dodano , KDS, materiał promocyjny

Szybka etykieta - technika druku cyfrowego

Jak nadążyć za szybko zmieniającymi się trendami w etykietach? Czy można drukować mniej etykiet w dobrej jako­ści za niewielkie pieniądze? Odpowie­dzi szukaj w coraz doskonalszym druku cyfrowym.

Do tej pory technologia fleksogra­ficzna dominowała rynek w wie­lu branżach. Oferowała wysoką jakość druku, ale była opłacalna w przy­padku dużych i średnich nakładów. Cenę druku windował dodatkowo koszt wykroj­ników i matryc. Aktualnie takie rozwiązanie rozminęło się z rosnącymi oczekiwaniami zupełnie nowego typu. Coraz mniejsze za­mówienia na etykiety idące w parze z ko­niecznością szybkiego ich dostosowania do zmieniających się potrzeb – to główne czynniki katalizujące rozwój druku cyfro­wego, który znajduje szerszego odbiorcę również w branży spożywczej. Co ważne, rozwój tej technologii powoduje, że jakość etykiet drukowanych cyfrowo nie odbiega od druku fleksograficznego.


Nowe uwarunkowania, nowe rozwiązania
Zmieniające się wymagania klientów oraz trendy rynkowe powodują, że co roku po­jawia się więcej nowych produktów oraz marek spożywczych. Producenci żywności starają się znaleźć i spenetrować każdą lukę na rynku. Efektem tego jest kilkukrotny wzrost asortymentów, odmian i wersji róż­nych produktów spożywczych. Dodatkowo firmy mają coraz mniej czasu na wprowa­dzenie nowych produktów, dlatego wy­puszczane są partie próbne na określo­nych rynkach, aby sprawdzić odbiór nowego towaru.


Kolejnym wyzwa­niem są wymagania Unii Euro­pejskiej dotyczące znakowania towarów spożywczych. Większy nacisk na informowanie konsumentów oznacza więcej obowiązkowej treści na etykietach. Do składu surowców już trzeba dopisać in­formacje o zawartości alergenów czy kraju pochodzenia surowca, wkrótce też dojdzie obowiązkowa informacja o wartości odżyw­czej. W takim przypadku, drukując i na­klejając etykiety wykonane w technologii cyfrowej, rozwiązujemy problem gotowych, ale nieaktualnych etykiet.

 

Etykiety drukowane cyfrowo to z pewno­ścią dobry patent dla importerów artykułów spożywczych, często egzotycznych i luksu­sowych. Sprowadzając do Polski produkty w małych ilościach (np. 2000 sztuk), nie opłaca się przygotowywać nowej etykiety w technice fleksograficznej. Etykieta wy­drukowana cyfrowo z tłumaczeniem orygi­nalnego tekstu jest szybkim i ekonomicz­nym rozwiązaniem. Takie etykiety docenią też firmy wchodzące na nowe rynki zbytu, które nie chcą ponosić kosztów zmiany ma­tryc (polimerów), nie znając prawdziwego potencjału rynku.

Niepowtarzalne etykiety i skuteczne promocje
Nowym trendem zastosowania etykiet dru­kowanych cyfrowo jest personalizacja ety­kiet. Pierwszym dużym projektem na skalę europejską była promocyjna sprzedaż bu­telek Coca-Cola z nadrukowanymi imiona­mi. W tym przedsięwzięciu uczestniczyło kilkanaście drukarni europejskich, które przez ponad 3 miesiące drukowały ety­kiety z nazwami imion w ponad 20 euro­pejskich językach, aby jednego dnia wpro­wadzić napoje na rynek. W Polsce firma Tymbark uruchomiła usługę drukowania etykiet na napoje ze zdjęciami swoich klien­tów. Wystarczy przez stronę internetową zamówić taką usługę i mamy napój z jedy­ną niepowtarzalną etykietą. W mniejszej skali etykiety personalizowane funkcjonują u domowych producentów wina, piwa, na­lewek oraz jako naklejki okolicznościowe na alkohol z okazji wesela, imienin, urodzin czy wieczoru kawalerskiego.


Etykiety drukowane w technologii cyfro­wej mogą wspomóc akcje promocyjne, wy­różnić opakowania świąteczne czy zwró­cić uwagę na przygotowany konkurs dla konsumentów. Warto dodać, że użycie ta­kich dodatkowych etykiet umożliwia prze­prowadzenie konkursu czy promocji tylko w określonej sieci handlowej czy na da­nym terenie.


Podsumowując, etykiety w technice cyfro­wej to znakomite rozwiązanie dla produ­centów żywności, którzy potrzebują ozna­czyć niewielką partię swoich produktów i nie chcą długo czekać ani ponosić kosztów przygotowania druku.

Prezes Tomasz Dąbrowski, KDS Drukarnia Etykiet Samoprzylepnych

Bieżące wydanie czasopisma

Bardziej pastry czy tylko chef? Maciej Rosiński opowiada, dlaczego warto połączyć kuchnię i cukiernię w jeden warsztat doskonałego smaku. Ponadto - dużo o chlebie, również tym sprzedawanym online, bio i takim, który tworzy jedyny w Polsce piekarz z dyplomem Le Cordon Bleu! Zobaczcie, co czeka na Was w nowym wydaniu!

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji