czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Czy etykieta decyduje o sukcesie sprzedażowym produktu? 0

dodano ,kds2014, materiał promocyjny

To pytanie zadają sobie nie tylko producenci żywności, ale również wytwórcy opakowań. Dziś poprawna pod względem prawnym i graficznym etykieta nie gwarantuje osiągnięcia powodzenia w sprzedaży.

Nasycenie rynku powoduje ciągłą gonitwę firm konkurencyjnych, a odbiorcy...?
… wybierają najczęściej produkt o atrakcyjnej cenie.
Gdy cena produktu jest zbliżona…
… decyduje aspekt wizualny!

 

Różnorodność artykułów spo­żywczych, jakie oferują rynek oraz sami producenci, wymusza na producentach ciągłe poszukiwanie in­nowacyjnych i oryginalnych rozwiązań. Zmieniające się normy unijne i rozporzą­dzenia dotyczące oznakowania opakowań nakładają na przedsiębiorców obowiązek umieszczenia na etykietach większej ilo­ści informacji, które powinny być bar­dziej precyzyjne, czytelne i zrozumiałe dla konsumenta.

Zmiany dotyczą głównie informowania konsumentów o zawartości alergenów, wartości kalorycznej, dokładnym skła­dzie, kraju pochodzenia produktu, a także wielkości czcionki. Pozostałe informacje stają się polem do popisu kreatywnych specjalistów w zakresie marketingu, agencji reklamowych i projektantów opakowań.

Rozwiązania skrojone na miarę
Obserwując ten trend, proponujemy kil­ka rozwiązań i zastosowań, które po­mogą producentom nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale również zachować trwa­łość etykiety i jej funkcjonalność. Po­niższe przykłady powstały w odpowie­dzi na zmieniające się potrzeby klientów, trendy na rynku i możliwości, jakie dają obecnie dostawcy materiałów samoprzy­lepnych:

• Etykiety na opakowania foliowe – stosowane najczęściej na pieczywo i produkty pakowane: chleby, bułki, kruche ciasteczka. Etykiety z foli lub papieru wykonane są z materiałów od­pornych na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, co pozwala na zacho­wanie ich w idealnym, niezmiennym wyglądzie.• Etykiety częściowo zadrukowane – przeznaczone do ponownego dodru­ku informacji zmiennych: daty, ceny, terminu produkcji, terminu ważności, składu. Etykiety tego typu są znacz­nym ułatwieniem dla cukierni i piekarni produkujących krótkie serie. Po stronie klienta pozostaje jedynie dodrukowanie powyższych specyfikacji. 

• Owijki na pieczywo – techno­logia druku offsetowego pozwala na wydrukowanie etykiety okalają­cej produkt taki jak chleb w dowol­nym kształcie, kolorze i wielkości.• Etykiety czyste przeznaczone do późniejszego zadruku – białe etykiety produkowane z papieru lub fo­lii, wycinane są w dowolnym kształcie, formacie i nakładzie. Klient otrzymuje etykiety na roli, przeznaczone do póź­niejszego zadrukowania w drukarce termicznej lub termotransferowej.


• Etykiety promocyjne – wykorzy­stywane do akcji marketingowych lub do opakowań o zwiększonej pojem­ności. Zawierają informacje dotyczą­ce promocji i ofert specjalnych. Przy­kładowe teksty na takiej etykiecie: „Kup 2 w cenie 1”, „Promocja –30% taniej”, „Produkt o niskiej zawartości glutenu”, „Produkt Light”. Ten typ ety­kiet skutecznie wspiera i zwiększa po­ziom sprzedaży. Użycie intensywnych kolorów i chwytliwych haseł znacząco podnosi efektywność przekazu mar­ketingowego.

 

Technologia pozwala zaprojektować i wy­konać etykiety, uwzględniając takie roz­wiązania jak częściowe osłabienie kleju, który nie pozostawia śladu na opakowa­niu, czy wydruk w dowolnym kolorze, wzorze i kształcie. Umożliwia również zastosowanie rozwiązania zabezpiecza­jącego towar przed otwarciem lub kra­dzieżą gratisów przyklejonych do produk­tów, a także fluoroscencyjnych kolorów i cold stamplingu (złocenia) przykuwa­jących uwagę.

Umiejętny dobór trzech parametrów kle­ju, materiału i zabezpieczeń wierzchnich (laminatów i lakierów UV) pozwala stwo­rzyć etykietę, która może być odporna na światło UV, tłuszcz, wodę, wy­soką lub skrajnie niską temperatu­rę. Nowością są również materiały bezklejowe atestowane pod względem bezpośredniego kontaktu z żywnością.


Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe