czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (32) 281 35 95
783 220 002
Kod pocztowy: 41-902
Adres siedziby: Pułaskiego 3
Miejscowość: Bytom
Województwo: śląskie
Fax: (32) 281 63 85
E-mail: cech@cech.bytom.pl
Strona WWW: http://www.cech.bytom.pl/
Władze
Antoni Wojciechowsk i- Starszy Cechu
Halina Owczarek - I Podstarszy Cechu
Tadeusz Bączkowsk i- II Podstarszy Cechu
Piotr Klimza - Skarbnik
Tadeusz Kwapisz - Sekretarz
Irena Kałamorz - Członek
Jacek Arndt - Członek
Henryk Kabus - Członek
Jan Gawdzik - Członek
Lech Chojnacki - Członek
Tadeusz Gapiński - Członek
Mariola Fischer - Członek
Statut
brak informacji
Historia
brak informacji
Opis działalności
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz o organizacjach pracodawców ( Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 235 ze zm.).

Dla osób wykonujących działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle członkostwo w Cechu bądź Izbie Rzemieślniczej jest obowiązkowe.
Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. Akt CRZ - 14.

Do zadań statutowych Cechu należą:
- ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
- współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno - politycznej członków organizacji politycznych działających na terenie Cechu;
- prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
- utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.
Członkowie
Sekcja piekarzy i cukierników:

Tadeusz Bączkowicz
Stanisław Bończyk
Halina Gajdzik
Zbigniew, Łukasz, Marek Górniak
Leszek Hańderek
Beata Holik
Barbara Jerszy
Michał, Piotr Klimza
Joachim Klimza
Antoni Kołodziej
Stanisława Koza
Kryspin Krysik
Tadeusz Kwapisz
Tadeusz Kwapisz Junior
Mariusz Latusek
Sebastian Libera
Zenon Molik
Izabela, Teresa Patrych
Ewa, Jan Pietryga
Andrzej Rak
Jan Strzecha
Dorota, Magdalena Śliwieńska
Marcin Warzecha
Krystian Wiśniowski
Anna, Józef Wylenzek
Zygmunt Wyłomański, Natalia Wyłomańska-Szymczuk
Firmy zrzeszone
brak informacji
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe