...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Odzież ochronna pod ścisłym nadzorem

Stosowanie standardów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w zakładach branży spożywczej gwarantuje konsumentom pewność co do jakości wytwa­rzanego produktu. Główną zasadą GMP jest wykluczenie z procesu produk­cyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnienie, że proces ten przebiegł zgodnie z określonymi procedurami.

Procedury ten precyzują również wymagania dotyczące ubioru pracowników.

Odzież ochronna zgodnie z wy­maganiami BHP chroni pracow­ników przez zabrudzeniem i niską temperaturą. W aspekcie higieny produkcji stosowanie odzieży ochronnej przez pra­cowników ma na celu ochronę wytwarza­nego produktu przed wtórnym zanieczysz­czeniem. Odzież ochronna stanowi barierę dla mikroorganizmów emitowanych z po­wierzchni skóry, włosów oraz odzieży wła­snej pracowników, na której mogą występo­wać drobnoustroje pochodzące z przewodu pokarmowego oraz błon śluzowych. Zale­cenia GMP precyzują stosowanie przez personel produkcyjny także rękawiczek ochronnych, które stanowią barierę przed mikroflorą znajdującą się na skórze dłoni.

Zalecenia GMP
W celu ochrony przed zanieczyszczeniem produktu za pośrednictwem dłoni nale­ży stosować szczelne rękawice ochronne. Powinny one być wykonane z kauczuku naturalnego, kauczuków syntetycznych, tworzyw sztucznych, materiałów powle­kanych lub wykonane z gumy naturalnej o różnej grubości. Dodatkowo powinny po­siadać certyfikat dopuszczający do kon­taktu z żywnością. Powszechne powinno być również stosowanie przez pracowników nakryć głowy, które zabezpieczają przed przedostaniem się włosów i mikroorgani­zmów do wytwarzanej żywności.

Używana odzież ochronna powinna być wy­konana z tkaniny bawełnianej, której chro­powata struktura silnie wiąże drobnoustroje. Brudna, a szczególnie wilgotna, zanieczysz­czona odzież ochronna powinna być dostar­czana do prania codziennie, ponieważ jej zbyt długie magazynowanie może sprzyjać namnażaniu się drobnoustrojów. Ich liczba po długim okresie przechowywania może być tak duża, że proces prania i dezynfekcji może okazać się niewystarczający do usunięcia lub zabicia wszystkich mikroorganizmów.

Aby pranie odzieży było skuteczne, powin­no być wykonywane na mokro, ponieważ podczas prania na sucho tylko nieliczne drobnoustroje przechodzą do środka pio­rącego. Większość drobnoustrojów nadal znajduje się na tkaninie i przy odpowied­niej jej wilgotności mogą się namnażać. Po zakończonym procesie prania z odzieżą należy postępować w sposób zabezpiecza­jący przed jej wtórnym zanieczyszczeniem. Czysta odzież powinna być zabezpieczona za pomocą opakowań ochronnych, takich jak worki czy pokrowce.

   
 

Co mamy na skórze?
Mikroflora skóry to głównie gram-dodatnie ziarniaki z gatunku Staphylococcus epidermidis (u 80 do 100% populacji ludzkiej), Staphylo­coccus aureus (u 5 do 25% populacji ludzkiej) oraz pałeczki gram-dodatnie. Wraz z wiekiem mikroflora osób starszych zmienia się na gram-ujem­ną. Na liczebność drobnoustrojów na skórze ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą: tempera­tura, wilgotność i pH  środowiska oraz poziom higieny osobistej.

 

 

Kontrola jakości prania
Skuteczność procesu prania można kon­trolować poprzez badanie czystości mi­krobiologicznej. W praktyce odbywa się to poprzez pobieranie wymazów, odci­sków z czystej odzieży lub metodą wy­płukiwania.
Użycie płytek odciskowych jest łatwiej­sze i nie niszczy odzieży, ale dokładność wyników uzyskanych z ich użyciem jest ograniczona przez liczbę policzalnych kolonii oraz przez różnice w liczbie ko­lonii odzyskiwanych z wilgotnej i suchej bielizny. Metoda wypłukiwania jest do­kładniejsza, ale wymaga użycia bardziej skomplikowanej techniki i wyposażenia oraz może powodować niszczenia pró­bek odzieży. Z tego powodu rutynowe monitorowanie skuteczności procesu prania metodą wypłukiwania jest mało praktyczne.

W przypadku braku możliwości wyko­nania samemu badań mikrobiologicz­nych zakłady produkcyjne, chcąc spraw­dzić jakość usługi prania, mogą żądać od pralni zewnętrznych przedstawienia wyników takiej kontroli, na przykład w dokumentacji przetargowej. Zakła­dy mogą również zobowiązać pralnie do okresowego przedstawiania wyników badań. Niewielka ilość drobnoustrojów pochodząca np. ze środowiska jest ak­ceptowalna.

Przedstawienie przez pralnię wyników badań, w których na badanych materia­łach nie wykazano wzrostu drobnoustro­jów, może budzić wątpliwości co do wia­rygodności przeprowadzonych badań, szczególnie jeśli próbki do badań były poprane przez pracownika pralni.

mgr Anna Szymańska

Bieżące wydanie czasopisma

Jaki kolor powinny mieć zarówno ściany jak i ciastka w 2023? Czy w czasach kryzysu warto inwestować w siebie i swój biznes? Z czego i gdzie się szkolić? Zapraszamy do lektury...

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>


  Lesaffre

  wegańskie pączki Puratos

  Hurtownia PLUS - pełny asortyment dla Ciebie

  Piece Hoba do Jackowski

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji