...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Proste ekologiczne rozwiązania w firmie

Duże oszczędności zaczynają się od małych inwestycji. Inwestycji, które pozwolą zmniejszyć miesięczne rachunki, ale też zadbać o środowisko. Sprawdź proste rozwiązania, które wypracowa­no w ramach projektu „3xŚrodowisko”.

Biznes ma ogromny wpływ na stan środowiska. I nie tyl­ko wielki przemysł, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. Pro­wadząc małą firmę, uznajemy, że skut­ki naszej działalności dla środowiska są niewielkie. Jednak wystarczy przyj­rzeć się całemu sektorowi, by stwier­dzić, że stanowią one 99% wszystkich firm działających w Polsce, zatrudniając 90% pracujących. Gdy dbanie o środo­wisko stanie się nawykiem większości osób pracujących w małych i średnich firmach, rezultaty zaskoczą nas wszyst­kich. Właścicielom firm powinno zależeć na postawach proekologicznych ich pra­cowników. Koszty wody i energii będą rosnąć, więc aby podnieść rentowność biznesu, warto wypracowywać nawyk poszukiwania efektywnych i oszczęd­nych rozwiązań.

   
 

Działania na rzecz ochrony środowiska są koniecznością
Skutki niekorzystnych zmian zaczynamy odczuwać coraz wyraźniej. Wystarczy wspomnieć zeszłoroczne upały, proble­my z suszą, braki wody, ograniczenia w dostawie energii elektrycznej, które dotknęły wiele firm. Wszystko to są efekty zmian klimatu, dewastacji środowiska, coraz większego zaludnienia, wzrostu konsumpcji, wyczerpywania się zasobów naturalnych. Zużywamy coraz więcej wody, sprzęt elektroniczny, którym się otaczamy, pobiera coraz więcej prądu.

 

 

Oszczędzasz – wygrywasz
To, że firma jest eko oznacza, że ana­lizuje skutki swoich działań i planuje, co należy zrobić, jakie procedury zmie­nić, by zmniejszyć negatywne oddzia­ływanie na środowisko naturalne. Obni­żając zużycie wody, energii elektrycznej czy paliwa, zmniejszamy owo negatywne oddziaływanie.

Dbając o środowisko w naszej firmie, zyskujemy podwójnie: oszczędzamy na rachunkach, nie obniżając jakości produktów i usług, angażujemy naszych pracowników. Również klienci coraz czę­ściej wybierają firmy prośrodowiskowe.
Podczas prowadzonych w ramach pro­jektu „3xŚrodowisko” warsztatów dla firm zauważamy, z jak dużą aprobatą przyjmowane są argumenty dotyczące powodów, dla których warto oszczędzać zasoby naturalne. Ich uczestnicy czę­sto przyznają, że nie mieli takiej wiedzy. Podczas części warsztatowej chętnie włączają się w wyszukiwanie poten­cjalnych możliwości oszczędzania wody i energii elektrycznej w ich codziennej pracy. Pomysły, które generują, są na­prawdę ciekawe.

 

Co możemy zrobić?
Jak pokazują przeprowadzane cyklicz­nie badania, Polacy zaczynają oszczę­dzać wodę i energię elektryczną. Jednak w małych i średnich firmach najczęściej nie są to kompleksowe rozwiązania, a przecież właśnie takie przynoszą naj­lepsze wyniki. Analizowanie sytuacji, pla­nowanie, wdrażanie rozwiązań pozwa­lających na oszczędzanie i następnie kontrola efektów – to kierunek dający najlepsze rezultaty.

Sprawdzone rozwiązania dla branży piekar­niczo-cukierniczej proponuje projekt „3xŚro­dowisko”, który swoje pomysły, wypracowane przez praktyków, gromadzi w bazie dobrych prak­tyk. Warto przeanalizować te, które najlepiej pasują do firmy, jaką prowadzimy.

 

1. Instalując perlatory, ogra­niczamy zużycie wody, bez obniżania higieny. Niewielka nasadka napowietrza stru­mień wody.

2. Wymieniając oświetle­nie na LED-owe, obniżamy rachunki za energię elektryczną nawet o 50-60%. Jest to inwestycja zwracają­ca się w niższych rachunkach. Wymianę można robić stopniowo, jeśli nie jeste­śmy gotowi na większe wydatki.

 

3. Kolektory słoneczne do podgrzewania wody to oszczędności generowane przez kolejne lata. W naszym klimacie w skali całego roku energia słoneczna może da­wać od 50% do 80% energii potrzebnej na ogrzanie ciepłej wody.

4. Instalując kondensator pary wodnej przy piecu piekarskim, można zaoszczę­dzić energię przeznaczaną na ogrzewa­nie wody.

5. Wymieniając liczniki energetyczne na inteligentne, możemy poznać cykl konsumpcji energii w firmie. Pozwoli to na wyraźne oszczędności, w przypad­ku piekarni mogą one sięgać nawet 20%.

6. Zachęcając pracowników do wdraża­nia i poszukiwania dobrych nawyków, pozwalających na eliminowanie marno­trawstw, możemy być zaskoczeni efek­tami. Świadomy pracownik jest najlepszą inwestycją.Więcej gotowych rozwiązań dostępnych w bazie dobrych praktyk na stronie pro­jektu: www.3xsrodowisko.pl.
Projekt „3xŚrodowisko” pomaga przed­siębiorcom sektora MŚP wprowadzać zmiany proekologiczne, pozwalające na oszczędzanie zasobów: takich jak woda, energia elektryczna lub paliwo. Takie praktyki są możliwe do wdrożenia w każdym sektorze i branży, co ważne, nie wpływają one na zmianę jakości wy­konywanych usług lub produktów. Wię­cej informacji: www.3xsrodowisko.pl.

Marta Krzyżanowska, koordynator ds. promocji projektu „3xŚrodowisko”

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji