...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Zniknie ulga na zakup nowych technologii, w zamian nowe odliczenie

W ciągu najbliższych kilku lat zniknie ulga na nabycie nowych technologii, a zastąpi ją ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe – wynika z projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r.”. Dzisiaj rząd debatuje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia tego programu.

W ramach obecnych przepisów (art. 26c ustawy o PIT i 18b ustawy o CIT) przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania połowę wydatków na nabycie gotowej, nowej technologii, przy jednoczesnym prawie amortyzacji od pełnej wartości początkowej takiego składnika majątkowego. Z danych Ministerstwa Finansów wynika jednak, że  zainteresowanie podatników ulgą jest znikome. W 2012 r. skorzystało z niej tylko 42 przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i 94 przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem jako osoby prawne (choć w przypadku tych drugich wysoka była kwota przeciętnego odliczenia, przekraczająca w 2012 r. 4 674 tys. zł).

Rok

Podatek dochodowy od osób
 fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy od osób
 prawnych (CIT)

Liczba podatników

Przeciętna kwota odliczenia

Liczba podatników

Przeciętna kwota odliczenia

2007

117

564 zł

19

233 tys. zł

2008

11

4 636 zł

26

302 tys. zł

2009

15

1 667 zł

25

802 tys. zł

2010

398

648 zł

33

948 tys. zł

2011

250

1 048 zł

97

2 793 tys. zł

2012

42

3 333 zł

94

4 674 tys. zł

Źródło: Ministerstwo Finansów


- Dlaczego? Otóż z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy nabywa się wartości niematerialne i prawne, które umożliwiają wytwarzanie lub udoskonalanie wyrobów lub usług, na przykład program komputerowy, licencje czy patenty. Odliczenie nie jest jednak możliwe, gdy przedsiębiorca nabywa środek trwały z nową technologią wmontowaną w środku, czyli na przykład komputer z oprogramowaniem albo maszynę. Zakup środków trwałych nie podlega bowiem odliczeniu – mówi dr Joanna Szlęzak-Matusewicz z Instytutu Finansów SGH. – Głównym problemem jest jednak brak możliwości odliczenia wydatków bieżących, do których zalicza się między innymi wynagrodzenia pracowników, koszty usług obcych, zużycie materiałów czy energii.

Z szacunków GUS wynika bowiem, że w Polsce wydatki bieżące stanowią aż 69% wydatków ponoszonych na badania i rozwój (B+R) - pozostałe 31% to wydatki kapitałowe, do których zalicza się m.in. wydatki na wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. Tymczasem w większości krajów, w których funkcjonują tego typu ulgi, można odliczyć i wydatki bieżące, i kapitałowe.

Pytanie zatem, czy planowana ulga podatkowa na B+R uwzględni wydatki bieżące. Projekt „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw” wspomina tylko enigmatycznie, że „w miejsce funkcjonującej ulgi na nabycie nowych technologii wprowadzona zostanie efektywna ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace B+R, która umożliwi dodatkowe odliczenie części kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów”. Jednocześnie autorzy „Programu” przyznają, że aktualna ulga na nowe technologie, promując zakup gotowych wyników prac badawczo-rozwojowych, nie zwiększa skłonności przedsiębiorstw do prowadzenia własnych projektów badawczych. Zdaniem Joanny Szlęzak-Matusewicz mogą to być przesłanki do wprowadzenia możliwości  odliczenia bieżących wydatków, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi wydatki  na wytworzenie nowych technologii we własnym zakresie.

Autorzy projektu „Program Rozwoju Przedsiębiorstw” podkreślają, że wśród państw członkowskich Unii Europejskiej Polska notuje jeden z najniższych poziomów wydatków na sferę B+R. Tymczasem analizy wykazują, że każde zwiększenie korzyści podatkowej przez przedsiębiorcę skutkuje zwiększeniem udziału wydatków sektora prywatnego na badania i rozwój w PKB, a co za tym idzie – zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

W projekcie mowa jest także o tym, że „konstrukcja tego instrumentu podatkowego będzie umożliwiać w prosty sposób możliwej do uzyskania korzyści podatkowej oraz zapewniać przewidywalność szacowania tej korzyści w kolejnych latach”. Z badań dr Joanny Szlęzak-Matusewicz wynika, że generalnie na świecie stosowane są dwa modele ulg związane z wydatkami na nowe technologie. W pierwszym z nich – wykorzystywanym obecnie także w Polsce – wydatki zaliczane są najpierw do kosztów uzyskania przychodu (bezpośrednio lub w ramach amortyzacji), a następne odliczane są od podstawy opodatkowania (czyli od kwoty, od jakiej naliczany jest podatek). W drugim wydatki także najpierw zaliczane są w koszty, tyle że następnie część tych wydatków jest odliczana już nie od podstawy opodatkowania, a bezpośrednio od podatku.

- W obu przypadkach mamy zatem do czynienia z tzw. double dip, czyli podwójnym odliczeniem, tyle że w przypadku drugiego modelu zasady odliczania są bardziej przejrzyste dla przedsiębiorcy, a wielkość odliczenia nie zależy od stawki podatku dochodowego, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszego modelu  – wyjaśnia dr Joanna Szlęzak-Matusewicz. – Niezależnie jednak od tego, czy Polska pozostanie przy dotychczasowym modelu ulgi, czy też zdecyduje się na drugie rozwiązanie, należy pamiętać, że sama konstrukcja ulgi jest mniej istotna od tego, co się w jej ramach odlicza.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Bieżące wydanie czasopisma

Rozwijać się mimo lockdownu. Bohaterskie kawiarnie otwarte w lockdownie... Lutowy Mistrz Branży

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF PDF >>

  Pełny numer dostępny tylko w prenumeracie >>
  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji