załadunek – tylko w przemysłowej produkcji – „to dla dużych”
MIWE athlet L dedykowany jest rzemieśl­niczej piekarni o niedużej produkcji i jest racjonalny już przy obsłudze jednego pieca (o maks. liczbie komór – sześć). W przypadku rozbudowy instalacji o nowe piece system może przejąć obsługę maks. trzech pieców. Jeśli załadunek i wyładu­nek nie są wspierane automatycznie, muszą być wykonane ręcznie – tu wra­camy do problemu personalnego. Dzięki systemowi załadunku stworzone zostają moce przerobowe, które otwierają drogę do zwiększenia wydajności.

Tradycja a postęp techniczny
Pielęgnowanie tradycji recepturowej, wie­lofazowe prowadzenie ciasta są niejedno­krotnie kluczem do sukcesu. Automatyza­cja załadunku nie zmienia niczego w tym zakresie! System MIWE athlet L pracuje ostrożnie i w sposób zsynchronizowany, co sprawia, że wszelkie obciążenia me­chaniczne zostają ograniczone do mini­mum. Nawet najwrażliwsze ciasto (luźne) nie deformuje się. Wymierna za to jest poprawa efektów wypiekowych, gdyż za­sadzenie pieca trwa krótko i jest realizo­wane z dokładnością co do sekundy. Nie dochodzi tym samym do utraty energii i czasu przy ponownym rozgrzaniu pieca, stąd atmosfera pieczenia jest stała. Pro­dukt jest upieczony równomiernie, a ja­kość jest powtarzalna.

Dotychczasowi użytkownicy MIWE athlet L, przekonani o słuszności swojej decyzji, twierdzą: „Technika powinna służyć człowiekowi tak dalece, by zacho­wywana była rzemieślnicza jakość”. MIWE athlet L eliminuje dodatkowo takie błędy, jak: zbyt długi czas pieczenia, nie­odpowiednia temperatura, zbyt małe lub zbyt duże zaparowanie.

Czystość zakładu z systemem automatycznego załadunku
Zautomatyzowany system załadowczy sprzyja mniejszemu zabrudzeniu mąką, czystość w zakładzie utrzymana jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Warto podkreślić, że w polskich piekar­niach zmieniają się standardy higienicz­ne. Więcej wagi przywiązuje się nie tylko do czystości samego zakładu, ale i koszy transportowych, które są wizytówką pie­karni na zewnątrz.

Jeżeli chcesz zobaczyć instalację piecową z automatycznym systemem MIWE athlet L,  zadzwoń 12 262 24 62

Małgorzata Majdan, Geth

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji