...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Receptury Wielkanocne 2014 r. - Zasady

Zasady | Nagrody | Sponsorzy

Plebiscyt - Receptury Wielkanocne (2014 r.)

 
1. Organizatorem plebiscytu "Receptury Wielkanocne (2014 r.)" jest "Grupa 69" Kajdan Sebastian, Ścierski Przemysław, właściciel portalu MistrzBranży.pl.

2. Celem plebiscytu jest wyłonienie najlepszych produktów w następujących kategoriach:
•    Receptura Mistra
•    Receptura Ucznia
 

3. Wyboru najlepszych produktów dokonają internauci. Głosowanie prowadzone jest za  pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty


4. W głosowaniu może wziąć udział każdy użytkownik, który po zagłosowaniu poda swój adres mailowy lub dokona rejestracji w portalu. Oddany głos zostanie uznany za ważny, w momencie jego potwierdzenia. Na adres mailowy podany przez użytkownika zostanie przesłany link aktywujący/potwierdzający głos.


5. Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszy, ich zdaniem produkt.


6. Każdy użytkownik związany bezpośrednio z produkcją produktów piekarsko-cukierniczo-lodziarskich oddający głos w plebiscycie oraz rejestrujący się w portalu lub podający dokładne dane firmy służące do wysyłki nagród, ma szansę wygrania nagród ufundowanych przez Redakcję oraz sponsorów plebiscytu.


7. Zasady przyznawania nagród. Suma wszystkich głosów w plebiscycie zostanie uznana za 100%. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, którzy stanowić będą 5%, 10%, 20%, 50% i 100% ogólnej sumy głosów.
Przykładowo: oddano 320 głosów. A zatem 100% = 320, 5% = 16, 10% = 32 (….), więc nagrody zostaną przyznane 16. uczestnikowi, 32. uczestnikowi (…) i 320. uczestnikowi. W przypadku wystąpienia ułamka w działaniu, liczba zostaje zaokrąglona w górę lub w dół – w górę od 0,5, w dół do 0,49.

Uwaga! Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 1 nagrodę. W przypadku innej ewentualności, nagroda przechodzi na osobę stanowiącą odpowiedni % ogólnej sumy plus 1.
 
8. Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Receptury Wielkanocne (2014 r.)”,  zgadza się z obowiązującym regulaminem i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).
 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu.
 
10. Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

- Jeśli głosy w plebiscycie zostały potwierdzone poprzez zalogowanie w systemie, ewentualne nagrody zostaną wysłane na dane teleadresowe zawarte w profilu tego konta.

- Jeśli głosy w plebiscycie zostały oddane bez zalogowania, za potwierdzeniem mailowym, to użytkownik może wziąć udział w rozdzielaniu nagród wg powyższego klucza (pkt. 7), pod warunkiem, że do dnia zakończenia głosowania w tym plebiscycie, przesłał nam swoje dane teleadresowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) w odpowiedzi na mail aktywacyjny/potwierdzający głosy. Jeśli użytkownik do dnia zakończenia głosowania w danym plebiscycie nie podesłał nam swoich danych teleadresowych, nie będzie brał udziału w rozdzielaniu nagród.

W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej. 


11. Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: prenumerata@MistrzBranży.pl Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.
 
12. O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim.