czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (34) 353 10 15
(34) 356 49 35
Kod pocztowy: 42-700
Adres siedziby: Plac Konrada Mańki 7
Miejscowość: Lubliniec
Województwo: śląskie
E-mail: cechlc@interia.pl
Strona WWW: http://www.cechlubliniec.hg.pl/
Władze
Straszy Cechu - Józef Jasica
Podstarszy - Eugeniusz Ciba
Sekretarz - Zbigniew Czubała
Skarbniki - Jan Kampa,
członkowie Zarządu - Mirosław Nahajowski, Marian Janas, Henryk Budzyński
Komisja Rewizyjna - Przewodnicząca - Halina Kołodziej
członkowie - Kazimierz Wręczycki, Michał Łubowski
Sąd Cechowy - Przewodniczący - Michał Kompala
członkowie - Maria Haładyn, Dariusz Więcek, Marek Szewdziński, Piotr Nowak.
Kierownik Biura Cechu - Eugeniusz Pradela
Statut
Pobierz statut
Historia
HISTORIA RZEMIOSŁA LUBLINIECKIEGO
Lubliniec i okręg lubliniecki od czasów średniowiecza dysponował organizacjami cechowymi. Cechy poszczególnych branż otrzymały swoje statuty w XVI i drugiej połowie XVII wieku. Mimo rozwoju stosunków kapitalistycznych rozbijających dawne pozycje cechów z epoki feudalnej utrzymywały się one nadal, obejmując dziedziny uzupełniające produkcje przemysłową.
Tradycje cechowe utrzymywały się przez cały okres międzywojenny. Zakorzenione tradycje pomogły przetrwać zwyczajom i obyczajom cechowym przez najtrudniejsze lata drugiej wojny światowej. Toteż pierwsze lata po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej to odbudowa struktur w różnych dziedzinach życia. Izba Rzemieślnicza w Katowicach przystąpiła do odbudowy struktur cechowych w województwie śląskim, Zagłębiu Dąbrowskim i powiatach śląska opolskiego. Na mocy zarządzenia Izby Rzemieślniczej w Katowicach w czerwcu 1945 roku powstał Powiatowy Związek Cechów w Lublińcu. Podstawowym zadaniem związku było uaktywnienie poszczególnych cechów: kołodziejów, kowali, krawców, piekarzy, rzeźników, stolarzy i ślusarzy. Fryzjerzy lublinieccy należeli wówczas do cechu w Tarnowskich Górach.
Prace Powiatowego Związku Cechów utrudniały złe warunki komunikacyjne w rozległym powiecie, przyłączenie powiatu dobrodzieńskiego wchodzącego dotąd w skład Śląska Opolskiego oraz odbywająca się weryfikacja dobrodzieńskich rzemieślników. Pomimo to w okresie od 1945 do 1947 roku w Powiatowym Związku Cechów zjednoczyło się 6 cechów liczących 450 zakładów rzemieślniczych.
Na czele Powiatowego Związku Cechów stał Antoni Jeziorowski (prezes), Wacław Kanclerz (sekretarz) i Władysław Wołyński (skarbnik).
Następne lata to rozwój rzemiosła przemysłowego i spółdzielczości pracy, który doprowadził w latach 1947 – 1949 do zmniejszenia się liczby zakładów rzemiosła prywatnego. W roku 1948 nastąpiła likwidacja Powiatowego Związku Cechów, w miejsce którego utworzono Okręgowy Cech istniejący do roku1954. W tym czasie rzemieślnicy z terenu powiatu lublinieckiego należeli do Okręgowego Cechu w Tarnowskich Górach.
Lubliniecki Cech w obecnym kształcie został powołany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 grudnia 1956 roku. Wybrano Zarząd Cechu, który ukonstytuował się następująco: Starszy Cechu – Józef Spałek, I Podstarszy – Alojzy Hruzik, II Podstarszy – Emil Owczarek, Sekretarz – Alojzy Matusek, Skarbnik – Wiktor Grabiński, opiekun młodzieży – Jan Pieprzyca. Pierwszym kierownikiem biura Cechu, które mieściło się przy ul. Lompy 12 był Wiktor Płachetka, który prowadził również księgowość Cechu, natomiast 10 stycznia 1957 roku jako pracownik administracyjny i kasjer została zatrudniona Dorota Mizgalska. Kierownik Płachetka i jego następca Hasny pracowali łącznie tylko pół roku.
1 lipca 1957 roku kierownictwo biura objął Stanisław Komendziński, który pracował aż do nagłej śmierci w dniu 16 sierpnia 1963 roku.
W listopadzie 1957 roku poświęcony został sztandar rzemieślników w Koszęcinie, który odtąd znajduje swoje stałe miejsce w kościele parafialnym.
Walne Zgromadzenie z 31 marca 1958 roku wybrało nowy skład Zarządu: Starszy Cechu – Józef Spałek, I Podstarszy – Emil Owczarek, II Podstarszy – Gerard Myrcik, Skarbnik – Wiktor Grabiński, Sekretarz – Teofil Lizurek, członek Zarządu – Jan Pieprzyca.
1 czerwca 1958 roku poświęcony został sztandar grupy rzemieślników z Dobrodzienia, który znajduje się obecnie w tamtejszym Cechu. 8 maja 1958 została zatrudniona w Cechu Maria Białecka, która po śmierci Kierownika Komendzińskiego objęła jego stanowisko i sprawowała je do 31 stycznia 1970 roku tj. do przejścia na emeryturę.
Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 1959 roku wybrało nowy Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Jan Pieprzyca, I Podstarszy – Emil Owczarek, II Podsarszy – Bolesław Wróbel, Skarbnik – Wiktor Grabiński, Sekretarz – Edward Barwicki, członek Zarządu – Zygmunt Pabiasz.
Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 1962 roku wybrało nowe władze Cechu: Starszym Cechu ponownie został wybrany – Jan Pieprzyca, I Podstarszym – Karol Bartocha, II Podstarszym – Paweł Mrowiec, Sekretarzem – Teodor Budzyński, członkiem Zarządu – Henryk Boerner. Komisja Rewizyjna w składzie: Karol Pawełczyk, Janina Rejdak, Feliks Spałek. Przewodniczący Sądu Cechowego – Bolesław Wróbel.
15 marca 1965 roku Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd w skład którego weszli: Starszy Cechu – Jan Pieprzyca, I Podstarszy – Karol Bartocha, II Podstarszy – Henryk Boerner, Sekretarz – Teodor Budzyński, członek Zarządu – Mieczysław Banasiak. Komisję Rewizyjna stanowili: Jerzy Kupka, Helena Wieczorek, Emil Koza. Przewodniczący Sądu Cechowego – Alojzy Hruzik. Dnia 8 listopada 1966 roku Cech otrzymał przydział lokalu w budynku przy Pl. Konrada Mańki 7 w którym znajduje się do dzisiaj.
Walne Zgromadzenie 23 kwietnia 1968 wybrało nowe władze Cechu: Starszym Cechu – po raz czwarty został – Jan Pieprzyca, I Podstarszym – Robert Jończyk, II Podstarszym – Zygmunt Pabiasz, Sekretarzem – Henryk Boerner, Skarbnikiem – Jerzy Kupka, członkowie Zarządu: Józef Wieczorek, Zygmunt Budzyński, Mieczysław Partyka, Mieczysław Banasiak. Komisja Rewizyjna: Teodor Budzyński, Emil Koza, Anna Kaniut. 1 lutego 1970 roku został zatrudniony na stanowisku Kierownika Biura Cechu – Ludwik Tobor – wcześniej zatrudniony jako inspektor ds. inwestycji.
Po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 kwietnia 1971 roku nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Starszy Cechu – Jan Pieprzyca, I Podstarszy – Kazimierz Wach, II Podstarszy – Teresa Górniak, Sekretarz – Tadeusz Mizgalski, Skarbnik – Teofil Piskoń, członkowie – Wilhelm Bulla, Teofil Helmich.
Rok 1972 poświęcony był obchodom 700-tnej rocznicy założenia Lublińca. Już wcześniej zdecydowano o ufundowaniu materialnego obiektu upamiętniającego tę rocznicę. W dniu 16 grudnia 1971 roku Zarząd Cechu uczestniczył w usadowieniu na Placu Konrada Mańki głazu narzutowego z datą 1272 oraz obelisku z datą 1972 i herbem miasta. Na cokole obelisku został wykonany napis: „Rzemieślnicy Cechu Lublinieckiego Swemu Miastu”. W związku ze zmianą nawierzchni rynku oba obiekty przeniesiono przed Ratusz.
Skład osobowy Zarządu zmienił się po wyborach w dniu 18 czerwca 1973 roku. Niezmiennego Starszego Cechu – Jana Pieprzycę zastępowali – I Podstarszy – Teodor Budzyński, II Podstarszy – Zygmunt Pabiasz, Sekretarz – Mieczysław Banasiak, Skarbnik – Teofil Piskoń, członkowie: Hubert Badura, Tadeusz Czech, Jerzy Kupka. Szefem Komisji Rewizyjnej był – Tadeusz Mizgalski.
Walne Zgromadzenie w dniu 3 maja 1977 roku wybrało Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Teodor Budzyński, I Podstarszy – Zygmunt Pabiasz, II Podstarszy – Tadeusz Czech, Sekretarz – Tadeusz Jaszczółt, Skarbnik – Mieczysław Banasiak, członkowie: Jerzy Kupka, Teofil Piskoń, Hubert Badura. Uchwałą nr 39 Zarządu centralnego Związku Rzemiosła z dnia 14 grudnia 1977 roku oraz w porozumieniu z Wojewodą Częstochowskim utworzono Izbę Rzemieślniczą w Częstochowie w której z dniem 1 stycznia 1978 roku zrzeszył się lubliniecki Cech. Członkami Rady Izby w latach 1978-1981 byli: Joachim Wolny i Zygmunt Pabiasz, a w latach 1981 – 1985 – Teodor Budzyński. W dniu 16 stycznia 1981 roku utworzony zostaje Cech Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu na czele ze Starszym Cechu Augustynem Franczokiem.
Walne Zgromadzenie członków lublinieckiego Cechu odbyte w dniu 6 lipca 1981 roku wybrało nowy Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Tadeusz Czech, I Podstarszy – Zygmunt Pabiasz, II Podstarszy – Janusz Kasperczyk, Sekretarz – Marian Janas, Skarbnik – Janusz Wołyński, członkowie: Roman Pisula, Józef Grubek, Marian Wach, Ginter Łapok. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Zbigniew Bajer. W tym czasie Kierownikiem Biura Cechu zostaje – Ryszard Bartocha.
16 maja 1984 roku Cech staje się prawnym właścicielem zajmowanego od wielu lat budynku i parceli przy Pl. Konrada Mańki 7 i rozpoczyna kapitalny remont budynku.
Walna Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 1985 roku wybrało Zarząd Cechu w składzie: Starszy Cechu – Tadeusz Czech, Podstarsi – Janusz Kasperczyk i Janusz Wołyński, członkowie: Kazimierz Wręczycki, Ginter Łapok, Ryszard Malcher, Jan Cebula, Erwin Sprycha, Stanisław Banasik. 3 maja 1986 roku nadano Cechowi imię: Walentego Roździeńskiego.
W marcu 1988 roku Cech powołuje Spółdzielnię Wielobranżową „LUBIMEX”.
W czerwcu 1989 roku Walne Zgromadzenie Cechu wybrało nowy Zarząd w składzie: Starszy Cechu – Janusz Kasperczyk, Podstarsi – Janusz Wołyński i Henryk Łubowski, członkowie: Ginter Łapok, Paweł Maciosek, Erwin Sprycha, Józef Szymczyk, Janusz Kiełbowicz, Kazimierz Wręczycki. W lipcu 1989 roku Cech zostaje przekształcony w „dobrowolny związek pracodawców – rzemieślników”. Dnia 2 września 1989 roku zmarł w wieku 85 lat Jan Pieprzyca – jeden z najbardziej zasłużonych działaczy lublinieckiego rzemiosła. Starszym Cechu był w latach 1959 – 1977.
Rok 1993 to rok w którym ponownie kiedy wybierane były nowe władze cechowe. W wyniku wyborów Zarząd Cechu ukonstytuował się następująco: Starszy Cechu – Janusz Wołyński, Podstarsi: Teodor Budzyński i Henryk Łubowski, członkowie: Kazimierz Wręczycki, Jerzy Kupka, Ginter Łapok, Zbigniew Bajer, Paweł Maciosek, Czesław Fijak. Komisją Rewizyjną kieruje Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Jan Kampa.
W 1990 roku rozpoczyna działalność biuro rachunkowe przy Cechu. 15 maja 1997 roku ufundowano i poświęcono sztandar dla piekarzy i cukierników.
28 czerwca 1997 roku członkowie Cechu wybrali nowe władze.
W skład Zarządu weszli: Starszy Cechu – Janusz Wołyński, Podstarsi – Jerzy Kupka i Henryk Łubowski, członkowie: Zbigniew Bajer, Paweł Maciosek, Józef Jasica, Jarosław Mirecki i Czesław Fijak.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia w roku 2000 Cech zmienia nazwę na: Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Walentego Roździeńskiego.
W maju 2002 roku wybrany został na Walnym Zgromadzeniu Zarząd w następującym składzie: Starszy Cechu – Eugeniusz Ciba, Podstarszy – Józef Jasica, członkowie: Maria Haładyn, Zygmunt Machoń, Jan Kampa, Tadeusz Pełka i Marian Janas. Komisją Rewizyjną kieruje – Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Elżbieta Brzezina.
Rok 2005 to roku jubileuszu 60-lecia lublinieckiego Cechu.
W roku tym zostają ufundowane nowe insygnia cechowe, które zostają poświęcone i wręczone Starszemu i Podstarszym Cechu.
W uroczystości biorą udział Posłowie Ziemi Lublinieckiej, Starosta i Burmistrz Lublińca, a także władze Częstochowskiej Izby oraz rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu.
10 czerwiec 2006 roku to kolejny rok wyborów nowych władz Cechowych. W tym dniu wybrano na Starszego Cechu – Eugeniusza Cibę, na Podstarszego – Józefa Jasicę, członkami Zarządu zostali: Maria Haładyn, Jan Kampa, Marian Janas, Tadeusz Pełka i Henryk Budzyński. Komisją Rewizyjna kieruje nadal – Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Michał Kompala.
29 maja 2010 roku wybrany został na Walnym Zgromadzeniu obecny Zarząd, który przedstawia się następująco: Starszy Cechu – Józef Jasica, Podstarszy – Eugeniusz Ciba, członkowie: Jan Kampa, Marian Janas, Henryk Budzyński, Mirosław Nahajowski i Zbigniew Czubała. Komisją Rewizyjną kieruje niezmiennie – Halina Kołodziej, a Sądem Cechowym – Michał Kompala.
Dzień dzisiejszy Cechu to wytężona praca na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych. Nasze główne zadania to sprawowanie nadzoru nad procesem kształcenia zawodowego pracowników młodocianych, współpraca z władzami miasta i powiatu, Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego ze Szkołą Zawodową i OHP. Prowadzimy rozliczenia podatkowe dla wielu podmiotów gospodarczych. Członkowie naszego Cechu angażują się w wiele przedsięwzięć – są radnymi w gminach, aktywnymi członkami Komisji Egzaminacyjnych przy Częstochowskiej Izbie (22 osoby z naszego Cechu pracują w Komisjach). Na dzień dzisiejszy rzemieślnicy szkolą 490 uczniów młodocianych w wielu zawodach. Co roku w Lublińcu organizujemy kilka egzaminów czeladniczo-mistrzowskich.
Opis działalności
Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Walentego Roździeńskiego w Lublińcu to samorządowa, społeczno -zawodowa i gospodarcza organizacja rzemiosła i przedsiębiorczości.
Cech posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zrzesza podmioty gospodarcze działające na terenie miasta: Lubliniec, Kalety, Woźniki, oraz gminy: Ciasna, Pawonków, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Boronów. Cech jest członkiem dobrowolnym Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej i sądów.
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
brak informacji
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe