czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (75) 752 42 37
721 294 831
Kod pocztowy: 58-500
Adres siedziby: ul. Tuwima 2
Miejscowość: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie
Strona WWW: http://cech.jgora.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Władze
Zbigniew Ładziński- Starszy Cechu
Leon Kołtowski- Podstarszy Cechu
Jan Makieła- Podstarszy Cechu
Ciepiela Halina- Sekretarz
Czyżyki Ryszard- Członek Zarządu
Kraszewski Włodzimierz- Członek Zarządu
Misakiewicz Piotr- Członek Zarządu
Szymczyk Beata- Członek Zarządu
Statut
Pobierz statut
Historia
Cech Rzemiosł w Jeleniej Górze nie może poszczycić się wielusetletnią historią , jak inne Cechy Rzemieślnicze na terenie Polski przedwojennej. Historia polskiego rzemiosła rozpoczyna się tu w 1945 r. po zakończeniu II wojny światowej i powrocie ziem zachodnich do Polski . Od 1945 roku do Jeleniej Góry i na Dolny Śląsk przybywa ludność polska z wielu stron świata w poszukiwaniu swojego miejsca w nowej, powojennej rzeczywistości. Do Jeleniej Góry przybywają pierwsi osadnicy a wraz z nimi rzemieślnicy, którzy zagospodarowują opuszczone poniemieckie warsztaty rzemieślnicze i niewielkie zakłady produkcyjne.

Z uwagi na niezwykle trudne warunki prowadzenia działalności szybko zrodziła się potrzeba organizowania Cechów Rzemieślniczych, które miały pomagać w zaopatrzeniu, rozwoju i obronie interesów braci rzemieślniczej przed próbami pozbawiania wielowiekowych praw i tradycji rzemieślników polskich i ich znacjonalizowaniem. Zaczęły powstawać Cechy skupiające rzemieślników z jednej lub wielu branż.
Już 3 sierpnia 1945 roku powołany zostaje w Jeleniej Górze Cech Fryzjerów i Perukarzy ze Starszym Cechy Mieczysławem Lorkiem na czele zaś w kilka dni później Leon Marcinkowski organizuje Cech Piekarzy i Cukierników .

W październiku 1945 roku powstaje Powiatowy Związek Cechów w Jeleniej Górze – jego kierownikiem został Karol Broda, wychowawca wielu pokoleń rzemieślników. Związek w chwili powstania zrzeszał ponad 1100 rzemieślników.

Okres rozwoju rzemiosła w Jeleniej Górze zakończył się bardzo szybko, bo już w 1948 r. komunistyczne władze wydają dekret o zmianie Ustawy o izbach rzemieślniczych, który m.in. wprowadza obligatoryjną przynależność do Okręgowych Związków Cechów, wprowadzono doktrynę o niezgodności rzemiosła z interesem całego narodu, powstaje pejoratywne pojęcie rzemieślnika – „ prywaciarza „ , podjęto zakrojone na szeroką skale działania w celu eliminacji rzemiosła z rynku, wprowadzono „domiary podatkowe”, utrudniano do maksimum możliwość zaopatrzenia w surowce, materiały, maszyny i narzędzia. Doprowadzono do likwidacji większości firm rzemieślniczych. Pozostało ich na rynku jeleniogórskim 245.

Przez wiele lat los rzemiosła i zakładów rzemieślniczych zależał od samych rzemieślników, ich uporu i poświęcenia. Dopiero po roku 1989 rozpoczął się błyskawiczny rozwój ilościowy zakładów prywatnych i rzemieślniczych. Wprowadzone zasady rynkowe pozwały na niczym nie skrępowany rozwój zakładów, nie wymagano do uruchomienia zakładu żadnych uprawnień ani kwalifikacji. Zaczyna się stopniowy zanik wielu typowych zawodów rzemieślniczych usługowych / szewstwo, cholewkarstwo, fotografika, krawiectwo, malarstwo/. Rozwój sieci wielkich supermarketów powoduje taki spadek cen wyrobów, że ich naprawa staje się nieopłacalna.

Dzisiaj Cech Rzemiosł w Jeleniej Górze skupia ok. 1000 zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych , handlowych i gastronomicznych. Jest zatem zrzeszeniem przedsiębiorców.
Opis działalności
brak informacji
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
brak informacji
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Brak aktualności

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe