...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Opcje filtrowania

 
rozwiń opcje

Terminy wydarzeń branżowych

Terminarz wydarzeń branżowych

 • Warsztaty: Obowiązkowe rozliczenie odpadów za rok 2017

  Warsztaty
  termin
  , ,
  lokalizacja
  Katowice, Warszawa, Poznań
  zasięg
  ogólnopolski

  Jeżeli:
   - Z początkiem roku 2018 r. musisz opracować i złożyć do UM roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2017 r.,
   
  - Musisz poznać wzory dokumentów sprawozdawczych, tak by prawidłowo wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych za 2017 r.,
   
  - Chcesz mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza odpadów jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe
   
  - Potrzebujesz wytycznych, jak w związku ze zmianami w prawie i aktualnymi wytycznymi MŚ i IOŚ prawidłowo prowadzić bieżącą ewidencję odpadów, produktów, opakowań i odpadów opakowaniowych, tak aby nie pominąć żadnych obligatoryjnych danych,
   
  Zapraszamy na jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku!
   
   
  Korzyści z udziału w warsztatach:
   
  - Dokładnie wyjaśnimy zasady wypełniania sprawozdań i rozliczeń – powiemy w jakich sytuacjach UM może zakwestionować formularze i jak nie dopuścić do takiej sytuacji,
   
  - Wskażemy, na co należy uważać w dokumentacji – prelegent omówi punkty zapalane druków i podpowie, na co szczególnie zwrócić uwagę przygotowując sprawozdania i prowadząc ewidencję,
   
  - Weźmiesz udział w praktycznych warsztatach wypełniania: kart ewidencji odpadów, raportów i zbiorczych zestawień w układzie: druk - sposób wypełnienia - komentarz eksperta z omówieniem wyjątków i sytuacji nietypowych,
   
  - Podpowiemy, na co uważać w zakresie ewidencji i dokumentowania odpadów, tak by bezproblemowo przejść każdą kontrolę WIOŚ po 1 stycznia 2018 r.,
     Szczegółowy program:

  1. PRAWO – CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ SIĘ ZA 2017 R.

  • Wzory rocznych sprawozdań o odpadach oraz o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, które będą obowiązywać za rok 2017 - wyjaśnimy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę
  • Kto, w jakim trybie i zakresie musi posiadać decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, najczęstsze problemy z uzyskiwaniem decyzji
  • Na jakich zasadach uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa - jakie wymagania formalne i dokumentacyjne należy spełnić Jak zgodnie z ustawą o ZSEiE prowadzić obowiązkową dokumentację, m.in.: ewidencję, zaświadczenia o zużytym sprzęcie i potwierdzające recykling, co należy zrobić w obszarze decyzji w zakresie gospodarki odpadami
  • Transport odpadów ZSEiE i innych – kto powinien uzyskać zezwolenie na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na co zwrócić uwagę wybierając firmę transportową
  • Powiązanie ewidencji odpadów z ewidencją ZSEiE, opakowań, wraków pojazdów, baterii w 2018 r. – na podstawie ustawy o odpadach


  2. WARSZTATY Z DOKUMENTACJI: Zasady przygotowania druków sprawozdawczych za 2017 r.

  • Jak wygenerować poprawne sprawozdanie o odpadach do UM? – na przykładach formularzy omówimy najczęstsze błędy i braki w sprawozdawczości oraz wynikające z tego kary administracyjne
  • Jak prawidłowo wyliczyć opłatę produktową z tytułu nieuzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za rok 2017? - w oparciu o przykładowe sprawozdania dla kilku wariantów działalności wyliczymy opłatę wg starych i nowych zasad
  • Wzory KEO i KPO - jak prawidłowo uzupełniać druki, jakie błędy najczęściej się w nich znajdują i jak uniknąć ich popełnienia, kiedy KPO jest nieważna lub niepotrzebna
  • Zawartość dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR i kto jest zobowiązany do ich wypełniania
  • Ewidencja zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii, akumulatorów i odpadów niebezpiecznych - jakie są nowości, zmiany, na jakie punkty ewidencji należy szczególnie uważać, aby poprawnie zebrać dane na potrzeby sprawozdań

   

  3. BŁĘDY W DOKUMENTACJI, KONTROLE
   
  Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie realizacji przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach - zezwolenia, dokumentacja, kontrole zgodnie z wymogami na 2018 r.:

  • Co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający odpady i kto, za jakie uchybienia może zostać ukarany grzywną nawet do 500 000 - jak nie dopuścić do błędów w gospodarowaniu odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami - na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów
  • Jak prowadzić odzysk i przetwarzanie odpadów w świetle aktualnych przepisów - kiedy dopuszczalny jest odzysk odpadów poza instalacjami
  • Pozwolenia związane z wytwarzaniem odpadów - co oznacza, że pozwolenie dotyczy odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji
  • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet w wstrzymać działalność
  • Na co UM i WIOŚ będą zwracać szczególną uwagę podczas kontroli w 2018 r. - jakie mogą być przyczyny nieprawidłowości, kiedy i jak można się odwołać, jakie kary grożą za braki lub błędy w ewidencji i sprawozdawczości


  4. OBLIGATORYJNE PROWADZENIE EWIDENCJI W 2018 R. – NAJNOWSZE WYTYCZNE

  • Jak w I półroczu 2018 r. prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów, tak by nie została zakwestionowana w czasie kontroli i by mieć pewność, że uwzględnia wszystkie dane niezbędne do dokonania rozliczeń za 2018 r.
  • Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości - jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję wg aktualnej ustawy oraz rozporządzeń MŚ
  • Jak zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzić w 2018 r. ewidencję, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kto będzie musiał wypełnić aktualnie obowiązujące sprawozdania
  • Błędy, kwestionowane dane, kary - na przykładach druków powiemy jakie błędy najczęściej są powodem odrzucenia sprawozdań z przyczyn formalnych, kiedy UM może wezwać do korekty dokumentu.

   
  5. PANEL SPECJALNY – PLANOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWO-OPAKOWANIOWEJ I BDO
   

  • Jakie informacje będą obligatoryjnie gromadzone w BDO, które przedsiębiorstwa i kiedy będą musiały dokonać rejestracji
  • W jaki sposób w BDO będzie dokumentacja odpadowa: karta przekazania odpadów (KPO, karta ewidencji (KEO), sprawozdanie
  • Jak na nowych zasadach prowadzić ewidencję odpadową – jakie dane będzie trzeba gromadzić w roku poprzedzającym utworzenie BDO, by odpowiednio dopełnić wszelkich obowiązków sprawozdawczych
  • BDO jako dodatkowe narzędzie kontroli dla Inspektoratu Ochrony Środowiska – co i w jaki sposób będzie kontrolowane w zakresie ewidencji i sprawozdawczości


   
  Z warsztatów wyjadą Państwo z:
   
  - Kompletem wzorów sprawozdań – omówimy zasady ewidencji oraz podpowiemy, o czym należy pamiętać w zakresie wypełniania dokumentacji,

  - Informacjami jakich zmian prawnych oraz kontroli możemy się spodziewać w I połowie 2018 r.

  - Certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.


  Prelegent: Mariusz Dyka
  Od 22 lat pracownik administracji rządowej i samorządowej, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, do którego obowiązków należy realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii w tym obejmujących nadzór nad wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i zaświadczeń oraz nadzór nad prowadzeniem działań kontrolnych.

  Uczestniczył w projektach i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności wód podziemnych, w tym: sporządzaniu „Warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” oraz w „Opracowaniu aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego Kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”. Od około 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska: stosowanie przepisów ustawy prawo wodne, zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, uwarunkowania prawne prowadzenia prac rekultywacyjnych.

  Członek Regionalnej Komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (stanowiącej organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ) Rady gospodarki wodnej regionu wodnego przy dyrektorze RZGW w Gliwicach (stanowiącej organ opiniodawczo doradczy Dyrektora RZGW).
   
  Miejsce i termin
   
  24 stycznia 2018 r.,Katowice
   
  25 stycznia 2018 r. , Warszawa
   
   30 stycznia 2018 r. , Poznań
   

  Koszt uczestnictwa
   
  Koszt udziału w praktycznych warsztatach wynosi 999zł netto (799 zł do 20 grudnia).
   
   

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe