czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Jej wysokość czcionka (na etykiecie) 0

dodano ,Redakcja AK

Wejście w życie w grudniu 2014 r. Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie znakowania żywności było dla przedsiębiorców dużym wyzwaniem, bo wiązało się z koniecznością dostosowania opakowań do nowych wytycznych. Po niemal roku przypomnijmy najważniejsze zmiany, by po wyczyszczeniu magazynów przystąpić do projektowania nowych opakowań.

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, definiuje minimalny rozmiar czcionki. Zgodnie z nowymi regulacjami najmniejsza dopuszczalna czcionka powinna mieć rozmiar x w wysokości co najmniej 1,2 mm dla większości opakowań. W opakowaniach o największej powierzchni o polu mniejszym niż 80 cm2 można zastosować czcionkę o x w wysokości 0,9 mm. Jednak wysokość czcionki nie jest równa jej rozmiarowi wyznaczonemu w punktach, co niestety wprowadza wiele zamieszania.

– Źródła, w tym na przykład Food and Drink Industry Ireland, jako minimalną czcionkę (x=1,2 mm) wskazują Times New Roman 8, dla x=0,9 mm odpowiednio Times New Roman 6. Problem pojawia się, gdy chcemy użyć innego fontu, bo czcionki mają rożne wysokości i dlatego rozmiaru 8 nie powinniśmy traktować jako uniwersalny. Zanim więc wybierzemy rozmiar fontu, zmierzmy jego wysokość – radzi Alicja Sidorowicz, koordynator SHOS.PL, projektu zajmującego się weryfikacją opakowań spożywczych pod kątem Rozporządzenia 1169/2011.

Czcionki o rozmiarze 8

Times New Roman 8

Verdana 8

Arial 8

MyriadPro 8

DINPro-Light 8

Przypomina również, że 1,2 mm to wartość samej wysokości x, a więc np. wysokości takich liter, jak: x, c, a, u. Określenie ich wysokości rzutuje na pozostałe litery, których wysokość ustala się „z automatu”. Problem może się jednak pojawić, jeśli chcemy określić wysokość wersalików. Jak wynika z przewodnika po Rozporządzeniu wydanego przez IJHRS: „w przypadku liter drukowanych i cyfr należy stosować wielkość czcionki jak dla litery „A” w wyrazie „Appendix” podanym jako przykład w Załączniku IV rozporządzenia” (por. rys.).


Powierzchnia królestwa

Wytyczne wprowadzone Rozporządzeniem 1169/2011 mówią, że tzw. obowiązkowe informacje na temat żywności powinny być zapisane czcionką o wysokości x = 1,2 mm. Dopuszcza się jednak wyjątki – w przypadku opakowań o największym polu powierzchni mniejszym niż 80 cm2 zezwala się na zastosowanie czcionki o wysokości x=0,9 mm. Dobór wielkości jest stosunkowo prosty w przypadku opakowań o klasycznym kształcie prostopadłościanu. Jeśli jednak ma ono kształt cylindryczny lub niestandardowy, producenci mają często problem z określeniem największego pola powierzchni.

– Jeśli opakowanie ma kształt sześcianu, przyjmuje się, że największą powierzchnią jest 1/6 całkowitego pola powierzchni, a więc jeden bok. W przypadku prostopadłościanów jest to bok, którego pole wynosi około 1/3 powierzchni całkowitej – tłumaczy przedstawicielka SHOS.PL. – Jeżeli mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi kształtami opakowań (cylindrycznymi, nietypowymi) za największe pole powierzchni, według najnowszych wytycznych, należy uznać 1/3 jego powierzchni bocznej objętej jednym polem widzenia, bez wieczek, denek i nakrętek. Warto pamiętać, że pod uwagę bierzemy tylko tę powierzchnię, która nadaje się do zadruku – jeśli np. butelka ma wypukłości poprawiające jej ergonomię, nienadające się do znakowania, nie bierzemy ich pod uwagę, obliczając pole powierzchni – dodaje.

Od czasu podpisania Rozporządzenia minęły cztery lata, rok temu weszło ono w życie. Wciąż jednak część opakowań nie została dostosowana do nowych wytycznych. W przypadku tych, w których wprowadzono zmiany, nie zawsze zrobiono to dobrze. Wielkość czcionki jest – z punktu widzenia konsumenta – jedną z ważniejszych zmian. Pamiętajmy, że jej celem jest umożliwienie konsumentom dokonywania racjonalnych wyborów. Możliwość sprawdzenia wykazu składników bez konieczności sięgania po łupę znacznie to ułatwi.

Ramka 1

12 królewskich dam dworu

Jednym z celów zmian wprowadzanych Rozporządzeniem 1169/2011 jest zwiększenie czytelności etykiet. Czcionką o minimalnej wysokości powinny być zapisane tzw. obowiązkowe informacje na temat żywności, czyli:

•          nazwa żywności,

•          wykaz składników,

•          wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie,

•          ilość określonych składników lub kategorii składników,

•          ilość netto żywności,

•          data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,

•          wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,

•          nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym,

•          kraj lub miejsce pochodzenia,

•          instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione,

•          w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu,

•          informacja o wartości odżywczej (od 13 grudnia 2016 r.).

 ***

SHOS.PL – System Harmonizacji Opakowań Spożywczych to instytucja powołana w celu propagowania edukacji na temat znakowania opakowań spożywczych zarówno wśród producentów, jak i konsumentów żywności. W ramach swojej działalności SHOS.PL prowadzi weryfikacje opakowań spożywczych pod kątem ich dopasowania do wytycznych Rozporządzenia1169/2011. SHOS.PL organizuje również szkolenia dla przedsiębiorców (zbiorowe i indywidualne) dotyczące zmian wprowadzanych Rozporządzeniem, kwestii prawnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, dobrych i złych praktyk rynkowych oraz zakazu wprowadzania konsumenta w błąd. Dodatkowo SHOS.PL prowadzi działania edukacyjne skierowane do konsumentów, ucząc ich, w jaki sposób racjonalnie podejmować decyzje zakupowe, korzystając z informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów.

Więcej informacji na www.shos.pl

Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe