...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Cloud – software i service „z chmury”

Procesy biznesowe realizowane „w chmurze” cieszą się dużym zaintere­sowaniem przedsiębiorców. Użytkownicy aplikacji informatycznych w zakładach o różnym potencjale sięgają po szansę, jaka wiąże się z obsługą informatyczną procesów realizowaną „w chmurze” – Cloud-Computing.

Rozwiązania te umoż­liwiają połączenie zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w różnych miejscach, co pozwala dynamicznie oraz elastycznie reagować na „wąskie gardła”.

CSB-System również wpisuje się w te technologiczne trendy: poprzez nowoczesny Cloud­Service-Center użytkownicy mogą wy­korzystać potencjał zintegrowanego rozwiązania branżowego wraz z pełno­prawnym serwisem. Wielu klientów już go używa. Jednym z przedsiębiorstw od­noszących korzyści w tym obszarze jest Bon Pastaio GmbH. Ten producent ma­karonów w dwóch zakładach produkcyj­nych steruje gospodarką towarową i za-rządzaniem jakością oraz ma system finansowo-księgowy jako jedno rozwią­zanie „w chmurze”.

– Jako producent makaronów opiera­my naszą strategię sukcesu na jak naj­większej wydajności. Dlatego postawi­liśmy na rozwiązanie IT „w chmurze” zamiast na własny dział informatyczny. Zdecydowaliśmy się na CSB-Cloud-Servi­ce, ponieważ koncepcja bezpieczeństwa centrum obliczeniowego jest właściwa i gwarantuje stały dostęp do zasobów. Podłączenie komputerów jest bardzo do­bre, bezpieczeństwo danych i serwis są realizowane przez CSB-System. Oznacza to, że możemy skoncentrować się na na­szym zasadniczym biznesie: na produkcji wybornych makaronów! – mówi Andreas Brunsbach, prezes Bon Pastaio GmbH.

 

Również producent mieszanek przypra­wowych z Berlina organizuje procesy produkcyjne, korzystając z „chmury”.
– Posługujemy się rozwiązaniem CSB­Cloud-Lösung, ponieważ nasz magazyn wysokiego składowania znajduje się w innym budynku. Tam nie mamy sie­ci stacjonarnej, tylko zwykłe łącze inter­netowe. Za pomocą aplikacji „z chmury” kierownik magazynu może natychmiast zaksięgować w Systemie CSB przyjęcie towaru. Wszystkie ruchy towarów (wy­danie) z magazynu na zewnątrz również są księgowane w czasie rzeczywistym. To stanowi o pełnej przejrzystości proce­sów – chwali zalety rozwiązania Florian Doll, prezes Kahler Gewürze GmbH.

Rozwiązania „cloud” stosuje również przedsiębiorstwo Lutz Fleischwaren GmbH, które wdrożyło je w 18 zakła­dach. Przyniosło ono dużą oszczędność, optymalne sterowanie i organizowa­nie procesów we wszystkich lokaliza­cjach. Nakłady na własną infrastruktu­rę IT zostały przy tym ograniczone do minimum.

Cloud-Service-Center oferuje możliwo­ści outsourcingu danych 20 000 użyt­kowników systemów ERP, gwarantując stały dostęp do indywidualnych zaso­bów klienta. Ponadto uwzględnia ca­łość aspektów bezpieczeństwa IT, za­równo w systemach zarządzania bazami danych, jak i przy zastosowaniu sprzę­tu w odniesieniu do serwerów, techniki magazynowej i sieci.ZALETY ROZWIĄZANIA CLOUD:

Oszczędność kosztów
- zmniejszenie nakładów na inwestycje IT (serwer, dysk wirtualny), ryzyko inwestycyj­ne zastąpione przez miesięczne opłaty;
- obniżenie bieżących kosztów IT (personel, serwis, inwestycyjne);
- eliminowanie kosztów zakupu sprzętu niewykorzystywanego;
- prosta obsługa klienta, wydłużony cykl życia aktualnego klienta.

Skalowalność i elastyczność
- zdolność dopasowania wymaganych zaso­bów i wydajności IT do potrzeb (liczba użyt­kowników, wielkość dysków);
- natychmiastowe uruchomienie projektu IT.

Mobilność stanowisk pracy i danych (bezpieczeństwo/compliance)
- wysoki stopień bezpieczeństwa, integral­ność i dostępność;
- niezależność od własnego działu IT;
- automatyczne zabezpieczanie danych i archiwizacja.

Aktualność
- systemy zawsze w aktualnej wersji.

Obszerny serwis hostingowy
- jasno określeni partnerzy/optymalna opieka;
- stopniowane wsparcie serwisowe SLA: od I do III;
- zarządzanie Security Services.

Adam Steć

Bieżące wydanie czasopisma

Dariusz Rajewski, Konrad Tota i Michał A. Molenda – 3 różne perspektywy i patenty na rozwój rzemieślniczych firm. Gadżety rzemieślnika – sprawdź, w jakie urządzenia i akcesoria zbroją się współcześni cukiernicy, piekarze i czekoladziarze w Polsce. Zobacz sklep firmowy dopasowany do rzeczywistości!

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj okrojony numer (Katalog reklam) online lub pobierz PDF >>

Pełny numer dostępny tylko w prenumeracie >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji