czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (32) 785 00 06
Kod pocztowy: 41-200
Adres siedziby: ul. Kościelna 16
Miejscowość: Sosnowiec
Województwo: śląskie
Fax: (32) 785 00 05
Strona WWW: http://www.cech-sosnowiec.pl
Władze
Starszy Cechu - Janusz Ryniewicz
Statut
brak informacji
Historia
W roku 1919 zorganizowano w Sosnowcu Towarzystwo Rzemieślnicze jako filię Centralnego Towarzystwa Rzemieślniczego w Warszawie.

Pierwszy Zarząd tego Towarzystwa w Sosnowcu został wybrany 7 maja 1920 r. Towarzystwo zorganizowało w swoim lokalu siedzibę dla wszystkich cechów. Mieściło sięw Sosnowcu przy ulicy Piłsudskiego 16. W roku 1927 wprowadzono nową ustawę przemysłową, która okreslała precyzyjniej niż poprzednie przepisy rolę i uprawnienia rzemiosła. Przede wszystkim wprowadziła Wojewódzkie Izby Rzemieślnicze, pochodzące z wyboru. Cechy pozostawały nadal organizacjami dobrowolnymi. Cech nadal sprawował nadzór nad szkoleniem uczniów, prowadzono rejestr i załatwiano sprawy w tej dziedzinie. Natomiast sprawy egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przekazane zostały Izbom Rzemieślniczym. Izby sprawowały ogólny nadzór nad szkoleniem terminatorów oraz koordynowały prace cechów, eprezentowały rzemiosło wobec władz.

W roku 1929 odbyły się pierwsze i jedyne wybory do Izby Rzemieślniczej w Kielcach. Sosnowiec należał do wojewodztwa kieleckiego do 1939 roku. W Kieleckiej Izbie Rzemieślniczej rzemiosło sosnowieckie miało stale swoich przedstawicieli, którzy współpracowali z rzemieślnikami miast sąsiedzkich. Tradycyjne uczucia patriotyczne zrzeszonych wyrażały się udziałem w uroczystościach narodowych i państwowych. W listopadzie 1918 r. rzemieślnicy sosnowieccy wraz z innymi braki udział w rozbrajaniu Niemców, Nie brakło rzemieślników w trudnym okresie organizowania się Państwa Polskiego po 1918 r. Żywo reagowali na apele mające na celu porządkowanie gospodarki. Cech w Sosnowcu poza działalnością statutową działał aktywnie społecznie, w latach 70-tych rzemiosło sosnowieckie wybudowało Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Budowało Park kresowy w Sosnowcu, załozyło oświetlenie w mieście, w podstacji 4 lampy typu "Słońce". Cech wykonał 2 zegary uliczne w mieście. Rzemieślnicy sosnowieccy wykonywali nieodpłatnie szereg prac na rzecz Szpitala Nr 1 w ramach komitetu opiekuńczego. Cech nasz na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 19 w Sosnowcu przekazał nieodpłatnie fortepian.

Rokrocznie przekazywane były znaczne kwoty wyznaczone przez Urząd Wojewódzki w Katowicach na budowę "Szkół Tysiaclecia", a nastepnie na NFOZ. Milionowe kwoty przekazał Cech na "Narodowy Czyn Pomocy Szkole", wspierał finansowo PKPS, także Komitet SD w Sosnowcu. Przyczynił się finansowo do budowy "Pomnika Czynu Rewolucyjnego" oraz pomnika upamiętniającego powstanie Klubów SD. Corocznie przekazywał dotacje na budowę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Cech nasz opiekował się Szkołą Podstawową Nr 42 w Sosnowcu. Nie sposób wyliczyć wszystkich doświadczeń charytatywnych, sosjalnych dla emerytów i rencistów - podopieznych Cechu, dzieci niepełnosprawnych, domów dziecka, różnych organizacji i stowarzyszeń kulturalno - oświatowych, sosjalno - społecznych i całego szeregu innych. Tym działaniom położyła kres ustawa o rzemiosle z grudnia 1988 r., która wprowadziła dobrowolność przynalezności do Cechu. Zmniejszyła się katastrofalnie liczba zrzeszonych rzemieślników, tylko w roku 1989 spadła o około 1 000 zakładów.

Walne Zgromadzenie w czerwcu 1989 roku wybrało na Starszego Cechu mgr inż Leszka Gossa ( dotychczasowy Starszy Cechu Lucjan Stępień zrzekł sie kandytatury na Starszego ). W związku z tym uchwałą Walnego Zgromadzenia został Mu przyznany tytuł "Honorowego Sarszego Cechu". Nowy Zarząd starał sie wyjśćnaprzeciw potrzebom rzemieślników w ich bardzo trudnych warunkach ekonomiczno - gospodarczych i wszelkimi siłami pragnął utrzymać Cech i jego tradycje.
Opis działalności
Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu funkcjonuje od 1917 roku ( pierwotnie pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych w Sosnowcu) W Cechu zarejestrowanych jest 80 zakładów rzemieślniczych w następujących branżach:
- motoryzacyjnej
- fryzjerskiej
- spożywczej
- różnej.
Cech posiada własny Ośrodek Szkoleniowy, który organizuje następujące kursy:

- kurs BHP dla pracowników
- kurs BHP dla pracodawców
- kurs minimum sanitarnego


oraz kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji zawodowych w następujących zawodach:

- fryzjerstwo
- mechanika pojazdowa
- piekarstwo
- cukiernictwo

Oferujemy również szkolenia dla rzemieślników w zakresie:
- prawa podatkowego,
- rozliczeń z ZUS-em,
- oraz Państwowej Inspekcji Pracy

Placówka Kształcenia Ustawicznego organizuje następujące kursy:
- Kursy BHP
- Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- Kursy minimum sanitarnego
- Kurs "Logistyka w firmie"
- Kurs "Fryzjerstwo"
- Kurs "Kadry, płace, rozliczenia, ZUS"
- Kurs "ABC przedsiębiorczości"
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
brak informacji
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Brak aktualności

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe