...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSM Polska, materiał promocyjny

Pszenice odkrywane na nowo – płaskurka i samopsza

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wzrasta zainteresowanie uprawą pszenic pierwotnych: samopszy, płaskurki i orkiszu. W rozwoju tych upraw upatruje się szansy na podtrzymanie bioróżnorodności środowiska rolniczego oraz pozyskanie ziarna konsumpcyjnego o potencjalnie większej zawartości składników biologicznie czynnych,

O orkiszu pisaliśmy więcej w po­ przednim artykule. Tym razem skupimy się na mniej znanych pszenicach – płaskurce i samopszy. Płaskurka i samopsza, podobnie jak or­kisz, to stare, reliktowe odmiany pszenicy (formy jare i ozime), które wracają do łask dzięki swoim specyficznym właściwościom smakowym, zdrowotnym i środowisko­wym. Są to pszenice oplewione (ziarna po wymłóceniu pozostają w plewach).

Kilka słów o historii i pochodzeniu
Płaskurka powstała w wyniku spontanicz­nej mutacji najstarszej ze znanych nam pszenic Triticum dicoccoides, u której ziar­niaki zrośnięte są z ościstą plewą, a osad­ka kłosowa jest bardzo łamliwa, wskutek czego kłosy po dojrzeniu samorzutnie roz­padają się. Mutacja sprawiła, że kłos pła­skurki nie rozpada się już samorzutnie. Te dwa najstarsze gatunki pszenicy są tetra­ploidami o liczbie chromosomów 28. Psze­nica płaskurka z kolei dała początek innym gatunkom: pszenicy twardej (Triticum du­rum) oraz orkiszowi. Ziarna płaskurki odkryto w wykopaliskach archeologicznych pochodzących sprzed około 10 tysięcy lat p.n.e. Jej uprawa rozpo­częła się w rejonie tzw. Żyznego Półksięży­ca (pas żyznej ziemi ciągnący się od Egiptu przez Palestynę i Syrię aż do Mezopotamii) na Bliskim Wschodzie. Badania DNA wyka­zały, że pierwszym ośrodkiem jej udomo­wienia była południowo-wschodnia Turcji, a nastąpiło ono ok. 9800-8800 lat p.n.e. Pszenica tego gatunku była uprawiana w czasach biblijnych zarówno w staro­żytnym Egipcie, jak i Izraelu. W Egipcie płaskurka była najważniejszym zbożem, w Izraelu uprawiano ją do późnej epoki że­laza, z kolei w Europie była uprawiana co najmniej od 3400 lat p.n.e. Najdłużej ja­ko główne zboże uprawiana była w północ­no-wschodniej części naszego kontynentu.

 

Ze względu na swą specyficzną budowę (rozbudowany system korzeniowy i grube łodygi) była odporniejsza na trudniejsze warunki termiczne i lepiej sprawdzała się w chłodniejszym klimacie. Zalety płaskurki i samopszy szeroko zna­ne były w czasach rzymskich. Analizował je m.in. wybitny lekarz ówczesnych czasów Galen (Claudius Galenus, urodzony oko­ło 130 r. n.e., zmarł w roku 200). Do dziś uważany jest on za jednego z najznakomit­szych starożytnych medyków, był autorem szeregu prac („O właściwościach pokar­mów”, „O właściwościach medykamentów niezłożonych”, „O składzie medykamentów dla różnych części ciała”), które wywarły olbrzymi wpływ na rozwój nauk medycz­nych w średniowieczu i odrodzeniu. W czasach rzymskich pszenica nosiła na­zwę farro. Terminami: farro medio okre­ślano płaskurkę, farro piccolo – samopszę, a farro grande – orkisz. Od słowa farro po­chodzą także włoskie i francuskie określe­nia mąki – farina i la farine.

Bogate źródła witamin i minerałów
Ziarna płaskurki i samopszy ze względu na chroniące je twarde osłonki zawiera­ją spore ilości antyoksydantów i popiołu, czyli składników mineralnych (szczególnie magnezu, fosforu i wapnia). To właśnie ich obecności produkty z farro zawdzię­czają ciemniejszą barwę, a nasz organizm właściwe funkcjonowanie. Znajdziemy w nich również sporo błonnika i ß-gluka­nów, które regulują stężenie cholestero­lu i cukru we krwi. W połączeniu z wodą ziarna zwiększają swoją objętość ponad trzykrotnie, co sprawia, że po ich spoży­ciu na długo towarzyszy nam uczucie sy­tości. Ponadto przyspieszają trawienie i poprawiają odporność. Należą do naj­mniej kalorycznych zbóż (335 kcal w 100 g). Podejrzewane są również o zapobie­ganie powstawaniu nowotworów układu pokarmowego. Z najpopularniejszej płaskurki z powo­dzeniem można wytwarzać mąkę, kaszę, chleby (szczególnie lubiany we Włoszech pane di farro) oraz makarony. Można do­dawać ją także do zup, sałatek i pieczo­nych warzyw. Trzeba jednak pamiętać, że wymaga ona nieco dłuższego gotowania. Pszenica samopsza uprawiana była nie­ gdyś na obszarach od Atlantyku po Persję. Jej naturalny zasięg obejmuje regiony Kau­kazu, Iranu, Afganistanu, Azji Mniejszej, Bałkan. Dzisiaj, jako gatunek mało plenny, za to bardzo odporny jest uprawiana w gó­rzystych terenach Zakaukazia.

 

Samopsza ma ziarna zebrane w wąskim, spłaszczonym, ościstym, dwurzędowym kłosie. Jej słoma jest bardzo delikatna. Charakteryzuje ją wiele prozdrowotnych właściwości. Jest bogata w karotenoidy i witaminę A. W porównaniu z pszenicą zwyczajną, samopsza zawiera 35 razy wię­cej witaminy A oraz 4 razy więcej ß-karo­tenu i luteiny, substancji o właściwościach przeciwrodnikowych, które chronią przed działaniem promieniowania UV i zniszcze­niami posłonecznymi. Samopsza jest bo­gata w związki odżywcze: białka, lipidy, witaminy z grupy B i minerały (żelazo, fo­sfor, potas, cynk, mangan). Doktor Elżbie­ta Suchowilska z Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego w Olsztynie zaznacza, iż zawiera do 50% więcej glutenu i białka niż pszenica zwyczajna, a także niewystępu­jące w pszenicy czy nawet orkiszu amino­kwasy (fenyloalaninę, tyrozynę, metioninę i izoleucynę), które wpływają na funkcjo­nowanie układu nerwowego. Aminokwa­sy te są egzogenne, co oznacza, że nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć ich samodzielnie – powinniśmy dostarczać je wraz z pożywieniem. W opinii dr Elżbiety Suchowilskiej wysoka zawartość substan­cji bioaktywnych upoważnia do określania produktów z samopszy mianem żywności funkcjonalnej, a nawet prozdrowotnej. Z ziaren samopszy można uzyskać war­tościową mąkę. O jej walorach świadczy obecność mikro-i makroelementów. Chleb z samopszy ma charakterystyczną, żółta­wą barwę (spowodowana jest ona przez znacznie wyższą niż w pszenicy zawartość karotenoidów, które korzystnie wpływają na pracę ludzkiego oka) i lekko orzecho­wy smak.


Glutenowe za i przeciw
Warto pamiętać, że samopsza i płaskurka zawierają znaczne ilości glutenu, który ma inną budowę niż gluten pszenicy zwyczaj­nej. Gluten samopszy i płaskurki w dużej części składa się z gliadyn, przez co powi­nien być lepiej tolerowany przez pacjentów z celiakią, jednakże gliadyny mają słabsze właściwości wypiekowe. Na tę słabość mą­ki z samopszy zwrócili uwagę naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna­niu, którzy lat temu porównali właściwości funkcjonalne glutenu z samopszy i pszeni­cy zwyczajnej. Jednym z wniosków ich pio­nierskiej pracy było zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania procesu prowa­dzenia ciasta i wypieku pieczywa do specy­fiki tego surowca.


* * *

Zainteresowanie dawnymi odmianami pszenic jest nie tylko ukłonem w stronę początków naszej cywilizacji, ale także sięgnięciem do mądrości minionych pokoleń.

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji