...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS, materiał promocyjny

Szybkie testowanie jakości tłuszczu

Proste w użyciu, jeszcze prostsze w interpretacji wyników – takie są współczesne testy do kontroli stopnia degradacji tłuszczów smażalniczych. Jedynym mankamentem jest fakt, że pojedyncze testy nie określają w sposób kompleksowy wszystkich zmian zachodzących we fryturze.

     
 

Artukuł pochodzi z lutowego wydania magazynu Mistrz Branży

 

Zamów numery archiwalne w wersji PDF: prenumerata@MistrzBranzy.pl

 

 

Produkty degradacji tłuszczów smażalniczych obniżają wartość odżywczą, wpływają na bezpieczeństwo spożycia, a także na jakość organoleptyczną produktów smażonych. Ponadto nowe rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających (…)* nakłada na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązek kontroli jakości frytur u producenta, jak i prywatnych przedsiębiorców. To wszystko skłania producentów do prowadzenia oceny jakości stosowanych frytur we własnym zakresie. Jest to możliwe dzięki tzw. szybkim testom (barwnym lub instrumentalnym).

Przy ich wyborze należy jednak zwrócić uwagę:
- czy są one dopuszczone do stosowania w UE?
- jakie wartości (parametry) tłuszczu poddanego smażeniu chcemy mieć pod kontrolą?
- które szybkie testy będą dla nas przydatne?

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania.

Metody badań tłuszczów
Bardzo ważne ze względów zdrowotnych jest określenie momentu, w którym używany w procesie smażenia tłuszcz należy wymienić. Istnieje wiele metod pozwalających określić cechy jakościowe tłuszczu smażalniczego. Są one oparte na ocenie zmian parametrów fizycznych, jak i chemicznych.

 

   
 

Metody fizyczne oparte są m.in. na ocenie:
- lepkości tłuszczu,
- gęstości,
- temperatury punktu dymienia,
- wysokości piany,
- współczynnika załamania światła,
- napięcia powierzchniowego na granicy faz: olej - woda,
- stałej dielektrycznej,
- pomiarze absorbancji.
Ze względu na to, że do pomiaru tych parametrów fizycznych konieczna jest odpowiednia aparatura i znajomość metodyki, badania takie są przeprowadzane w odpowiednich laboratoriach.

Metody chemiczne oparte są m.in. na określeniu ilości:
- wolnych kwasów tłuszczowych (WKT),
- zawartości sprzężonych dienów i trienów (pierwotnych produktów utleniania),
- liczby nadtlenkowej (nie jest ona uznawana za jednoznaczny wyznacznik jakości tłuszczów smażalniczych), anizydynowej,
- zawartości związków karbonylowych, polarnych, cyklicznych monomerów, spolimeryzowanych cząsteczek tłuszczu, ilości związków nierozpuszczalnych w eterze naftowym, składu kwasów tłuszczowych, liczby jodowej.
Metody chemiczne wymagają stosowania specjalistycznych odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i nierzadko skomplikowanej aparatury.

 

 

 
Choć są to badania miarodajne, to jednak wymagają i odpowiedniej wiedzy laboranta, i specjalistycznego sprzętu. Dla małego czy średniego producenta ta opcja jest mało atrakcyjna, dlatego coraz większego znaczenia w ocenie jakości tłuszczów smażalniczych nabierają tzw. szybkie testy. Mogą być one stosowane do wstępnej selekcji tłuszczów smażalniczych i pozwalają szybko określić moment, kiedy tłuszcz powinien być wymieniony. Na ich korzyść przemawia fakt, że są łatwe w użyciu, a interpretacja wyników nie przysparza najmniejszych problemów.

Szybkie testy – przegląd
Szybkie testy są opracowane na bazie wskaźników stosowanych w warunkach laboratoryjnych. Dzieli się je na testy barwne oraz instrumentalne.
Wśród barwnych testów do oceny jakości tłuszczów można wymienić m.in.:
•Fritest (Niemcy) i Oxifrit-test (Niemcy),
•Lipid-test (Polska),
•LRSM 3M (niskozakresowy monitor tłuszczu piekarskiego) (Francja),
•Instant Shortening Test (Stany Zjednoczone) i Veri-Fry (Stany Zjednoczone).

Test LRSM - szybki i wygodny test do oceny KWT (wolnych wasów tłuszczowych). (IMAZO - wyposażenie systemów jakości)


Fritest – jego metoda działania opiera się na barwnym oznaczeniu liczby zmydlania. W zależności od stopnia degradacji badanego tłuszczu próbka przybiera barwę żółtą (tłuszcz dobry) do brązowej (tłuszcz do wymiany).
Oxifrit-test zastosowany w zestawie odczynnik, wchodząc w reakcję barwną z produktami utleniania tłuszczów, zmienia zabarwienie z koloru niebieskiego (tłuszcz dobry) na oliwkowy (tłuszcz do wymiany).


Lipid-test – test polega na reakcji barwnej produktów utlenienia tłuszczu z etanolowym roztworem błękitu bromotymolowego, po uprzednim zmydleniu próbki alkoholowym roztworem KOH. Zasada działania Lipid-testu jest zbliżona do Oxifrit-testu.
LRSM 3M (nisko zakresowy monitor tłuszczu smażalniczego 3M - Low Range Shortening Monitor) – tester (sztywny pasek białego papieru z czterema niebieskimi paskami) określa poziom stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we fryturze. Niebieskie paski zmieniają kolor na żółty.
Instant Shortening Test – test będący uproszczeniem oznaczenia liczby kwasowej.
Veri-Fry określa następujące wyróżniki: składniki polarne, mydła, wolne kwasy tłuszczowe.

Testy instrumentalne m.in.:
• 3M PCT 120 (Polar Compound Tester),
• Fri-Check,
• Food Oil Sensor (FOS),


3M PCT 120 (Polar Compound Tester) – test ten oparty jest na pomiarze zawartości substancji polarnych. Wynik jest uzyskiwany po 30 minutach.


Fri-Check – zasada działania aparatu opiera się na pomiarze właściwości fizycznych tłuszczów (lepkość, gęstość oraz napięcie powierzchniowe). Badany tłuszcz jest termostatowany do temperatury pomiaru (zakres 20-180oC). Po termostatowaniu mierzony jest czas spływania oleju. Wynik jest wyrażony w jednostkach umownych U oraz PM [%] (procent substancji polarnych). Stabilizacja i pomiar trwają około 5-7 minut. Rezultaty każdego pomiaru są dokumentowane i mogą być wydrukowane z zaznaczeniem godziny i daty wykonania testu. Test wskazuje moment zużycia tłuszczu.


Food Oil Sensor (FOS) – zasada działania aparatu opiera się na pomiarze stałej dielektrycznej w smażonym tłuszczu. Czas wykonania oznaczenia wynosi 2 minuty. Sensor ma skalę od 0 do 10; jeżeli wartość odczytana na skali przekroczy 4, olej powinien być wymieniony. Jest to mały i stosunkowo tani aparat nadający się do stosowania w małych laboratoriach i restauracjach.

Przy ocenie stopnia degradacji tłuszczu smażalniczego żaden z parametrów zastosowany indywidualnie nie określa w sposób kompleksowy wszystkich zmian zachodzących we fryturze. Idealnie byłoby prowadzić pomiar kilku wskaźników jakości tłuszczu jednocześnie, uwzględniając przy ocenie dodatkowo jego parametry organoleptyczne.

Decydując się na zakup szybkiego testu, warto kierować się ważną zasadą: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia do oceny jakości tłuszczu smażalniczego można używać szybkie testy dopuszczone do stosowania w UE.

dr inż. Anna Żbikowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

 

   
 

Nieodwracalne zmiany w tłuszczu

Podczas smażenia na fryturę oddziałuje jednocześnie wysoka temperatura, tlen z powietrza oraz woda pochodząca ze smażonych produktów. Pod wpływem tych czynników tłuszcz ulega hydrolizie, utlenianiu oraz przemianom termicznym. Innymi słowy, ulega degradacji, a niebezpieczne związki przenikają do smażonej żywności. Tłuszcz podczas procesu smażenia zmienia swoje właściwości chemiczne, fizyczne i organoleptyczne. Niestety, tych zmian nie da się stwierdzić naocznie.


Hydroliza zachodzi pod wpływem wody wprowadzonej z żywnością poddawaną smażeniu; powoduje rozpad cząsteczek tłuszczu do m.in. wolnych kwasów tłuszczowych (WKT). Wzrost zawartości WKT prowadzi do zmian właściwości fizycznych frytury (obniżenie temperatury punktu dymienia, zmiany napięcia powierzchniowego, zintensyfikowania pienienia się tłuszczu). Poza tym wolne kwasy tłuszczowe przyspieszają proces hydrolizy cząsteczek tłuszczu i same łatwiej ulegają utlenianiu.
Bardziej niepożądane zarówno z punktu widzenia technologicznego, jak i żywieniowego są produkty utleniania i produkty przemian termicznych.


Utlenianie wywołuje tlen z powietrza rozpuszczony w tłuszczu i mający kontakt z powierzchnią frytury. Powstałe w tym procesie wodoronadtlenki są bardzo nietrwałe i w wysokiej temperaturze, jaka ma miejsce podczas smażenia, ulegają przemianom oraz rozkładowi do wtórnych produktów utlenienia. W grupie wtórnych produktów utlenienia znajdują się związki chemiczne powstałe w specyficznych warunkach o podobnej długości łańcucha węglowego (hydroksyl i oksydieny, epoksydy, ketole) oraz w wyniku jego rozerwania (węglowodory, aldehydy, ketony, alkohole, etery, estry i laktony). Produkty rozpadu o krótkich łańcuchach węglowych (aldehydy, ketony, alkohole) mogą się charakteryzować specyficznym, najczęściej nieprzyjemnym zapachem. Zalicza się je do związków lotnych, które w większości ulatniają się wraz z parą wodną podczas procesu smażenia. Te produkty degradacji tłuszczu smażalniczego, gromadzące się w medium, są pochłaniane przez smażone potrawy i mogą nadawać im niepożądany smak i zapach.

Ze względów zdrowotnych najbardziej negatywne oddziaływanie na tłuszcz mają wysoka temperatura i zachodzące pod jej wpływem reakcje polimeryzacji i cyklizacji. Parująca podczas smażenia woda ogranicza reakcje utleniania (poprzez utrudnienie dostępu tlenu do tłuszczu i wypieranie go poza układ reakcji) i powoduje, że polimeryzacja staje się procesem dominującym w czasie smażenia. W warunkach beztlenowych podczas smażenia powstają polimery niepolarne, mono- i dimery cykliczne oraz dimery i trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych. Produkty te obniżają strawność, drażnią śluzówkę przewodu pokarmowego i są mutagenne.

 

 

Bieżące wydanie czasopisma

Zobacz zjawiskowy tort Angeliki Chwyć i Renaty Martyny z mistrzostw w Mediolanie! Zainspiruj się jesiennymi dekoracjami. Rozsmakuj się we włoskiej pizzy zamiast lodów.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  oprogramowanie dla piekarni

  żytni IG niski indeks

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji