...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Naturalne lody... naturalne opakowania

Naczynia i opakowania ekologiczne znajdują zastosowanie nie tylko w restauracjach, ale także w lodziarniach rzemieślniczych, z racji tego, że bardzo popularne jest podawanie lodów i deserów lodowych na wynos, a klienci zaczyna­ją zwracać szczególną uwagę na to, w czym owe lody są im wydawane.

Okazuje się, że ekolo­giczne opakowanie, o odpowiednim oznaczeniu może zadecydować, czy eko-klient zdecyduje się na zakup właśnie naszych lodów. Sezon już się rozpoczął, warto więc się temu przyjrzeć.

Po zużyciu plastikowe lub sty­ropianowe opakowania lądu­ją w śmieciach, skąd trafiają na wysypisko. Konsumenci nie są świadomi, z czego wykonane jest ta­kie opakowanie i jakie szkodliwe sub­stancje mogą przeniknąć pod wpływem np. temperatury do posiłku czy napoju, a w konsekwencji do naszego organizmu. Pozostaje jeszcze aspekt ekologiczny. Opakowania z tworzyw sztucznych, po­dobnie jak plastikowe torebki, powstają w ciągu kilku sekund, a po wykorzysta­niu rozkładają się w środowisku natural­nym nawet kilkaset lat. Do ich produkcji używa się wielu substancji chemicznych, np. styrenu (pochodna ropy naftowej). Ich szkodliwy wpływ na środowisko to obszerny temat. Niewielu z nas wie, że opakowania plastikowe niekoniecznie nadają się do przechowywania żywności.

FOT. ANNA OLSZEWSKA-ADAMOWICZ

 

Świadomość konsumenta
Lody naturalne przyciągają klientów nie tylko w upalne dni, kiedy szukamy ochło­dy, ale też w okresie wiosennym. Mając świadomość, z jakich produktów zostały przygotowane lody, klienci coraz częściej rezygnują z tzw. marketowych  na rzecz lodów rzemieślniczych, kojarząc je z na­turalnymi. Przekonują ich przede wszyst­kim niepowtarzalny smak oraz sposób podania. Mówiąc o sposobie podania, mam na myśli pojemniki, w jakich ku­pujemy lody. Co cieszy – liczba konsu­mentów oczekujących od naturalnych produktów naturalnego opakowania wy­raźnie wzrasta. Firmy produkujące opa­kowania starają się wychodzić naprze­ciw trendom związanym z popularnością lodów naturalnych czy rzemieślniczych i tym samym zmieniają jakość jednora­zowych opakowań do lodów i deserów.

FOT. ANNA OLSZEWSKA-ADAMOWICZ

 

W czym podawane są lody naturalne
Lody naturalne są produktem przygoto­wanym z najlepszych składników: świe­żych owoców, śmietanki, mleka, jajek. Konsumenci unikają chemicznych do­datków takich jak: sztuczne barwniki, konserwanty, polepszacze smaku, za­gęszczacze, emulgatory itd. Znamy skład wybieranych przez nas lodów, ale czy wiemy, w czym podawane są te natural­ne? Większość producentów lodów po­daje je w kubkach wykonanych ze styro­pianu, szkodliwego plastiku PET lub PP. Powstają one ze związków chemicznych, które mają bezpośredni kontakt z naszy­mi lodami, nie zapominajmy, że wybie­ramy je ze względu na wysoką jakość przygotowania, naturalne składniki oraz oczywiście smak.

Produktami przyjazny­mi dla środowiska, które stanowią al­ternatywę dla jednorazowych opakowań z plastiku, styropianu, są biodegrado­walne, opakowania do lodów wykonane z PLA (kwasu polimlekowego), papieru z recyklingu, otrębów oraz mączki kuku­rydzianej. Plastikowe czy styropianowe naczynia znaleźć możemy już bowiem nie tylko w barach i restauracjach, coraz częściej produkty tego typu używane są właśnie do podawania lodów i de­serów. Klienci rzemieślniczych lodziar­ni zwracają coraz większą uwagę na to, czy produkt, jaki wybierają, jest przy­jazny środowisku. Naczynia jednorazo­we są praktyczne i tanie, ale są również bardzo szkodliwe dla środowiska. Zaraz po zużyciu trafiają bowiem do śmietnika, a z niego na wysypisko, gdzie ulegają biodegradacji przez kilkaset lat. Opako­wania z trzciny cukrowej, otrębów i PLA są naturalnym, przyjaznym dla środo­wiska rozwiązaniem. Należy pamiętać o tym, że jedzenie ma bezpośredni kon­takt z tymi tworzywami, co wpływa nie tylko na walory smakowe, ale też na na­sze zdrowie. Ekologiczne pojemniki po­wstają wyłącznie z odnawialnych surow­ców naturalnych, są neutralne smakowo i zapachowo.

FOT. ANNA OLSZEWSKA-ADAMOWICZ

Najczęściej pod każdym eko-opakowaniem znajdują się odpowiednie ozna­czenie PLA oraz cyfra „7” w trójkącie, informującą nas o użyciu naturalnych surowców. Materiały najczęściej stosowane podczas produkcji opakowań, kubeczków to: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS. Często widnieje również napis „completely compostable”

FOT. ANNA OLSZEWSKA-ADAMOWICZ

 

Eko znaczy drożej?
Ekologiczne opakowania do lodów to nowość na polskim rynku – są lepiej wykonane, mocniejsze, nie uczulają, a przede wszystkim są przyjazne dla środowiska. Ich ceny w większości przy­padków są bardzo podobne lub nawet niższe od dostępnych na rynku opako­wań. Firmy zapewniają szeroki wybór ekologicznych pojemników na lody i de­sery, począwszy od przezroczystych po­jemników wykonanych z PLA, nie z pla­stiku; po pojemniki wykonane z papieru z recyklingu.

W gąszczu oznaczeń
Jak zyskać pewność, że mamy lody bądź deser podane w ekologicznym opakowa­niu? Najłatwiej zapamiętać podstawo­we oznaczenia. Najczęściej pod każdym opakowaniem znajdziemy odpowiednie oznaczenie PLA oraz cyfrę „7” w trójkącie, informującą nas o użyciu naturalnych surowców. Materiały najczęściej stosowane podczas produkcji opakowań, kubeczków to: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS. W przeprowadzonym przez nas badaniu aż 95% zapytanych osób odróżniło pojemniki i łyżeczki PLA od plastikowych, wskazu­jąc, że jest to lepszy pod względem jakości wykonania produkt.

• PET – politereftalan etylenu, wykorzystywany jest do produkcji pojemników, opakowań, talerzy i kubeczków jednorazowych. Opakowania z PET nie można ponownie wykorzystać, nawet po dokładnym umyciu mogą wydzielać toksyny. Opakowań wy­konanych z tego rodzaju plastiku nie wolno również wystawiać na bezpośredni kontakt z promieniami UV. Substancje zawarte w kubeczkach, opakowaniach plastikowych, będących pochod­nymi ropy naftowej i benzenu, przenikają do jedzenia czy napoju wówczas, gdy są one niewłaściwie przechowywane. Zaleca się, by przetrzymywać butelki w temperaturze do 15°C.

• HDPE – polietylen o dużej gęstości, natomiast PP (5) to poli­propylen – jako jedyne są uznawane za materiały, których wy­korzystywanie jest bezpieczne. Co ważne, opakowania z nich wyprodukowane nadają się do ponownego użytku.

• PVC – polichlorek winylu – wykorzystuje się go do produkcji m.in. folii. Niestety on również wydziela toksyczne substancje (w procesie spalania polichlorku winylu wytwarzają się bardzo groźne dla zdrowia związki chemiczne zwane dioksynami), więc zdecydowanie lepiej go unikać.

• LDPE – polietylen niskiej gęstości, uznawany raczej za bezpiecz­ny, ale konstatacja ta nie jest aż tak pewna jak w przypadku HDPE oraz PP. Znajduje się więc gdzieś pomiędzy tymi, które można bez obaw wykorzystywać, a tymi, których należy unikać.

• PS – polistyren, to materiał, z którego produkowany jest styro­pian. Pod żadnym pozorem nie powinien być wykorzystywany do przechowywania żywności, gdyż wydziela trujące substancje chemiczne. Jak wiemy, zwykle faktycznie takiego zastosowania nie ma, ale warto wiedzieć, iż czasami stosuje się go do pro­dukcji przykrywek kubków jednorazowych. Lepiej więc zrezy­gnować z zakupu takiego produktu.

FOT. ANNA OLSZEWSKA-ADAMOWICZWpływ na zdrowie
Długotrwały kontakt z syntetycznymi substancjami chemicz­nymi stosowanymi do pakowania i przechowywania żywności może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Jak podkreślają bada­cze, substancje chemiczne użyte do wyprodukowania plastiko­wego opakowania czy kubeczków mogą przenikać do żywności, a ich wpływ na zdrowie nie jest widoczny od razu, możemy dostrzec go dopiero po jakimś czasie. Długotrwałe naraże­nie na działanie substancji chemicznych w żywności może być częściowo odpowiedzialne za wzrost liczby przypadków chorób przewlekłych, takich jak rak, autyzm i niepłodności.

Zespół badaczy zajmujących się tym zagadnieniem przytacza trzy główne powody, dlaczego długotrwały kontakt z substan­cjami chemicznymi występującymi w plastikowych opakowa­niach do żywności powinien budzić niepokój. Jednym z bardzo szkodliwych składników plastiku, który zakłóca gospodarkę hormonalną organizmu, jest bisfenol A (BPA), chemiczny zwią­zek, z którego robi się m.in. kubeczki plastikowe, opakowania na lody czy pojemniki na żywność. Uważa się, że naśladuje on działanie naturalnych hormonów płciowych – estrogenów – i może mieć wpływ na ryzyko związane z wystąpieniem takich schorzeń, jak: nowotwory, otyłość, wady wrodzone, obniżona płodność u mężczyzn, przedwczesne dojrzewanie, nadpobu­dliwość psychoruchowa, cukrzyca czy obniżona odporność.

Obecność bisfenolu w pożywieniu zależy głównie od tem­peratury nalanego do niej płynu - pod wpływem wrzącej wody jego uwalnianie wzrastało nawet 55 razy w porówna­niu z zimną wodą. Nawet po 9 latach używania butelki po­ziom wypłukiwanego bisfenolu był taki sam jak przy nowym naczyniu. Ponadto do produkcji plastikowych opakowań wy­korzystywanych jest ponad 4 tys. chemicznych substancji, a tylko 25% zostało przebadanych pod kątem toksyczności. Problemem jest również skład opakowań – to, jakich sub­stancji używa się do produkcji plastiku, jest owiane tajemnicą – producenci ze względu na konkurencję nie chcą ujawniać swoich receptur.

Anna Olszewska-Adamowicz

Bieżące wydanie czasopisma

Sernik idealny, czyli jaki? Jaką rolę jajko odgrywa w wypiekach? Wiosenne kwiaty z cukru krok po kroku. Historia piekarni Versailles. A na naszej okładce Branżowa Osobowość Roku - Agnieszka Krenc. Zapraszamy do lektury...

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Piece Hoba do Jackowski

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji