czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (32) 227 39 63
Kod pocztowy: 43-100
Adres siedziby: ul. Damrota 66
Miejscowość: Tychy
Województwo: śląskie
Fax: (32) 227 39 63
E-mail: biuro@cech.tychy.pl
Strona WWW: http://www.cech.tychy.pl/
Władze
Starszy Cechu - Danuta Pietras
I Podstarszy Cechu - Zbigniew Kierat
II Podstarszy- Józef Dyjeciński
Sekretarz - Longin Wilk
Skarbnik- Antoni Czarnecki
Członek Zarządu - Maciej Bednarz
Członek Zarządu - Andrzej Chwalczyk
Statut
brak informacji
Historia
Od najdawniejszych czasów, tam gdzie powstawały skupiska ludności, gospodarowanie zaczynało się właśnie od rzemiosła.
Akt nadania miasteczka Bierunia Starego z 1387 r. wspomina o ławach rzeźniczych, piekarskich i szewskich. W rachunkach miasta Pszczyny z roku 1472 znajduje się zapis iż kupiono gonty u Seczewki z Tychów. W 1640 r. Witek Piecka - bednarz płaci za uprawianie rzemiosła 5 talarów rocznie, a Jan Korbel — kowal, płacił od rzemiosła 1 talara rocznie. Rzeźnicy i piekarze zwolnieni byli od wszelkich opłat.
Przywilej zrzeszania się w Cechach przysługiwał jedynie wolnym osadnikom, prowadzącym warsztaty rzemieślnicze w miastach. W księdze danin z 1629 r. zapisano na terenie ówczesnych Tychów : dwóch kowali, kołodzieja i bednarza. W zapiskach z 1680 r. czytamy że „kowal z Paprocan Jurek Seweryn, winien za otrzymany kawał ugoru zapłacić księciu 24 grosze rocznie”.
Książęta pszczyńscy nie zezwalali swym poddanym chłopom, trudniącym się dodatkowo rzemiosłem, na wstępowanie do Cechów, a dzieci takich rzemieślników nie mogły nawet bez zgody księcia terminować w warsztatach rzemieślników cechowych. Taki stan rzeczy utrzymał się do 1811r., kiedy to podatek przemysłowy wprowadzony przez władze pruskie, ograniczył władzę książęcą i zliberalizował rygory, umożliwiając zrzeszanie się rzemieślników wiejskich w Cechach.
W roku 1860 w Tychach zanotowanych jest: 6 kowali, 7krawców, 1 siodlarz, 3 kołodziejów, 2 tkaczy, 6 szewców, 1 stolarz, 4 masarzy, 3 cieśli, 2 murarzy, 3 piekarzy. Ustawa z 1878 r. nadała Cechom charakter zrzeszeń publiczno -prawnych oraz uregulowała terytorialną przynależność warsztatów rzemieślniczych.
Rozwój rzemiosła i przemysłu zmienia wygląd Tychów, upodabniając je z czasem do miasta. Ten fakt spowodował że 20 listopada 1933 r. uchwałą Śląskiej Rady Wojewódzkiej gmina Tychy uzyskuje prawa Gminy Miejskiej. Tyscy rzemieślnicy pozostają nadal członkami Cechów Mikołowa, Bierunia Starego i Pszczyny. Zmiany administracyjne z 1954 r. - utworzenie powiatu tyskiego a następnie wydzielenie miasta Tychy, wywołały potrzebę utworzenia samodzielnej organizacji cechowej w Tychach.
Cech Rzemiosł Różnych w Tychach utworzono na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20.04.1955 r., wydanej na wniosek Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Pierwszym Starszym Cechu był rymarz-tapicer z Mikołowa, pan Stefan Sormek, a kierownikiem biura Cechu pan Władysław Pluta.
Biuro Cechu organizuje kursy BHP. pedagogiczne, prowadzi nadzór nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych, prowadzi sprawy dotyczące egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, udziela porad ekonomiczno-finansowych, pośredniczy w znalezieniu praktyk w zakładach rzemieślniczych.
Porad prawnych dla członków cechu od 1991 r. udziela mecenas Mirosław Nosalik, dyżury BHP pełni pan Andrzej Linnert, księgowość prowadzi pani Joanna Mićko. W budynku Cechu dyżury pełni dzielnicowy, ma siedzibę Rada Osiedla Stare Tychy, oraz Stowarzyszenie „Tychy - naszą małą ojczyzną”.
Opis działalności
brak informacji
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
brak informacji
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Brak aktualności

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe