...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Dan Cake stawia na zrównoważony rozwój

Dan Cake Polonia, czołowy producent branży piekarniczo-cukierniczej w Polsce, jest częścią międzynarodowej Grupy Dan Cake. Produkty marki są dostępne w sieciach handlowych na całym świecie.

Małgorzata Chudzik, członek zarządu Dan Cake Polonia, opowiada o planach zrównoważonego rozwoju firmy, rozwiązaniach logistycznych, które wspierają biznes, oraz przyszłości przemysłu piekarniczego.

Czy odczuli Państwo wpływ pandemii na działalność Dan Cake?
Małgorzata Chudzik: Zakład produkcyj­ny Dan Cake w Chrzanowie działał z pełną mocą, bez żadnych przerw, również w naj­ostrzejszym okresie pandemii. Linie pro­dukcyjne są zautomatyzowane, więc cały proces odbywa się bez kontaktu człowie­ka z surowcami i produktami. Pakowanie odbywa się w strefach „Clean Room”, za­pewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wyroby piekarnicze, zwłaszcza te, któ­re odznaczają się dłuższym terminem przydatności do spożycia, to asortyment pierwszej potrzeby. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji i dostaw do naszych klientów. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że skutecznie zaadaptowaliśmy się do no­wej, pandemicznej rzeczywistości.

Małgorzata Chudzik, członek zarządu Dan Cake Polonia

 

Od 2011 roku korzystają Państwo z poolingu (wynajmu) palet firmy CHEP. Jakie korzyści to rozwiązanie przynosi Państwa firmie?
Zanim rozpoczęliśmy współpracę z firmą CHEP Polska, sami dokonywaliśmy zaku­pu palet, a następnie dostarczaliśmy na nich towar do klientów. Niestety w takim modelu nie byliśmy w stanie skutecznie odzyskiwać raz wykorzystanych palet i po­nownie włączać ich do obiegu. Tym samym znaczną część z nich po prostu traciliśmy, co z perspektywy biznesowej było nie­ekonomiczne. Uruchomienie systemu gospodarki pa­letowej w naszej firmie przełożyło się na znaczną redukcję kosztów, ale rów­nież usprawnienie procesu związanego bezpośrednio z produkcją towaru i jego dystrybucją do klientów. Zyskaliśmy dzię­ki niemu wolną przestrzeń magazynową i możemy ją korzystniej zagospodarować. Dokonaliśmy również standaryzacji w ob­szarze wykorzystywanych przez naszą firmę opakowań. Przy bardzo wysokim poziomie produkcji, jaki osiągamy w Dan Cake, szczególne znaczenie ma fakt, że system poolingowy ma korzystny wpływ na środowisko naturalne i sprzyja jego ochronie – tylko w ubiegłym roku ob-niżyliśmy emisję CO2 do środowiska aż o 126 578 kg, a to dzięki stosowaniu tego rozwiązania.

Jakie są cele rozwoju firmy Dan Cake Polonia na najbliższy rok?
Spółka Dan Cake Polonia intensywnie się rozwija. W grudniu 2020 roku roz­poczęliśmy rozbudowę naszego zakładu w Chrzanowie. Dążymy do tego, aby być firmą nowoczesną, korzystającą z naj­nowszych osiągnięć techniki. Swój roz­wój realizujemy jednak zawsze w opar­ciu o zasady zrównoważonego rozwoju, dbając nie tylko o środowisko naturalne, ale również o lokalne społeczności oraz naszych długoletnich partnerów bizne­sowych.

FOT. Materiały prasowe Dan Cake

 

W jaki sposób pooling palet pomaga osiągać cele w zakresie zrównowa­żonego rozwoju?
Im więcej podmiotów korzysta ze współ­użytkowanych palet, tym więcej korzyści z tego płynie, zarówno dla stron całego procesu, jak i dla naszej planety. Pooling palet realnie zwiększa efektywność śro­dowiskową i ekonomiczną całego łańcu­cha dostaw.

Jaka będzie przyszłość przemysłu pie­karniczego? A w szczególności przy­szłość Dan Cake, zarówno pod wzglę­dem biznesowym, jak i w kontekście zrównoważonego rozwoju?
Branża piekarnicza nadal będzie się krysta­lizować i kształtować. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to będą one umacniać swoją pozycję na rynku, stawiając na cią­gły rozwój. Wynika to z faktu, że sieci han­dlowe preferują współpracę z większymi, prężnie działającymi dostawcami, którzy są w stanie sprostać dużej ilości dostaw i wy­sokiemu zapotrzebowaniu na konkretne produkty. Niemniej małe piekarnie nie po­winny czuć się zagrożone, ponieważ Polacy cenią sobie również wyroby rzemieślnicze. Te dwa sektory będą nadal wzajemnie się uzupełniać. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to na stałe wpisał się on w cele rozwojo­we firmy Dan Cake Polonia i jest obecny w naszej codziennej działalności. Wdro­żyliśmy m.in. system rekuperacji ciepła z pieców piekarniczych, rozważamy tak­że odnawialne źródła energii oraz re­dukcję zanieczyszczeń generowanych przez transport. W produkcji stawiamy na certyfikowane surowce i odchodzimy od używania jaj z chowu klatkowego. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest przyszłością – nas, jako społeczeństwa, i naszej planety. 

 


Bieżące wydanie czasopisma

Zobacz zjawiskowy tort Angeliki Chwyć i Renaty Martyny z mistrzostw w Mediolanie! Zainspiruj się jesiennymi dekoracjami. Rozsmakuj się we włoskiej pizzy zamiast lodów.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  oprogramowanie dla piekarni

  żytni IG niski indeks

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji