...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (32) 259 98 97
Kod pocztowy: 40-085
Adres siedziby: ul. Mickiewicza 32
Miejscowość: Katowice
Województwo: śląskie
E-mail: biuro@cech.katowice.pl
Strona WWW: http://www.cech.katowice.pl/
Władze
Cechmistrz- Ludwik Hirszberg
Podcechmistrz- Józef Dreinert
Podcechmistrz- Krystian Marks
Podcechmistr-z Alfred Matula
Skarbnik- Grzegorz Bittmann
Sekretarz- Stanisław Todt
Statut
brak informacji
Historia
Katowicki Cech istnieje już od ponad 100 lat, założenie datuje się na 1900 rok. Wywodzi się z długiej bogatej tradycji śląskiego rzemiosła. Koniec wieku XIX i początek XX to właśnie czas tworzenia się poszczególnych cechów działających na terenie miasta Katowic i okolic. Rok 1900 , przyjęty jako data początkowa, ma charakter symbolu, a jednocześnie stanowi wyraz kompromisu i świadczy, iż obecny Cech korzysta z dorobku poszczególnych branż rzemiosła, które stanowiły kiedyś odrębne organizacje. W początkowych latach XIX wieku Katowice z małej osady rolniczej zaczęły przekształcać się w miasto, na jego terenie powstały huty i kopalnie, tworzył się przemysł fabryczny, nastąpił duży napływ osadników. Jednocześnie rozwijało się rzemiosło, powstały warsztaty rzemieślnicze.

Jednak rzemiosło, formujące się w organizacje cechowe, ma o wiele starszą tradycję sięgającą V wieku. Rzemiosło jest też historycznie pierwszą formą wytwarzania opartą na ręcznej technice i kwalifikowanej pracy.
Rzemiosło polskie sięga swoimi korzeniami na długi czas przed narodzinami państwa polskiego. Jego rozwój następuje w okresie wczesnopiastowskim we wsiach służebnych. W okresie między X i XIII wiekiem nastąpiło oddzielenie się rzemiosła od pracy na roli, co oznaczało dla rzemieślników konieczność przejścia z pracy na wsi do wytwórczości miejskiej.

Na początku XIII wieku rozpoczął się na Śląsku proces lokalizacji na prawie niemieckim, który przyniósł ze sobą prawo organizowania się w cechy rzemieślnicze jednej lub kilku specjalizacji. Nazwa cech pochodzi od niemieckiego słowa „Zeichen” - znak, gdyż każdy z powstających cechów wyróżniał się odpowiednim znakiem, symbolizującym zawód wykonywany przez jego członków.

W miarę rozwoju cechów zaczęły powstawać pierwsze dyrektywy pisane, czyli statuty. Początkowo powstały one w w cechach znajdujących się na terenie większych miast, z czasem w mniejszych, a późniejszym okresie działalność cechu była uzależniona od uzyskania statutu zatwierdzonego przez magistrat lub przez króla. Obowiązywał on wszystkich członków cechu i normował całokształt stosunków cechowych. Nie pomijał prawie żadnej dziedziny życia gospodarczego i społecznego, m.in. określał prawa i obowiązki członków, regulował stosunki między mistrzami a czeladnikami i uczniami, zawierał przepisy dotyczące jakości surowca i sposobu jego nabywania. Zarząd cechu składał się z najbardziej poważnych majstrów, ograniczał konkurencję między członkami cechu, wydając zakazy powiększania produkcji lub zajmowania się więcej niż jednym rzemiosłem.

W rozwoju historycznym cechy przekształciły się w związki przymusowe rzemieślników tego samego lub pokrewnego zawodu. Zjawisko to powstało w oparciu o praktykę, że właściwie nikt poza członkiem cechu nie posiadał prawa wykonywania danego rzemiosła.

Cechy grupowały w swoich szeregach ogół rzemieślników i pracowników związanych z daną branżą zawodową i obejmowały swoją kontrolą właściwie całość spraw życiowych. Zaletą tego systemu była możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, gdyż członkowie w ciągu swego życia zajmowali się, a w każdym razie mogli zajmować coraz wyższe szczeble w hierarchii cechowej: uczniowie zostawali czeladnikami, czeladnicy – mistrzami.

W momencie, kiedy czeladnik chciał zostać mistrzem musiał zgłosić ten zamiar do cechu. Wiązało się to ponadto z koniecznością przedłożenia listu, czyli zaświadczenia nienagannego zachowania i należytego wyuczenia rzemiosła, nabycia praw obywatela miasta, w którym zamierzał osiedlić się jako mistrz oraz wykonywania w obecności mistrzów cechowych sztuki mistrzowskiej. Najwyższym szczeblem w hierarchii cechowej była godność Starszego Cechu, czyli Cechmistrza.

Cech średniowieczny wprowadził do pracy najemnej pewne zasady, które mogło by się wydawać są zdobyczami socjalnymi XX wieku. Najistotniejszą z nich był niewątpliwie pięciodniowy tydzień pracy. Inną ważną, chociaż nie tak powszechną, zdobyczą czeladzi cechowej był ograniczony dzień pracy. W niektórych cechach obowiązywał nawet ośmiogodzinny dzień pracy.

Na ówczesną sytuację rzemiosła ogromny wpływ miał rozwój nowych form produkcji, jaki rozpoczął się już pod koniec XVII i w wieku XVIII. Początkowo był to rozwój manufaktur, który w pierwszej połowie XIX wieku doprowadził do gwałtownego rozwoju przemysłu fabrycznego. Rzemiosło znalazło się w trudnej sytuacji, bo samorząd cechowy nie był w stanie zapewnić mu istnienia i rozwoju oraz zadbać o prawidłowe wykonywanie jego funkcji społeczno-gospodarczych. Masowe przechodzenie czeladników do pracy w fabrykach osłabiło struktury cechowe i zagroziło podstawom egzystencji rzemiosła. Zjawisko to szczególnie silnie przebiegało na Górnym Śląsku, gdzie żywiołowo rozwijało się górnictwo, hutnictwo oraz przemysł maszynowy. W tych warunkach starano się o podniesienie wydajności warsztatów rzemieślniczych i stałe ulepszanie metod pracy. Wśród wielu działań, podjętych w drugiej połowie XIX wieku, najbardziej konieczne były: modernizacja urządzeń i narzędzi, wprowadzenie mechanizacji, zakup tanich surowców i materiałów zaopatrzeniowych. Ten ostatni cel miał być realizowany poprzez spółdzielnie zaopatrzeniowe, z kolei zbytem produkcji miały się zająć spółdzielnie zbytu. Zaczęto także starać się o tanie kredyty dla rzemiosła.
Opis działalności
Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

Cech posiada osobowość prawną.

Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.

Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

Cech prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego
a. Fryzjersko-kosmetycznej
b. Motoryzacyjnej
c. Spożywczej
d. Budowlanej
e. Różnej
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
Bittmann Grzegorz, Małgorzata
Bończyk Antoni
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe