...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja MH

Przedsiębiorco, kontroluj ZLA

Od 21 kwietnia obowiązują nowe wzory zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy – ZLA oraz ZLA/K. Z obiegu nie znikną jednak dotychczas funkcjonujące druki, bowiem pozostają one w użyciu do 31 grudnia 2012 r.

Na płatnikach, zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ciąży obowiązek kontroli formalnej składanych przez ubezpieczonego zaświadczeń lekarskich.  

Kontrola formalna zaświadczenia przebiega dwutorowo. Płatnik powinien wykluczyć ewentualność fałszerstwa dokumentu oraz zbadać, czy dokument został wydany zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich (np. czy jest podpis oraz pieczątka lekarza stwierdzającego niezgodność do pracy, czy na druku znajduje się pieczątka przychodni, czy lekarz prawidłowo wypełnił wymagane pola).

W sytuacji, kiedy płatnik ma podejrzenia, co do prawdziwości zwolnienia, powinien skontaktować się z lekarzem, którego podpis widnieje na zaświadczeniu. Istotna jest informacja, że przez sfałszowanie zwolnienia lekarskiego należy rozumieć zarówno jego przerobienie, podrobienie, jak i wypełnienie druku zaświadczenia przez lekarza niezgodnie z jego wolą. Warto również śledzić stronę internetową ZUS (www.zus.pl), na której na bieżąco umieszczane są komunikaty o seriach i numerach druków zwolnień wycofanych z obiegu (na skutek zagubienia bądź kradzieży) oraz o ewentualnym przywróceniu ich ważności.

Unieważnione formularze nie stanowią podstawy do wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku. Jeśli do wypłaty dojdzie, będzie to świadczenie nienależne, podlegające zwrotowi.

W przypadku, kiedy druk ZUS ZLA jest prawidłowy, ale nie zawiera wszystkich wymaganych przepisami informacji bądź zawiera błędne dane, płatnik powinien zwrócić się do lekarza wystawiającego zaświadczenie o wyjaśnienia i ewentualna korektę. Poprawki na zaświadczeniach (nawet te drobne, dotyczące np. jednej litery w nazwisku) może nanosić wyłącznie lekarz wystawiający druk, a w przypadku jego nieobecności, bezpośredni przełożony, czyli kierownik zakładu opieki zdrowotnej. Każda korekta dokonywana na ZUS ZLA musi być też opatrzona podpisem i pieczątką lekarza dokonującego poprawek.

Nowe druki zaświadczeń różnią się tym, że w bloku danych ubezpieczonego, jeśli nie nadano numeru PESEL, lekarz wpisuje serię i numer paszportu (a nie jak dotychczas w pierwszej kolejności NIP). W bloku danych płatnika składek, lekarz będzie mógł natomiast wpisać jeden z trzech identyfikatorów: NIP lub PESEL bądź serię i numer paszportu w sytuacji, kiedy płatnik nie ma obowiązku posługiwać się NIP i nie nadano mu numeru PESEL.

 

Konsekwencje sfałszowanego zaświadczenia

W przypadku potwierdzenia przez lekarza faktu sfałszowania zaświadczenia, pracodawca niezwłocznie powinien powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który składa zawiadomienie do prokuratury, a także wydaje decyzje odmawiającą prawa do świadczenia. Na wydanie takiej decyzji pozbawiającej ubezpieczonego zasiłku ZUS nie musi czekać do zakończenia procesu karnego – podstawą jest informacja uzyskana od pracodawcy.

Ponadto przedstawienie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego stanowi przesłankę uzasadniającą zwolnienie pracownika w trybie art. 52§1 pkt a kodeksu pracy, zaś uzasadniając swoją decyzję pracodawca może stwierdzić utratę zaufania do pracownika. Jednak na podjęcie takich działań pracodawca ma czas tylko przez miesiąc od uzyskania informacji o karygodnym zachowaniu, bowiem - zgodnie z przywołanym art. 52 k.p. – po upływie tego czasu zwolnienie dyscyplinarne będzie co prawda skuteczne ale nie będzie zgodne z prawem. Wówczas pracownik może odwołać się do sądu od takiego spóźnionego zwolnienia dyscyplinarnego, ten natomiast może orzec o odszkodowaniu bądź o przywróceniu do pracy.

Jeśli do wykrycia fałszerstwa doszło już po wypłacie zasiłku chorobowego, to na ubezpieczonym ciąży obowiązek zwrotu całej kwoty, wraz z ustawowymi odsetkami. W sytuacji, kiedy wyłudzenie dotyczy wynagrodzenia chorobowego (czyli świadczenia finansowanego w całości przez pracodawcę), to może on potrącić go z wynagrodzenia pracownika i to bez jego zgody, jednak wyłącznie w najbliższym terminie płatności. Jeśli jednak fałszerstwo wyjdzie na jaw dopiero po dłuższym czasie, dokonanie takiego potrącenia możliwe jest tylko za zgodą pracownika.

W przypadku zrealizowania wypłat na podstawie nieobowiązującego druku pracodawca nie poniesie konsekwencji.

 

Justyna Gul

Bieżące wydanie czasopisma

jak pracować z makiem, by upiec makowiec doskonały. Budowanie domku z piernika. Na czym polega nieuczciwa konkurencja? Receptury na świąteczne i zimowe specjały. I wiele innych. Zapraszamy do lektury!

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  oprogramowanie dla piekarni

  żytni IG niski indeks

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji