...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Złap klientów w sieci

Pozyskanie klientów jest... łatwe, proste i przyjemne. Jeśli jesteś zaskoczony tym stwierdzeniem, a na co dzień zmagasz się ze zwiększeniem sprzedaży swoich produktów, nadszedł odpowiedni moment, aby coś zmienić. Najwyższy czas, aby wyłowić klientów w sieci i poszerzyć rynek odbiorców, a także zwiększyć sprzedaż.

 Po raz kolejny publikujemy arty­kuł, który w praktyczny sposób ukazuje możliwość wprowadze­nia ciekawych działań marketingowych w każdej firmie. Tym razem omówimy wartość biznesową wirtualnego narzę­dzia reklamowego, jakim jest witryna in­ternetowa. Będąc świadomym korzyści wynikających z obecności w Internecie, łatwo zrozumieć, dlaczego działania mar­ketingowe oparte na sieci stanowią tak ważne ogniwo. Wbrew pozorom przygo­towanie własnej strony WWW jest bar­dzo proste, a co najważniejsze korzyst­ne z marketingowego i sprzedażowego punktu widzenia. Własną witrynę inter­netową może posiadać każdy, nawet naj­mniejszy biznes, który dopiero pojawia się na rynku. Niestety, nie jest to tajna broń producentów z branży piekarsko­-cukierniczej – najczęściej mają niefunk­cjonalne strony internetowe lub nie mają ich wcale. Tymczasem konkurencja nie śpi i uczy się, w jaki sposób docierać do kolejnej grupy odbiorców, rozpozna­wać ich potrzeby, a następnie dostarczać gotowy produkt. W związku z wysokim zapotrzebowaniem na informacje na te­mat nowoczesnych narzędzi marketin­gowych poniżej przedstawiam kluczowe aspekty założenia własnej strony WWW . strony, która w opinii klientów będzie przejrzysta, pomocna, czytelna i... fajna.

   
 

Pierwszy kontakt najważniejszy
Strona internetowa może być ważnym elementem biznesu. Coraz częściej klienci poprzez witrynę WWW nawiązują kontakt z firmą, o czym świadczą statystyki:

• 60% Polaków korzysta z Internetu
• 43% Polaków robi zakupy przez Internet
• przeciętny polski internauta spędza w sieci 11 godzin tygodniowo
• 12 mln polskich internautów wcho­dzi na strony sklepów internetowych
• 13% respondentów deklaruje zamawianie produktów spożywczych przez Internet

 

 

Obecnie Polska znajduje się w fazie rozwoju, dlatego statystyki związane z aktywnością w Internecie wciąż rosną, konsekwentnie doganiając Unię Europejską, w której nadal jesteśmy poniżej średniej. Wniosek jest oczy­wisty. Żaden przedsiębiorca nie powinien lek­ceważyć tej formy dotarcia do klientów, omi­jając tym samym ogromny rynek zbytu. Może dlatego słynne już powiedzenie „jeśli czegoś nie ma w Google, to taka rzecz w ogóle nie istnieje” rzeczywiście staje się bliższe prawdy.

W obecnych czasach, aby skutecznie ry­walizować z konkurencją, należy korzystać z nowoczesnych metod dotarcia do klien­tów. To dlatego posiadanie własnej witry­ny internetowej jest niemalże... obowiąz­kowe. Już teraz własną stronę ma wiele mniejszych i większych piekarni, cukierni czy lodziarni, jednak najważniejsze jest to, aby strona reklamowa była przygotowana w prawidłowy sposób.

   
 

Korzyści z posiadania profesjonal­nie wykonanej strony WWW
• pozyskuje nowych klientów
• ułatwia kontakt z obecnymi klientami
• tworzy bazę danych klientów
• umożliwia przejrzystą prezentację oferty
• buduje markę i wpływa na wizerunek firmy
• przekonuje o profesjonalizmie firmy
• wzbudza zaufanie klientów
• wspiera wszystkie działania marke­tingowe
• w przypadku założenia sklepu internetowego umożliwia przyjmowanie zamówień i płatności online

 

 

Sugerowana budowa strony internetowej oraz korzyści z niej wynikające
Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli zawartość i merytoryka, a także skutecz­ność, od której zależy rola strony WWW jako narzędzia biznesowego wpływające­go na rozwój firmy. Aby stworzyć wła­śnie taką witrynę, jednym z kluczowych elementów jest schemat budowy strony, w którym powinny znaleźć się zakładki takie jak:

O firmie
Każda witryna internetowa powinna zawie­rać informacje o firmie. Uwaga! Stworze­nie tego rodzaju opisu należy powierzyć doświadczonemu copywriterowi. Marketin­gowiec sprawnie władający piórem potrafi z każdej historii wydobyć te elementy, któ­re spowodują, że czytającemu opis klien­towi ściśnie się gardło, a serce mocniej zabije. Jeśli firma dziedziczona jest z po­kolenia na pokolenie, z pewnością war­to wykreować obraz wieloletniej tradycji i bogatego doświadczenia, a nawet nadać produktom nutkę tajemniczości, powstają­cych na bazie pradawnych receptur skry­wanych w tajemniczym miejscu. Z kolei nowoczesny punkt gastronomiczny może zaskoczyć swoją innowacyjnością, rozwo­jem i podążaniem za najnowszymi tren­dami. Bez względu na branżę w tej części strony warto zamieścić fotogalerię, a także przedstawić kilku pracowników firmy, któ­rzy obsługują klientów na co dzień. To rów­nież dobre miejsce na opublikowanie opi­nii zadowolonych klientów, które pomogą w zbudowaniu pozytywnego wizerunku lo­kalu i wysokiej jakości jej wyrobów.

Produkty
Produkty to główny powód, dla którego klient przychodzi do punktu sprzedaży, dlatego warto wyeksponować je w atrak­cyjny sposób nie tylko w witrynie sklepo­wej, ale również w witrynie internetowej. Dla przykładu, klient podczas zakupów rzadko kiedy ma możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat da­nego produktu. Co gorsza, widząc w ko­lejce za sobą zniecierpliwione osoby, re­zygnuje z poznania nowości, ograniczając się do wyrobów, które kupuje najczęściej. Witryna internetowa oferuje wiele dodat­kowych możliwości, których próżno szu­kać, stojąc w kolejce. Odwiedzając firmową stronę WWW, klient ma czas, aby przyjrzeć się wszystkim wyrobom z bliska i dokładnie przeczytać ich opis, a także dowiedzieć się, jaki wywierają wpływ na jego organizm. Dzięki temu nikt nie przeszkodzi mu w po­szerzaniu informacji na temat asortymentu i podjęciu decyzji o jego zakupie przy naj­bliższej wizycie w sklepie.

Torty okolicznościowe/Oferta specjalna
Jednym z najpopularniejszych przykładów, które można zaobserwować na polskich stronach cukierni i piekarni, są „Torty oko­licznościowe”, dla których często tworzona jest osobna zakładka. Taki podział menu strony WWW jest logiczny, ponieważ wy­konanie tortu jest czasochłonne i kosz­towne, więc nikt nie produkuje ich bez wcześniejszego zamówienia. Zadaniem tej zakładki jest przedstawienie oferty firmy dostępnej na indywidualne zamówienie klienta.
Uwaga! Jeśli firma nie produkuje tortów, nie oznacza to wcale, że nie może stworzyć własnego, wyjątkowego segmentu asor­tymentu stanowiącego jej dumę i chlu­bę. W tym wypadku „Oferta specjalna” dodatkowo wyróżnia i kreuje reklamowa­ny produkt jako wyjątkowy, bez względu na to, czy jest to kawa, deser lodowy czy pieczywo.

 

Aktualności
Zakładka ta służy do publikowania infor­macji bezpośrednio związanych z firmą. Doskonale sprawdza się jako strona in­formacyjna w zakresie produktów, pozy­tywnych zmian zachodzących wewnątrz firmy, nowości produktowych, czy nawet organizowanych w lokalu wieczorów te­matycznych. Jednym słowem, założenie zakładki „aktualności” to doskonały spo­sób na komunikowanie tego, co mamy cie­kawego do zaoferowania w danej chwi­li. Prowadzona w charakterze podobnym do bloga, to także dowód na to, że w na­szej firmie wciąż zachodzą zmiany, udosko­nalenia, a także przygotowywane są spe­cjalne atrakcje dla klienta. Publikowanie aktualności to także doskonała metoda do promowania lokalu w social media, je­śli odpowiednio rozpropagujemy informa­cje w lokalnych mediach, forach lub por­talach społecznościowych. W połączeniu z właściwymi działaniami marketingowy­mi możemy zainteresować potencjalnych klientów, którzy dotrą dzięki niej do strony internetowej firmy.

Osiągnięcia i wyróżnienia
Jeżeli firma zdobyła wyróżnienia w swojej branży, warto dodać zakładkę informują­cą o tym klientów. Wyodrębniona zakład­ka przedstawiająca nagrody i osiągnięcia, pozwala wykreować markę, a także przed­stawić pracowników firmy jako specjalistów najwyższej klasy. Opublikowanie informacji o udziale we wszelkiego rodzaju konkursach i prestiżowych wydarzeniach, to także do­skonała okazja, aby zainteresować klienta ciekawostkami branżowymi oraz uzmysłowić, że nabywane przez niego produkty są naj­wyższej klasy.


Poza zawartością merytoryczną stro­ny internetowej należy zadbać o:

Odpowiedni układ graficzny
Odpowiednia budowa strony WWW, a tak­że dopracowany układ graficzny, to bardzo ważne elementy. To od nich zależy, czy strona jest intuicyjna, czyli prosta w ob­słudze, a więc przejrzysta i czytelna pod względem podziału informacji. Układ gra­ficzny to także wszelkiego rodzaju anima­cje, kolorystyka i układ zdjęć, co wpływa na wizualną atrakcyjność strony. Aby wi­tryna działała na naszą korzyść, musi robić pozytywne pierwsze wrażenie. Jeśli strona nie spełnia opisanych kryteriów, najpraw­dopodobniej większość odwiedzających ją klientów nie przechodzi do dalszych za­kładek i natychmiast ją zamyka, co można zaobserwować dzięki statystykom przed­stawiającym czas jej wyświetlania.

Możliwość zapisania się do newslettera
Każda strona powinna być rozbudowana o możliwość zapisania się na newsletter. Newsletter, w przeciwieństwie do innych mediów reklamowych, jest świadomym wy­borem klienta – przyzwoleniem na otrzy­mywanie informacji na dany temat z wy­branego źródła. Dzięki takiemu podejściu do komunikacji między firmą a odbiorcą, klient zyskuje informacje bezpośrednio ze źródła o promocjach i nowych produk­tach, z których chętnie skorzysta. Z drugiej strony właściciel biznesu otrzymuje kon­takt do zainteresowanego klienta, którego może na bieżąco informować o wydarze­niach związanych z jego ulubioną cukiernią, atrakcjach czy nowościach.

 

Autoresponder powiązany z newsletterem
Autoresponder to program, dzięki któremu każda osoba zapisująca się na newsletter otrzymuje wiadomości e-mail. Pierwsza wiadomość z reguły potwierdza subskryp­cję. Każda kolejna może stanowić już treść promocyjno-reklamową. Co ważne, auto­responder pozwala na zaprogramowanie czasowe wielu różnych wiadomości, któ­re będę wysyłane automatycznie w od­powiednim momencie do każdego, kto dopisze się do listy. Ten system mailingo­wy służy także do właściwego przepro­wadzania kampanii mailowej, dzięki cze­mu nadawca zna statystykę otwieralności wiadomości. Co więcej, serwer, z którego organizowana jest kampania mailowa, nie zostanie zakwalifikowany jako zagrożenie spam, co może przydarzyć się, jeśli wia­domości wysyłane są grupowo ze skrzynki e-mail. Do prowadzenia newslettera przy­datna jest wiedza z zakresu marketingu, ponieważ komunikat opracowany w od­powiedni sposób stanowi o skuteczności takiej kampanii. Jest to istotne, ponie­waż głównym celem przesyłania informacji o nowych produktach i promocjach jest zachęcanie klientów do ich zakupów i ge­nerowania zysków. Warto zatem zlecić opracowanie autorespondera wraz z pa­kietem wiadomości e-mail firmie zewnętrz­nej, ponieważ tego typu usługa jest sto­sunkowo tania, a w dodatku otrzymujemy gwarancję jakości.

Podsumowując, witryna internetowa oraz powiązane z nią metody generowania bazy klientów, a także przesyłania informacji re­klamowych w formie kampanii mailowej jest już na porządku dziennym. Oznacza to, że najwyższy czas rozbudować własną stronę WWW lub zbudować ją od zera, jeśli firma jeszcze jej nie posiada.

Uwaga! z moich obserwacji wynika, że częstym błędem jest zlecenie wyko­nania strony WWW informatykowi, przez co większość witryn internetowych nie spełnia swoich zadań. Aby taka strona spełniała swoją funkcję, należy zlecić jej budowę kompetentnemu specjaliście od marketingu.

Michał Rusek, www.MarketingFanpage.pl

   
 

Jeśli zależy Ci, aby Twoja strona została wykonana w profesjo­nalny sposób, a jedno­cześnie w atrakcyjnej cenie, skontaktuj się z naszym ekspertem:

Michał Rusek,
e-mail: michal.rusek@mistrzbranzy.pl
tel. 504 905 968

 

 

Przeczytaj również:Bieżące wydanie czasopisma

Dlaczego i jak warto fotografować jedzenie? Czy istnieje idealny roślinny zamiennik jaja kurzego? Jaka kawa sprzedaje się najlepiej w cukierni?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji