dodano , Redakcja AK

Szkolenie: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jak identyfikować i ocenić zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia w pracy? Jak kształtować bezpieczne zachowania pracowników? Jak postępować w razie wypadku? M.in. te zagadnienia pojawią się w nowym cyklu szkoleń "Bezpieczeństwo i higiena pracy", organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka z nimi związane, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Spotkania są adresowane do pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami oraz pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a)    aktualne przepisy prawne dotyczące:
     - obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP
     - ochrony pracy kobiet i młodocianych pracowników
     - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
     - szkolenia w zakresie BHP
     - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
b)    problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2.    Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3.    Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4.    Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zawiązana z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
5.    Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6.    Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie wypadku
7.    Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8.    Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

 

Szkolenia prowadzą specjaliści ds. BHP z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.


TERMINY SZKOLEŃ

13.11.2017    poniedziałek    godz.16.00-20.00
17.11.2017 
   piątek    godz. 16.00-19.00
20.11.2017
    poniedziałek    godz.16.00-17.00 Egzamin sprawdzający
            
***
04.12.2017  
 poniedziałek    godz.16.00-20.00
08.12.2017    piątek    godz. 16.00-19.00
11.12.2017    poniedziałek    godz.16.00-17.00 Egzamin sprawdzający

Cena szkolenia: 199 zł. Szkolenia odbędą się przy zebraniu minimum 10 osób.

MIEJSCE SZKOLENIA: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Zapisy: Monika Nowicka, Wydział Oświaty, tel. 61 859 35 81, monika.nowicka@irpoznan.com.pl

Bieżące wydanie czasopisma

Bardziej pastry czy tylko chef? Maciej Rosiński opowiada, dlaczego warto połączyć kuchnię i cukiernię w jeden warsztat doskonałego smaku. Ponadto - dużo o chlebie, również tym sprzedawanym online, bio i takim, który tworzy jedyny w Polsce piekarz z dyplomem Le Cordon Bleu! Zobaczcie, co czeka na Was w nowym wydaniu!

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji