...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Bezbłędne znakowanie lodów

„Weryfikacja negatywna” – tak określam szukanie błędów na autentycznych etykietach. To bodaj najlepszy sposób, żeby sprawdzić swoją wiedzę z aktu­alnych przepisów w zakresie znakowania i uczulić na błędy.

Ponieważ na błędach najłatwiej się uczyć, przygotowałam zesta­wienie typowych „potknięć” w branży lodziarskiej, które wychwyciła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno­-Spożywczych.

Jak donoszą raporty z kontro­li inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo­żywczych, w różnych okresach ok. 11-12% wyrobów lodziarskich było niewłaściwie oznakowanych.

Przedstawione w tabeli obok nieprawidłowo­ści były niezgodne z obowiązującymi prze­pisami. Inspekcje kontrolujące nie spraw­dzają jeszcze etykiet na zgodność z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przeka­zywania konsumentom informacji na temat żywności, które wnosi szereg zmian w zna­kowaniu. Na dostosowanie etykiet mamy czas do 13 grudnia 2014 r. oraz 13 grudnia 2016 r. w zakresie oznakowania wartością odżywczą.

Na potrzeby artykułu przeanalizowano etykiety lodów dostępnych w sprzedaży. Najwięcej błędów w świetle rozporządze­nia 1169/2011 zawierał skład lodów. Poni­żej przedstawiono przykłady błędów oraz zamieszczono wyjaśnienie, jakie zapisy są poprawne.

Najczęściej popelniane błędy w znakowaniu

 

Przykłady błędów w podanych składnikach

w celu powiększenia tabeli proszę kliknąć na galerię

 

Błędy w składzie lodów
Do wytworzenia lodów tak naprawdę po­trzeba tylko kilku składników: jaj, cukru, śmietanki i np. owoców. Jednak składniki obecnych na rynku lodów są znacznie bar­dziej rozbudowane; zawierają od kilkuna­stu do nawet czterdziestu kilku składników. Im bardziej rozbudowany skład, tym więcej można popełnić błędów. Podpowiadamy, jak ich nie popełniać w świetle nowych przepisów, czyli Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywości.
Dla przypomnienia – wykaz składników po­przedzamy wyrazem „składniki” lub sfor­mułowaniem zawierającym ten wyraz. Wymieniamy wszystkie składniki w kolej­ności malejącej, czyli od składnika, któ­rego jest najwięcej, do składnika, którego jest najmniej.

Co jeszcze powinno być na etykiecie?
• Masa netto, a nie objętość netto.
Wyjaśnienie. Zapis mówiący, że za­wartość netto lodów można podawać w jednostkach masy lub objętości, zo­stał usunięty z rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych. Pro­dukty w postaci stałej podajemy w jed­nostkach masy, tj. w miligramach, gra­mach, kilogramach.

• Informacja o szczególnych warunkach przechowywania, np.: „Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C”.

• Numer partii.

• Od 13 grudnia 2016 r. – obowiązkowo ta­bela wartości odżywczej, na którą składa­ją się: wartość energetyczna, ilość tłusz­czu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli.


Oznakowanie lodów nieopakowanych
Rozporządzenie 1169/2011 wymaga, aby w przypadku żywności nieopakowanej in­formować konsumenta o obecnych w pro­dukcie składnikach alergennych.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz­woju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, a do­kładniej jego zmiana z 2013 r., wymaga, aby na żywności nieopakowanej znalazły się informacje: nazwa lodów, nazwa albo imię i nazwisko producenta, wykaz skład­ników. Informacje te podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej dane­go środka spożywczego lub w inny spo­sób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

O czym jeszcze należy pamiętać?
Znakowanie datą minimalnej trwałości nie dotyczy pojedynczych porcji lodów. Indywi­dualnych porcji lodów nie trzeba też znakować numerem partii, jednak informacja ta musi znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
Ponadto należy zachować ogólne wyma­gania co do znakowania, tj. informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsu­menta, nie mogą wprowadzać konsu­menta w błąd, muszą być umieszczone w widocznym miejscu, w taki sposób, aby były dobrze widoczne i czytelne. Muszą być też wydrukowane na opakowaniu lub etykiecie w sposób zapewniający wyraźną czytelność, z użyciem znaków o rozmia­rze czcionki określonej w rozporządzeniu 1169/2011.

Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności

Bieżące wydanie czasopisma

Justyna Sekunda o upartym dążeniu do celu i pukaniu do drzwi klienta premium. Aleksandra Gostomska i Paweł Ignaciuk o przekazywaniu historii i emocji w ciastkach. Tomasz Dudek o potędze inwestowania w siebie.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Wypieki wegańskie puratos

  pieczywo babuni lesaffre

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji