dodano , Redakcja AK

Zgłoś się do nas, przeszkolimy Twój personel z zakresu sprzedaży dzięki dofinansowaniu na poziomie 100% ze środków KFS

Organizujemy szkolenia oraz ich dofinansowanie na poziomie 100% w oparciu o zasoby KFS, dzięki czemu przeszkolisz swój personel za darmo. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju formalności oraz pełną dokumentację tak, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

Szkolenie Obsługi Klienta to kompleksowe szkolenie jednego dnia, podczas którego uczestnicy przejdą intensywny kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży. Umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia pozwolą personelowi obsługiwać klientów w taki sposób, by wracali do sklepu wielokrotnie. Szkolenie jest również odpowiedzią na potrzebę wzrostu umiejętności obsługi klientów problematycznych, kłopotliwych, a także reagowania na zastrzeżenia.

Dlaczego warto?

Odpowiednie wyszkole­nie personelu obsługującego klienta po­trafi podnieść zyski firmy poprzez zwięk­szenie ilości sprzedawanych produktów. Co więcej, dobrze wyszkoleni pracownicy potrafią zachęcić klienta do zakupu pro­duktów o większej marży. Oznacza to, że prawidłowa obsługa klienta to kontrolowana i efektywna sprzedaż, dlatego, szczególnie w obecnych trud­nych czasach, jest ona wskazana zarów­no w piekarni, lodziarni, cukierni czy ka­wiarni, jak i innych punktach sprzedaży bezpośredniej. Tym bardziej, że na zwiększenie sprzedaży produktów składa się wiele aspektów. Jednym z najistotniejszych punktów jest umiejętność prowadzenia sprzedaży krzy­żowej. Wówczas ta sama liczba klientów kupuje znacznie więcej produktów, niż od­bywało się to do tej pory.

Warto wyszkolić personel, ponieważ szkolenie obejmuje również elementy motywacyjne, dzięki którym wpływa na zmniejszenie rotacji pracowników. Motywacja do pracy to ważny czynnik podczas prawidłowego procesu obsługi klienta, ponieważ personel jest w stanie wesprzeć budowę marki sklepu.

Kolejnym aspektem jest obsługa trud­nego klienta w taki sposób, by wszel­kiego rodzaju reklamacje przynosiły zyski, a nie straty, co, wbrew pozo­rom, jest możliwe do osiągnięcia. Od­powiednia obsługa to także element budujący lojalność klienta, który wró­ci do nas jeszcze wiele razy. Prawid­łowo wyszkolona kadra przyczynia się do współtworzenia wizerunku i marki, dzięki czemu z biegiem czasu klient, robiąc zakupy, przestanie zwracać uwagę na cenę, a zacznie patrzeć na logo i jakość.

Ważnym elementem, który może sta­nowić o sukcesie firmy, jest umiejętne budowanie bazy klientów, dlatego uczestnicy poznają metody budowania bazy klientów podczas szkolenia.

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to zajęcia teoretyczne, podczas których przekazywana jest kompleksowa wiedza z zakresu prawidłowej obsługi klienta. Druga część to warsztaty, podczas których uczestnicy za sklepową ladą odgrywają scenki tematyczne w towarzystwie kamery. Dzięki temu, podczas odtwarzania nagrania, każdy uczestnik ma szansę przeanalizować własną postawę i zachowanie podczas obsługi klienta.

ZAKRES SZKOLENIA

Określenie problemów oraz obecnego stanu wiedzy uczestników szkolenia

 • analiza poznawcza
 • określenie potrzeb uczestników
 • określenie problemów związanych z obsługą
 • określenie specyfiki branży i klientów

Analiza typów osobowości klientów

 • analiza zachowania klienta
 • budowanie skutecznego komunikatu w oparciu o charakter klienta
 • technika obsługi klienta trudnego

Metody budowania relacji

 • podstawowe reguły wywołania dobrego pierwszego wrażenia
 • schematy skutecznej komunikacji
 • podstawowe techniki komunikacji neurolingwistycznej

Budowania marki sprzedawcy oraz punktu usługowego poprzez wiedzę merytoryczną

 • umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą o produkcie
 • zasada sześciu
 • prowadzenie rozmowy z klientem
 • wykorzystanie słów kluczy

 Skuteczna techniki zwiększenia sprzedaży

 • kompleksowy proces sprzedaży
 • metody sprzedaży
 • umiejętne posługiwanie się językiem korzyści
 • wykorzystanie technik perswazji
 • podstawowe zasady merchandisingu

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach
tel. 504 905 968 w godz. 9.00-19.00

e-mail: biuro@szkolenieobslugiklienta.pl

www.SzkolenieObslugiKlienta.pl

 

Bieżące wydanie czasopisma

Bardziej pastry czy tylko chef? Maciej Rosiński opowiada, dlaczego warto połączyć kuchnię i cukiernię w jeden warsztat doskonałego smaku. Ponadto - dużo o chlebie, również tym sprzedawanym online, bio i takim, który tworzy jedyny w Polsce piekarz z dyplomem Le Cordon Bleu! Zobaczcie, co czeka na Was w nowym wydaniu!

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji