...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Zysk moralny

Odpowiedzialny społecznie biznes to nie mrzonki o dobroczynności czy sposób na zrekompensowa­nie szkód wyrządzonych społeczeństwu. Etyczna przedsiębiorczość kryje się pod różnymi, mniej lub bardziej kompleksowymi działaniami.

Czasem jest to produkcja zwracająca uwagę na stosowane składniki, troska o środowisko, a także odpowiednie traktowanie pracowników. Czasem są to całe przedsiębiorstwa budowane z myślą nie tylko o zysku, ale i służeniu lokalnym społecznościom.

Nazwiska brytyjskich pionierów, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną historię sło­dyczy, takie jak: Cadbury, Terry, Rown­tree, Fry, oprócz branży łączyło wyznanie. Wszyscy należeli do Towarzystwa Przy­jaciół, członków którego popularnie na­zywano Kwakrami. Poglądy tego odłamu protestantyzmu, odrzucającego hierarchię i dogmaty, zamykały wiele drzwi w angli­kańskiej Wielkiej Brytanii. To zmuszało Kwakrów do poszukiwania własnych nisz, które zmieniali w duchu równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz poszanowania dla mniejszości. XIX-wieczne modelowe wio­ski pracownicze, jak np. założona przez rodzinę Cadbury Bournville (dziś część Bir­mingham), odznaczały się dobrymi warun­kami socjalnymi, troską o zdrowie pracow­ników, włączając wysokiej klasy opiekę medyczną i wiele możliwości uprawiania sportu. Kapitalistyczne sukcesy z osią­gnięciami natury społecznej łączyli też przedwojenni Wedlowie, fundując żłobki i przedszkola, nowoczesny gabinet sto­matologiczny, prowadząc akcję dożywia­nia pracowników firmy w czasie kryzysu lub udzielając umarzanych w części po­życzek.

Troskę o godność pracowników znajdujemy w „Doktrynie Jakości”, publi­kacji prof. Andrzeja Bliklego, napisanej z myślą o firmach rodzinnych. Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.moznainaczej.com.pl książka skupia się na sprawnym działaniu, nie zapominając przy tym o wartościach. Profesor Blikle kwestionuje motyw zysku jako jedyny cel przedsiębiorstwa, jako że musi ono dbać nie tylko o zadowolenie właścicieli, ale i pozostałych interesariuszy, tj. pracow­ników, klientów, dostawców itd.

 

Etyczna receptura
Nie można mówić o etyce, zapominając o przestrzeganiu prawa i odpowiednich re­ceptur. Wciąż spotykamy przypadki barwie­nia chleba krytykowanym karmelem amo­niakalnym i amoniakalno-siarczynowym, nieprawidłowego oznakowania produktów spożywczych czy wykorzystywania w pro­dukcji przeterminowanych składników. Nie sposób przecenić potencjalnej roli piekarzy i cukierników w kreowaniu pożytecznych nawyków żywieniowych. Przy produktach często spożywanych dla konsumenta wy­jątkowo ważna staje się czysta etykieta i wpływ na zdrowie.

Cukiernia Geerta Vercruysse w belgijskim Kortrijk z uwagą wybiera smaczne i etycz­ne składniki, wierząc, że szczęście można odnaleźć, dając innym więcej. W gana­szach odnajdziemy wyłącznie czekolady produkowane od ziarna kakao bez pół­produktów, na dodatek tylko od dostaw­ców, którzy swoje kakao kupują bezpo­średnio od plantatorów. Na warsztatach Geerta można poznać zasady angażują­cej wszystkie zmysły degustacji czekolady i czekoladek.

Powstają piekarnie kierujące swoją ofer­tę do diabetyków czy wegetarian, ogra­niczające ilość rafinowanego cukru w re­cepturach bądź zastępujące go np. stewią. Sukces mogą dziś odnieść producenci sku­pieni na spełnianiu specyficznych wymagań klientów, będących na konkretnej diecie czy o pewnych oczekiwaniach żywienio­wych. Słodycze bez cukru czy bez glutenu mogą stanowić o przewadze konkurencyj­nej wobec innych zakładów.

Wybór lokalnych składników to oszczęd­ność na kosztach transportu, a przy tym sposób wspierania okolicznych dostawców. Ręczna produkcja, tradycja, lokalne skład­niki dumnie wymienione na stronie interne­towej, a jeśli trzeba . dowóz na rowerze. To tylko niektóre sposoby na wyróżnienie się na rynku.

Renesans zdaje się dziś przeżywać pieczy­wo na zakwasie, z najkrótszą listą skład­ników. Gdy w pobliżu brak odpowiedniej piekarni, wiele osób bierze sprawę w swo­je ręce. W Internecie odnajdziemy nawet Zakwasową Mapę Polski (tutaj), gdzie dzięki pro­jektowi prowadzonemu przez trzy blogerki kulinarne dowiemy się, od kogo najbliżej otrzymamy porcję zakwasu chlebowego w zamian za dobre słowo, uśmiech czy zdjęcie upieczonego chleba.


Piekarnie na zielono
Gdańska Bio-piekarnia Ziarno postawiła na wytwarzane tradycyjnymi metodami produkty ekologiczne, głównie pełnoziar­niste pieczywo z mąk żytnich, pszennych, ale również orkiszowych, kukurydzianych czy kasztanowych. Unika się tu polepsza­czy, sztucznych barwników i konserwan­tów. Produkty piekarni znajdziemy w sieci trójmiejskich sklepów.

Birdbath Green Bakery w Nowym Jor­ku zdaje się być jednym z najbardziej przyjaznych środowisku przedsiębiorstw spożywczych. Sprzęt elektryczny w tej niedużej sieci napędzany jest w całości siłą wiatru. Wykorzystuje się lokalne, or­ganiczne produkty z pobliskiego targu. Do poszczególnych lokali produkty tra­fiają rikszami z głównej kuchni, aby zmi­nimalizować „ślad węglowy” firmy (któ­rego bardzo dużą część generuje branża spożywcza). Z tego samego powodu nie kupimy tu butelkowanej wody. Do wystro­ju posłużyły starocie, sprzęt z recyklingu, to, co udało się znaleźć bądź zbudować z ekologicznych materiałów, testując przy tym nowe technologie. Ciekawostką jest zniżka dla każdego klienta, który przyje­dzie do piekarni na rowerze, deskorolce lub hybrydowym samochodem.

Zakłady świadome społecznie
Dolci Liberta (z wł. „słodka wolność”) to pra­cownia produkująca dziennie 700 kg czekola­dek i 300 kg innych wyrobów cukierniczych. Znajduje się ona... w więzieniu w Busta Arsi­zio na północy Włoch. Zatrudnienie znalazło tam 40 osadzonych oraz kilku pracowników z zewnątrz. Efektem pracy więźniów, prze­szkolonych przez mistrzów cukierniczych, są m.in. trufle, kremy czekoladowe, różnego rodzaju ciasteczka, babeczki czy klasyczne babki panettone, jak również szereg pro­duktów tworzonych na zamówienie. Słod­kości można zamówić w sklepie interneto­wym oraz kilkunastu butikach i cukierniach na terenie Włoch. Firma wystawia się też na dużych czekoladowych targach, jak Eu­rochocolate w Pwwerugii. Dzięki oryginal­nemu pomysłowi więźniowie tworzą war­tość dla lokalnej społeczności i skutecznie uczą się zawodu, co pozwala im z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Piekarnia Better Health we wschodnim Lon­dynie jest z kolei sposobem na integrację osób z problemami psychicznymi, zatrud­nionych do wypieku tradycyjnego chleba. Roczny staż w piekarni staje się równocze­śnie przydatnym zawodowo szkoleniem, jak i procesem terapeutycznym. Zakwas i chleb trafiają do klientów hurtowych oraz sprze­dawane są z sukcesem na lokalnym rynku. Wypieków spróbować można na miejscu, w niedużej kawiarni. O sukcesie przed­sięwzięcia świadczy umieszczenie Better Health wśród pięciu najlepszych londyń­skich piekarni w rankingu jednego z pre­stiżowych dzienników.

Chleb od kilkunastu lat jednoczy ludzi wkół Piekarni świętego Jana w kanadyj­skim Toronto. Tam udało się stworzyć społeczność otwartą na ludzi niepełno­sprawnych, uzależnionych, bezdomnych, na zasiłkach, zmagających się z chorobą psychiczną czy też np. osoby, które wła­śnie wyemigrowały do Kanady i jeszcze szukają swojego miejsca. Chleb wypieka się z organicznych składników, z wyko­rzystaniem dwustuletnich francuskich re­ceptur. Choć na początku nie było łatwo, dziś piekarnia jest ekonomicznie samo­wystarczalna.

Również w Polsce możemy spotkać przed­siębiorstwa działające w nurcie ekono­mii społecznej. Z inicjatywy weteranów II wojny światowej w 1954 r. powstała Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Sło­wianka” w Szczecinku. Specjalnością fir­my są słodycze na bazie karmelu oraz herbatniki. Oprócz zakładów produkcyj­nych wybudowano dwa obiekty medycz­no-rehabilitacyjne z myślą o prawidło­wym rozwoju pracowników. Produkty „Słowianki” znajdziemy w dużych sieciach sklepów, są także eksportowane do in­nych krajów Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji.
Czekamy na kolejne przykłady pokazujące nowe, etyczne modele słodkiego biznesu łączące generowanie zysku z czynieniem świata lepszym miejscem.

Piotr Krzciuk, SekretyCzekolady.pl

   
 

O społecznej odpowiedzialności biznesu sporo pisaliśmy w poprzednim wydaniu MB, sporo też mówiło się o tym podczas Forum Piekarzy i Cukierników w Lublinie, ale nam wciąż mało… Powodów, dla których „wałkujemy” temat, jest wiele, jak wiele jest aspektów samego zjawiska. Głównym czynnikiem jest jednak fakt, że to małe, rzemieślnicze czy średnie firmy mają największy, bo naturalny potencjał prowadzenia biznesu nastawionego na interes społeczny. Wspominała o tym współwłaścicielka Piekarni „Pola” Barbara Krzyszczak we wrześniowej rozmowie Mistrza Branży, od czasu do czasu CSR przemyca w swoich tekstach również Piotr Krzciuk, który zelektryzował uwagę Czytelników artykułem „Etyczna czekolada” (MB lipiec-sierpień). Tym razem nasz autor rozszerzył swoją optykę i zrobił rekonesans dobrych praktyk CSR w Polsce i na świecie.

 

 

Bieżące wydanie czasopisma

Sernik idealny, czyli jaki? Jaką rolę jajko odgrywa w wypiekach? Wiosenne kwiaty z cukru krok po kroku. Historia piekarni Versailles. A na naszej okładce Branżowa Osobowość Roku - Agnieszka Krenc. Zapraszamy do lektury...

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Piece Hoba do Jackowski

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji