...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Rozwiązania CSB-System w Piekarni Cukierni AK Otrębusy

Rosnąca produkcja piekarni i cukierni, oparta na nowoczesnej technologii i tradycyjnych recepturach, to nie tylko nowe możli­wości rozwoju, ale też duże wyzwania w zakresie informatyzacji.

Piekarnia Cukiernia AK Otrębu­sy to rodzinny interes założony przez Alicję Kalińską i Krzysztofa Kowalskiego w 2001 r. Firmą z sukcesem zarządza drugie pokolenie, z Katarzyną Bąt­kowską na czele. Wraz z rosnącą produkcją zaczęły pojawiać się problemy w sprawnym funkcjonowaniu firmy w różnych obszarach. Podczas kompletacji i wysyłki towarów po­jawiało się coraz więcej błędów. Brak rozli­czenia magazynowego przynosił wymierne straty. Trudno było sprostać wymaganiom związanym ze śledzeniem pochodzenia su­rowców i wyrobów gotowych. Kiedy pojawiły się trudności z utrzymaniem powtarzalno­ści produkcji i wysokich standardów jakości, decyzja była prosta. – Na pewnym etapie rozwoju uświadomiliśmy sobie, że bez do­brego i nowoczesnego wsparcia informa­tycznego nie będziemy w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać firmą – potwierdza Katarzyna Bątkowska. Firma złożyła więc wniosek o dofinansowanie unijne projektu z programu Innowacyjna Gospodarka, Dzia­łanie 8.2. „Wspieranie elektronicznego bizne­su typu B2B”. Z ofert w ramach ogłoszonego przetargu wybrano koncepcję CSB-System.

 

   
 

Piekarnia Cukiernia AK Otrębusy w liczbach
• 2 zakłady produkcyjne w Otrębusach i Pionkach, woj. mazowieckie

zatrudnienie: 180 pracowników

produkcja: ok. 10 t dziennie, ok. 200 pozycji asortymentowych

dystrybucja: 18 sklepów firmowych, ponad 300 odbiorców hurtowych w województwie

sprzedaż internetowa dla konsumentów (www.torty-online.pl) oraz e-commerce i B2B dla klientów biznesowych.

 

 

Koncepcja CSB-system dla AK Otrębusy
Wdrażając system B2B, firma zdecydowa­ła się na kompleksową optymalizację pro­cesów, również w obszarze wewnętrznej logistyki i produkcji. W pierwszym etapie projektu przygotowano analizę przedwdro­żeniową i opracowano dokładną koncepcję rozwiązania. Kompleksowe wdrożenie roz­wiązania CSB-System oprócz dostawy i kon­figuracji oprogramowania obejmowało też dostawę sprzętu (serwer, back-up, terminale mobilne, drukarki etykiet, komputery prze­mysłowe CSB-Rack® wraz z integracją wag) oraz organizację szkoleń.

 

Z szerokiej gamy modułów Systemu CSB wdrożono: zaopa­trzenie magazynu, produkcja, PPS, sprze­daż, EDI, M-ERP, integracja z zewnętrznym systemem księgowym oraz integracja inter­netowego portalu zamówieniowego.
• Proces składania zamówień został oparty na elektronicznej wymianie danych zarówno dla dostawców (proces zaopatrzenia), jak i odbiorców (proces sprzedaży).
• Kontrola procesów logistycznych rozpo­czyna się w momencie przyjęcia surowców do magazynu i jest kontynuowana podczas produkcji (naważanie składników oraz reje­stracja wyrobu gotowego). Każda rzecz jest identyfikowana podczas przyjęcia do ma­gazynu, etykietowana kodem kreskowym, ewidencjonowana i przekazywana na pro­dukcję. Wyroby gotowe również są znako­wane etykietą z kodem kreskowym.
• Proces kompletacji ułatwiają mobilne termi­nale. Oprócz kompleksowej rejestracji danych wewnątrzzakładowych zrealizowano połącze­nie maszyn produkcyjnych Marden w celu optymalizacji ich serwisu i redukcji przestojów.
• Część sprzedażowa została połączo­na z produkcją, logistyką i magazynem, dzięki czemu informacje o zamówieniach są uwzględnione w planie produkcji. Na pod­stawie zdefiniowanych w systemie receptur generowane jest zapotrzebowanie na su­rowce i materiały, co stanowi też informację do analizy dyspozycyjnej stanów magazy­nowych i składania zamówień u dostawców.


Osiągnięte korzyści
Informatyzacja procesów przy wykorzysta­niu rozwiązania CSB-System zoptymalizowa­ła procesy w zakresie sprzedaży, produkcji i gospodarki magazynowo-towarowej. Elek­troniczny i zautomatyzowany obrót doku­mentów handlowych usprawnił i zredukował czas obsługi zamówień. Kontrola stanów ma­gazynowych dla surowców i wyrobów goto­wych zredukowała koszty i uwolniła środki pieniężne. Pełna ewidencja koszy i ich roz­liczanie zredukowały straty w tym zakresie w zasadzie do zera (na 8000 tys. koszy bę­dących w obrocie firmy po roku konieczne było wyjaśnienie zaledwie 4 przypadków).
Dzięki pełnej integracji procesów logistycz­nych wraz z równoległym zarządzaniem ilo­ściami i wartościami łatwe stało się: wpro­wadzanie nowego asortymentu, weryfikacja opłacalności wytworzenia oraz określenie ceny sprzedaży gwarantującej określony poziom zysku.

Bieżące wydanie czasopisma

jak pracować z makiem, by upiec makowiec doskonały. Budowanie domku z piernika. Na czym polega nieuczciwa konkurencja? Receptury na świąteczne i zimowe specjały. I wiele innych. Zapraszamy do lektury!

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  oprogramowanie dla piekarni

  żytni IG niski indeks

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji