...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Eduneo – przełom w szkoleniach biznesowych w Polsce

Ile codziennie tracisz, działając w biznesie po omacku? A ile możesz zyskać, kiedy dostaniesz wiedzę ułatwiającą zrozumieć rzeczywistość i narzędzia podnoszące skuteczność w działaniu? Dostępne w jednym miejscu. Pod koniec września star­tuje polska platforma e-learningowa Eduneo, która już zapowiada nową jakość w szkoleniach.

O jej celach, założeniach, tym, co ją wyróżnia rozmawiamy z Marcinem Juchniewiczem, dyrektorem meryto­rycznym Eduneo.

E-learning nie jest nowym pojęciem, rozwija się od dłuższego czasu i prze­chodzi kolejne fazy. Jak oceniasz rozwój platform e-learningowych w Polsce i za granicą?
Marcin Juchniewicz: To złożone za­gadnienie. Ludzie widzą już potencjał w e-learningu i w narzędziach wykorzy­stywanych online nie tylko do nauki, ale również promocji, marketingu i przede wszystkim sprzedaży. Najmłodsze poko­lenie, które zasypia i budzi się z telefo­nem w ręku, to konsumenci już na chwilę obecną. Z jednej strony przedsiębiorcy zauważają, że rysuje się taka tendencja rynkowa i ci, którzy wejdą do internetu, będą mieli szansę zagościć w nim na dłu­żej, a ci, którzy prześpią ten moment, będą musieli rozpychać się łokciami.

Z drugiej strony wyzwania zawodowe zajmują nam pełne 8 godzin, a biorąc pod uwagę dojazdy, o wiele więcej. Nie ma za wiele czasu, żeby się uczyć, po­znawać nowe strategie, więc życie po­niekąd wymusza na nas edukację przez platformy e-learningowe.

Obecnie w Polsce, ba! nawet w Europie nie ma takiej platformy, która integro­wałaby treści edukacyjne, użyteczne, ale też wszechstronne, odnoszące się do doskonalenia umiejętności miękkich i twardych. Wiele firm, pomimo że za­czyna produkować kontent edukacyjny w internecie, robi to wewnętrznie, dla swoich pracowników. Są też eksperci, którzy produkują kontent ogólnodostęp­ny, ale powiązany z ich specjalizacją. Ta­kiego miejsca, gdzie byłby on dostępny na szeroką skalę, dla wszystkich, w Polsce i w Europie, nie ma. W USA jest jedna taka platforma. Dlatego uważam, że teraz jest najlepszy czas, żeby tę lukę zapełnić.

   
 

Marcin Juchniewicz  – psycholog, mówca motywacyjny, trener, coach, a w wolnych chwilach aktor filmowy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnej Trainers Essential Skills. Współtworzy cykl warsztatów łączących psychologię biznesu z wyzwaniami dnia codzienne­go. Jego specjalnością są procesy grupowe, przywództwo, komunikacja wpływu oraz rozwój osobisty. Od 17 lat tworzy i wdraża programy szkoleniowe dla osób na stanowiskach specja­listycznych i menedżerskich. Przeprowadził ponad 900 szkoleń dla firm w Polsce i za granicą, a także ponad 150 prelekcji motywacyjnych.

 

 

Skąd przekonanie, że właśnie teraz jest najlepszy moment, by projekt przyjął się w Polsce, a nie zaliczył falstart?
Od kilku lat obserwuję, że wśród Pola­ków wzrosła gotowość do zmian. Zaczy­na do nich docierać, że czasy są inne, że ciężko pracować, budować biznes, zarządzać nim w oparciu o to, co było aktualne 5 lat temu. Biorąc pod uwa­gę zmiany, jakie zachodzą na zewnątrz, każda organizacja powinna być w taki sposób dostosowywana, jeżeli chodzi o konstrukcję, komunikację, żeby do­trzymać kroku zmianom zewnętrznym. Jeżeli menedżerowie są niedoinformowa­ni, pracownicy z długim stażem nie mają dostępu do aktualnej wiedzy, to bardzo często operują archaicznymi strategiami zarządzania, motywowania, budowania marki osobistej w kontekście bizneso­wym. Stają się wówczas hamulcem dla organizacji. Jedynym rozwiązaniem jest, żeby mieli dostęp do wiedzy, ale rów­nież żeby mogli udzielać odpowiedzi na pytania młodszym pracownikom, którzy oczekują natychmiastowej reakcji. Bez nowej wiedzy problem będzie narastał. Starsi stażem pracownicy będą się oko­pywać w swoich starych przekonaniach. Z kolei młodsi będą postrzegać ich jak drzewa, które zapuściły głęboko korze­nie i należałoby je pousuwać, bo stano­wią wąskie gardło organizacyjne. Moim zdaniem jedynie uczenie się od siebie nawzajem i dostęp do aktualnej wiedzy mogą pomóc we wzrastaniu organizacji.

 

Kogo może zainteresować nowa platforma Eduneo? Jaką wartość zyskają osoby z branży piekarskiej, cukierniczej?
Platforma jest adresowana do wszyst­kich, którzy chcą się rozwijać. Nieważ­ne czy jesteś piekarzem, czy cukierni­kiem, pracownikiem czy pracodawcą – kompetencje miękkie, menedżerskie i te typowo ludzkie nie są przekazywane w sposób usystematyzowany. Na tę wie­dzę jest ogromne zapotrzebowanie. Jeżeli nie potrafisz rozmawiać ze współmałżon­kiem czy pracownikami, kontrahentami, to po prostu nie umiesz się komunikować. Podobnie jest z kwestiami dotyczącymi za­rządzania czy budowania marki osobistej. One są niezależne od branży, uniwersalne
i niezbędne.

Jeśli nie rozumiesz podstawowych zało­żeń sprzedaży, stosujesz narzędzia sprzed 20 lat, to może się okazać, że nie jesteś w stanie rozpędzić swojego biznesu na tyle, żeby był dochodowy i gwarantował wolność nie tylko finansową, ale też cza­sową. To kolejna kompetencja niezależna od branży. Nie mówiąc o wykorzystaniu mediów społecznościowych, które dają ten przywilej, że potencjalni klienci mogą dowiedzieć się o tobie, zanim przyjdą na pierwsze spotkanie, co więcej, otrzymu­jąc od ciebie wartość, np. w postaci wie­dzy. I to jest jeden powód i gigantyczna wartość, dla której warto z takiej plat­formy korzystać. A drugi powód – praco­dawcy, budując biznes, albo pracownicy, wykonując pracę, nie są w stanie na bie­żąco odświeżać wiedzy na temat tego, jakie są trendy rynkowe, jak zmieniają się oczekiwania klientów, jakie są kanały komunikacji, budowania potęgi marketin­gowej, jakie dziś są skuteczne strategie sprzedażowe. To potężna wiedza na te­mat tego, jak dotrzymać pracownicze­go, przedsiębiorczego, menedżerskiego kroku zmianom zachodzącym na rynku.

Przeglądając internet, można za­uważyć, że nie brakuje wiedzy z marketingu, sprzedaży, rozwoju oso­bistego. Trzeba ją jedynie wyselekcjo­nować, przebrnąć przez lekturę, wysłu­chać podcastów, zrozumieć i jeszcze wdrożyć w życie. Dlaczego akurat z tej platformy warto skorzystać? Na czym polega jej atrakacyjność?
Eduneo to takie Centrum Kopernika, tyl­ko związane ze sprawczością osobistą i biznesową. Dzięki transformacji cyfro­wej mogliśmy stworzyć centrum wie­dzy, która jest użyteczna i niezbędna, by wejść na szczyt własnych możliwo­ści: ludzkich, menedżerskich, sprzeda­żowych, przedsiębiorczych, wszelakich. Wchodzisz do jednego miejsca i masz wszystko. Istnieją różne platformy edu­kacyjne, ale tylko nasza jest uniwer­salna. Cały czas ją rozwijamy. Skon­centrowaliśmy się na użyteczności, na narzędziach. Zaprosiliśmy do współpracy praktyków – ludzi, którzy mają wiedzę i potrafią ją zastosować w prakty­ce. To oni napisali recepty, stworzy­li listę użytecznych narzędzi, któ­re zaraz po obejrzeniu filmu albo nawet w trakcie możesz stosować
w praktyce i obserwować, jakie przy­noszą efekty. I to jest wartość. Mo­del, który przyjęliśmy, to 20% wiedzy teoretycznej, budującej świadomość, a 80% koncentracji na konkretnych na­rzędziach. Nie ma tutaj teoretyzowania, osobistych historii „jak odkryłem komu­nikację menedżerską, bo pracuję jako menedżer od 20 lat”. Postawiliśmy na krótkie formy po to, żeby wymóc na na­szych ekspertach przekazywanie kon­kretów. Nie ma tu wodolejstwa. I to nas odróżnia, to jest coś innego.

 

Co zyskamy, korzystając z uniwer­salnej bazy wiedzy Eduneo?
Pytanie nie powinno brzmieć: „co zy­skasz, mając dostęp do tej wiedzy,” tylko „ile każdego dnia tracisz, działa­jąc po omacku, intuicyjnie, korzystając z archaicznych narzędzi?”. Zapraszam na naszą platformę. Proponujemy bardzo rozbudowane możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie wartościowych odpowie­dzi, dostępnych w bardzo dobrej cenie. Zależało nam na tym, by dać dostęp do wiedzy milionom, a nie wybrańcom, których będzie na to stać. Realizujemy misję ogólnego, powszechnego dostępu do użytecznej wiedzy, ale wiadomo, że jest to projekt komercyjny, więc ubrany w pewien model biznesowy, ale to też jest ciekawe. Tu można dostać wiedzę albo być dostawcą kontentu, ekspertem. Zachęcam do tego, aby zapoznać się
z platformą i jej możliwościami, bo zależy mi na tym, żeby budować kraj bogaty
w świadomych przedsiębiorców.

Startujemy 28 września br., wtedy od­będzie się konferencja, podczas której świat dowie się o możliwościach, jakich dostarczamy.

Szykuje się edukacyjna rewolucja?
Chciałbym, ale wiem, że w Polsce re­wolucja sprawdza się, kiedy trzeba się przed czymś bronić, ale jeśli chodzi
o wzrost, lepiej sprawdza się ewolucja.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały Anna Kania i Danuta BujakMistrz Branży – partnerem Platformy Eduneo

 

Wiedza i praktyka branżowa w Eduneo
Masz doświadczenie w cukiernictwie, piekarstwie lub lodziarstwie? Znasz tajniki dekorowania tortów i ciast? Masz pasję i lubisz dzielić się wiedzą? Zostań ekspertem Eduneo i buduj kontent branżowy na nowej platformie pod egidą „Mistrza Branży”!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: d.bujak@mistrzbranzy.pl

Gospodarzem Strefy Rozwoju Osobistego i Biznesowego na CFP jest grupa ka­pitałowa Vantis Holding – organizator szkoleń biznesowych oraz pomysłodawca platformy e-learningową Eduneo. Wśród ekspertów pojawią się: Piotr Sołtys, specjalista od nowoczesnej sprzedaży, oraz Marcin Juchniewicz, trener, coach i dyrektor merytoryczny Eduneo


Postaw na własny rozwój z Eduneo Dowiedz się więcej na Cake Festival Poland
23-24 października 2018 r., Katowice

Zapraszamy do Strefy Rozwoju Osobiste­go i Biznesowego podczas Cake Festival Poland, gdzie będziesz mógł porozmawiać
z ekspertami Eduneo. W ramach bezpłat­nych konsultacji dowiesz się, jak:
• prowadzić profil w social mediach,
• projektować kampanie sprzedażowe (lead generation i inne) za pomocą so­cial mediów,
• budować markę osobistą i firmy,
• budować przewagę konkurencyjną na rynku,
• tworzyć skuteczny networking.


Przyjdź, porozmawiaj, poznaj nowe możliwości. Na zwiedzających czeka­ją liczne konkursy i loterie z atrakcyj­nymi nagrodami.
Czekamy na Ciebie!

Postaw na własny rozwój z Eduneo


Bieżące wydanie czasopisma

W wakacyjnym Mistrzu Branży: Zdrowo i smacznie z Beatą Sadowską, zielona przyszłość cukiernictwa i świeżo mielona mąka w piekarniach

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj okrojony numer (Katalog reklam) online lub pobierz PDF >>

Pełny numer dostępny tylko w prenumeracie >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji