...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Optymalizacja tras i monitoring pojazdów - sposobem na obniżenie kosztów transportu

Utrzymanie i efektywne wykorzystanie parku pojazdów jest istotnym elementem zarządzania kosztami w branży piekarskiej. Obszar obsługi pojazdów, bazy transportowej, zarządzania trasami dostaw niesie za sobą duży potencjał oszczędności, który przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycz­nych przynosi wymierne korzyści.

Optymalizacja tras wspierana systemem informatycznym
Dzięki wsparciu w postaci modułu in­formacji i optymalizacji tras w Systemie CSB możemy efektywnie i długofalowo ulepszyć całość procesów transporto­wych. Podstawą optymalizacji tras są tzw. uzgodnienia logistyczne. Są to określo­ne wewnętrzne punkty, mające wpływ na realizację pojedynczych dostaw lub kompletnych tras. Uzgodnienia logistycz­ne wymagają zdefiniowania wszystkich procesów niezbędnych do skutecznego opracowywania zleceń oraz określenia zakresu kontroli.
Definiowanie procesów następuje na pod­stawie tras albo jest opracowywane indy­widualnie dla każdego zlecenia i uwzględ­nia następujące elementy:
• Kiedy zlecenie ma być gotowe?
• Kiedy następuje wysyłka?
• Kiedy rozpoczynamy załadunek?
• Kiedy kierowca powinien rozpocząć trasę?
• Jakie są ramy czasowe dla realizowanych dostaw (dni tygodnia, konkretne godziny)?


W ten sposób jesteśmy w stanie precy­zyjnie określić indywidualnie warunki do­staw dla każdego klienta. Przy wyznacza­niu tras System automatycznie uwzględnia m.in. przedziały czasowe, w których należy dostarczyć towar do danego klienta, ła­downość dojazdu z uwzględnieniem typu pojazdu, dostępność pojazdów (stan tech­niczny, serwis, naprawy) i potrzebnych kie­rowców w zależności od uprawnień do kie­rowania danym pojazdem.

Zasady optymalizacji tras
Opracowywanie i optymalizacja tras odby­wają się w ramach modułów Systemu CSB. Efektem są zoptymalizowane trasy, które następnie automatycznie są przekazywane do systemu nawigacji w pojeździe.
Integracja urządzeń w pojazdach pozwala w każdej chwili na wgląd online w położe­nie pojazdu i informacje o statusie naszej floty. Dodatkowo kierowca jest nawigowa­ny do kolejnych odbiorców z uwzględnie­niem ram czasowych dostawy. Komputer w pojeździe ma możliwość dokumentowania szczegółów trasy, takich jak np.: wydanie to­waru, przyjęcie zwrotów, rejestracja opako­wań zwrotnych i odległości, czasy otwarcia drzwi załadunkowych i temperatura w czę­ści transportowej pojazdu. Po zakończeniu trasy następuje bezpośrednie przesyłanie wszystkich danych do Systemu CSB.

Zintegrowany controlling tras
Opracowywanie danych trasy, natych­miastowe rozpoznanie odchyleń, control­ling odbywa się bezpośrednio w Systemie CSB. Dzięki wyeliminowaniu manualnego przejmowania danych tras redukujemy błę­dy, wykluczamy manipulowanie danymi, oszczędzamy czas w trakcie przejmowa­nia danych.

Zakres controllingu tras obejmuje m.in.: analizy czasu jazdy i postoju, kontrolę opłat za autostrady, analizy czynności (tanko­wanie, kontrola oleju), analizę odchyleń od planowych danych, kontrolę wydajno­ści, przejmowanie czasu prowadzenia po­jazdu do modułu rozliczania czasu pracy, bezpośrednie przejmowanie czasu jazdy i postoju w Travelmanager Systemu CSB bez zmieniania nośnika przy rozliczaniu diet (opcjonalnie).
Pełna kontrola i monitoring pojazdów oraz kierowców pozwolą podnieść ja­kość usług i jednocześnie obniżyć final­ne koszty produktów.

Korzyści płynące z zastosowania Systemu CSB
Wspierany przez GPS moduł informacji i optymalizacji tras w Systemie CSB pozwala efektywnie zarządzać i sterować logisty­ką w przedsiębiorstwie. System wskazuje na potencjał optymalizacyjny w obszarze dyspozycji, odległości punktów dostaw, wykorzystania powierzchni załadunkowej pojazdu, określania ciężaru i wielkości za­ładunku oraz użycia określonych pojazdów i zaangażowania personelu. W ten sposób można wyraźnie zredukować koszty trans­portu jako największej pozycji kosztowej w logistyce i lepiej wykorzystać istniejące zasoby:
• redukcja kosztów o ok. 10-20% dzięki skróceniu długości tras (paliwo, zużycie, konserwacja),
• obniżenie kosztów personalnych dzięki skróceniu czasu pracy,
• zmniejszenie floty i obniżenie kosztów jej utrzymania,
• mniejsze nakłady na planowanie tras i eliminowanie błędów,
• większa elastyczność personelu: każ­dy kierowca może obsługiwać dowol­ną trasę,
• bezbłędna dokumentacja łańcucha chłodzenia i kontaktu z drzwiami chłod­ni pojazdu.

   
 

Przykład z praktyki: oszczędności przedsiębiorstwa posiadającego 10 pojazdów i regionalny zasięg dostaw 260 dni w roku:
– dzienne odległości: 248 km (0,70 euro/km) – redukcja kilometrów w wyniku optymalizacji tras,
– jeden pojazd/kierowca (3500 euro/miesiąc) w wyniku optymalizacji zredukowana została jedna trasa, przy niezmienionej liczbie zleceń,
– roczne oszczędności: 87 136 euro.

 

 

Poprawa bilansu ekologicznego
Moduł informacji i optymalizacji tras dodat­kowo wspiera jeszcze inny ważny aspekt zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z flotą sa­mochodów osobowych czy ciężarowych – zastosowanie Systemu znacznie poprawia wydajność transportu. Pojazdy są lepiej wy­korzystane, redukuje się liczbę przejeżdża­nych kilometrów, a co za tym idzie – ogra­niczamy w pewnym stopniu emisję CO2.

Adam Steć, CSB-System

Bieżące wydanie czasopisma

Wakacyjny Mistrz Branży - uczciwy chleb, zioła i czekolada w lodach, kwiaty w ciastkach i wiele innych inspiracji.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF PDF >>

  Pełny numer dostępny tylko w prenumeracie >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji