czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (32) 672 25 13
Kod pocztowy: 42-400
Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 24
Miejscowość: Zawiercie
Województwo: śląskie
Fax: (32) 672 25 13
Strona WWW: http://www.cechzawiercie.pl/
Władze
brak informacji
Statut
brak informacji
Historia
brak informacji
Opis działalności
Działając od ponad 85-lat Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą zakłady i firmy z terenu miast i gmin: Zawiercie; Irządze; Kroczyce; Łazy; Mierzęcice; Ogrodzieniec; Pilica; Poręba; Siewierz; Szczekociny; Włodowice; Żarnowiec. Członkami Cechu są w przeważającej mierze rzemieślnicy legitymujący się dyplomami czeladniczymi i mistrzowskimi oraz kupcy zrzeszeni w Forum Przedsiębiorców i transportowcy. Zakłady i firmy pogrupowane są w branżach: budowlanej; drzewnej; fryzjerskiej; kupieckiej; metalowej; odzieżowej; samochodowej; spożywczej; pozostałych rzemiosł. W zrzeszonych zakładach i firmach rocznie pobiera naukę zawodu około 250 uczniów.

Cech nadzoruje tę naukę w formie:

zbierania informacji o zainteresowanych do nauki w konkretnym zawodzie
typowania zakładów posiadających odpowiednie uprawnienia i możliwości do przygotowania zawodowego młodocianych
spisywanie umów i przekazywanie do szkół dokumentacji związanej z nauką zawodu
stałej współpracy i pośrednictwa pomiędzy szkołą a zakładem szkolącym
zbieranie i kompletowanie dokumentów oraz pośrednictwo w uzyskiwaniu refundacji kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy
kompletowania całości dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu czeladniczego


Dla swych członków Cech bezpłatnie prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie:

systemów i form podatkowych
ubezpieczeń społecznych
prawa pracy
składania i rozliczania deklaracji PIT i deklaracji ZUS.


Cech organizuje i przeprowadza w swej siedzibie szkolenia i kursy w zakresie:

pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów bhp dla pracodawców
minimum sanitarnego dla pracowników i pracodawców szkolenia podstawowe pracowników

Cech realizuje swe zadania statutowe reprezentując swoich członków przed organami władzy państwowej, samorządowej, sądowniczej i innymi organizacjami społeczno-politycznymi. Utrwala więzi środowiskowe, pielęgnuje tradycje, poprzez organizację świąt patronalnych, udział we wszelkiego rodzaju imprezach o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od 1998r. jest organizatorem corocznych lokalnych Targów Rzemieślniczych. Dla wyróżniających się zakładów i firm Cech od 1998r. nadaje godło i certyfikat cechowy. Wydaje własny magazyn reklamowy "PARTNER" , promując w nim zakłady i firmy solidne i rzetelne w zakresie usług, wykonawstwa i sprzedaży. Cech działa charytatywnie na rzecz organizacji społecznych : Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych.
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
Piekarnia Produkcja i Sprzedaż Wyroby Cukiernicze

"Cukiernictwo" Handel art. spożywczymi i monopolowymi

Cukiernia „Jagódka”

Ciastkarnia "KARPATKA"

Wyroby Cukiernicze

Zakład Piekarski Józef i Andrzej Nemś

Piekarnia Krzysztof i Grzegorz Rozlach

Piekarnia "Skała"

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „W.J.St.”

P.P.H.U Piekarnia "PODPŁOMYK"
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe