...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

WWW, platforma sklepowa czy szybka aplikacja? Sposób na sprzedaż online

Powolne odmrażanie gospodarki stało się faktem. Znoszone są kolejne ograniczenia, coraz więcej firm wznawia funkcjonowanie, a zatrudnieni wracają do pracy. Oznacza to przyspieszenie w tradycyjnym handlu. Najprawdopodobniej nie będzie to powrót do normalności sprzed pandemii.

Wielu ludzi, pomimo poluzowania restrykcji, jeszcze przez długi czas będzie unikać kontaktów z innymi i kupować online, korzystając z różnych rozwiązań, które przynosi nowoczesna technologia.

Aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, konieczne jest znale zienie sposobu nie tylko na to, jak odrobić straty, ale również jak rozwijać działalność piekarsko-cukierniczą w nowej, w dużej mierze wirtualnej rzeczywistości. Zanim przejdziemy do analizy dostępnych rozwiązań, wskazując ich plusy i minusy, zobaczmy, jak do tej pory nasza branża działała w internecie.Branża online przed i w czasie epidemii
Nagły spadek liczby klientów odwiedzających sklepy firmowe, spowodowany koniecznością ograniczenia kontaktów międzyludzkich, skierował uwagę branży na działania w internecie. Większość piekarni i cukierni od lat ma swoje strony WWW, dla wielu pro wadzone są również profile w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku. Problem polega na tym, że przed pandemią mało który właściciel poważnie traktował działania online. Zdecydowana większość nie nastawiała się na aktywne rozwijanie tego kanału pozyskiwania klientów oraz ko munikowania się z konsumentami. Z racji tego nowa rzeczywistość zastała wielu przedsiębiorców w sytuacji, w któ rej firmowe strony WWW są przestarza łe, nieaktualne i totalnie nieodpowiadające współczesnym standardom.

Warto w tym miejscu podkreślić, że dotyczyć to może wszystkich stron, które mają 5 lat i więcej. Bez dokonania odpowiedniej aktualizacji będą wolno ładować się w nowoczesnych przeglądarkach internetowych i najprawdopodobniej nie są przystosowane do wyświetlania się na urządzeniach mobilnych. Tymczasem większość ludzi przegląda internet na telefonach komórkowych. Jeżeli zaś chodzi o profile piekarni i cukier ni na Facebooku, to często są one prowadzone nieregularnie, a komunikacja za ich pośrednictwem ogranicza się do prezentowania zdjęć produktów i informowania o promocjach. Brakuje aktywnego budowa nia zaangażowanej społeczności i utrzymywania prawdziwej relacji z konsumentami. Mimo to w związku z pandemią pewna część piekarni i cukierni zdecydowała się na sprzedawanie wyrobów online. Niektórzy na szybko stworzyli własne sklepy interne towe, inni zaczęli przyjmować zamówienia przez telefon, maila lub bezpośrednio na Facebooku. Jedni zdecydowali się na zorganizowanie dowozu do klienta, inni ograniczyli się do przygotowywania zamówień, które należy osobiście odebrać w wybranym sklepie. Każde z tych rozwiązań jest krokiem w dobrą stronę, ponieważ otwiera nowe możliwości zarówno na teraz, jak i na przyszłość. Warto jednak pomyśleć, jak podobne działania usprawnić tak, aby umożliwiły firmie rozwój w nowych warunkach rynkowych.Nowoczesne kanały sprzedaży w internecie
Sprzedaż wyrobów przez internet to krok, na który nadal większość właścicieli pie karni i cukierni nie zdecydowała się. Panu je powszechne przekonanie, że wiąże się to z wieloma problemami i dużą inwestycją finansową. Tymczasem wcale nie musi tak być. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań, które można wykorzystywać w zależności od własnych potrzeb i możliwości finansowych. Poniżej przedstawione zostały trzy najpopularniejsze, które różnią się od siebie zasadniczo zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i kosztów.

Własny sklep online
Chcąc zamówić zaprojektowanie takiego sklepu od podstaw, faktycznie należy liczyć się z kosztami od 10 000 zł wzwyż i wieloma tygodniami prac, które trzeba nadzorować. W efekcie otrzymuje się jednak narzędzie sprzedaży przez internet dopasowane do indywidualnych potrzeb. Poza finansowymi nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Jest pełna dowolność odnośnie do tego, jak sklep ma wyglądać, a także jakie ma mieć funkcjonalności. Dzięki temu oprócz tego, że takie narzędzie umożliwia prowadzenie sprzedaży online, to może również zbierać i segregować dane kupujących, pokazy­wać różnego rodzaju statystyki i analizy przydatne w usprawnianiu procesu sprze­dażowego, wyświetlać reklamy, a nawet komunikować się z klientami. Największymi minusami tego rozwiąza­nia są czas i koszty, które trzeba ponieść w związku z projektowaniem. Potrzebne jest też duże zaangażowanie w proces po­wstawania takiego sklepu. Każdą funkcjo­nalność trzeba dokładnie opisać specjali­stom od IT, a po jej stworzeniu sprawdzić i przetestować, jak działa. Co prawda fir­my doświadczone w zakresie budowania sklepów internetowych potrafią podpowie­dzieć różne rozwiązania, ale mimo to na­leży przygotować się na wiele poprawek, które będzie trzeba wdrażać. To oczywi­ście wydłuża czas realizacji usługi i podnosi jej koszty, które prawie zawsze są o wiele wyższe, niż wynikało ze wstępnej wyce­ny. Ostatecznie otrzymuje się na własność narzędzie, które można w dowolny sposób modyfikować i rozwijać. 

 


Platformy e-commerce
Alternatywą dla własnego sklepu interneto­wego, budowanego od podstaw, są gotowe rozwiązania w postaci platform e-sprzeda­ży. Umożliwiają one założenie sklepu on­line i sprzedawanie produktów niemal od ręki, w dodatku wcale nie trzeba na ten cel wydawać ogromnych pieniędzy. Większość z nich powstała do obsługiwania innych branż, ale bez problemu można je wyko­rzystać również w naszej. Najczęściej są to rozwiązania abonamentowe, za które płaci się co miesiąc określoną kwotę. Najpopu­larniejsze narzędzia tego typu to Shoplo czy Shoper. Dzięki nim można stosunko­wo szybko stworzyć według określonego wzoru sklep internetowy. Największymi minusami tego rozwiązania są liczne ograniczenia zarówno pod wzglę­dem wyglądu, jak i funkcjonalności sklepu. Co prawda wszystkie czołowe platformy e­-commerce wciąż wypuszczają aktualizacje i dodatki poszerzające możliwości sklepów, jednak korzystając z tego narzędzia, trzeba czasem pójść na kompromis. Koniecznie należy pamiętać również o tym, że pła­ci się za nie abonamentowo i pomimo że w skali miesiąca nie musi to być wysoka kwota, to w dłuższej perspektywie może się okazać, że kosztuje znacznie więcej niż własny sklep online. Zwłaszcza że niskie ceny dotyczą często jedynie podstawowej wersji narzędzia, a za wszystkie dodatki trzeba płacić ekstra. Nie sposób jednak nie docenić tego, jak szybko można wprowa­dzić je do swojej firmy i zacząć wykorzy­stywać w sprzedaży.

Platforma sprzedaży BakeryApp
Niedawno światło dzienne ujrzała polska aplikacja do sprzedaży online, która stwo­rzona została specjalnie dla rynku piekar­sko-cukierniczego. Jest to szczególnie cie­kawe rozwiązanie, ponieważ nie tylko daje możliwość sprzedawania przez internet, ale również pozyskuje nowych klientów. Sprawia to, że warto się nią zaintereso­wać zarówno w sytuacji, kiedy sprzedaż internetową chce się dopiero zacząć, jak i jeśli posiada się już własny sklep online. Jedno nie przeszkadza drugiemu, a wręcz uzupełnia strategię sprzedaży i bardzo po­szerza możliwości. Działanie BakeryApp jest bardzo podobne do znanego wszystkim Booking.com. Może się w niej zaprezentować każda piekarnia lub cukiernia w Polsce i sprzedawać za jej pośrednictwem swoje wyroby. Klienci, ro­biąc zakupy, mają możliwość przeglądania zdjęć i opisów produktów oraz dokonania płatności na jeden z dostępnych sposobów. Opłacone zamówienie klient może odebrać najwcześniej następnego dnia w wybra­nym przez siebie sklepie firmowym piekar­ni, w której zrobił zakupy. Jeżeli właściciel firmy chce, to istnieje również możliwość udostępnienia usługi dowozu do domu.

Tym, co wyróżnia BakeryApp spośród in­nych rozwiązań dostępnych na rynku, jest fakt promowania tej aplikacji wśród kon­sumentów zamieszkujących obszary dzia­łania piekarni i cukierni sprzedających za jej pośrednictwem. Dzięki temu zyskuje się nie tylko narzędzie do sprzedaży przez internet, ale również darmową promocję i tym samym nowy kanał pozyskiwania klientów. Posiadając własny sklep onli­ne lub korzystając z gotowego rozwią­zania w postaci platformy e-commerce, nie otrzymuje się żadnego wsparcia pro­mocyjnego. BakeryApp buduje wokół siebie spo­łeczność zainteresowaną zakupami pie­karsko-cukierniczymi. Co ważne zespół zarządzający aplikacją moderuje ją, w du­żym stopniu wyręczając w tym zakre­sie piekarnie i cukiernie, które sprzedają za jej pośrednictwem. Dodatkowo war­to wspomnieć, że korzystanie z Bake­ryApp jest bezpłatne. Płaci się jedynie prowizję od wartości sprzedanych pro­duktów. Sprawia to, że wdrożenie tego kanału sprzedaży do firmy nie wiąże się z żadnym ryzykiem, a pozwala szyb­ko zacząć działać i pozyskiwać nowych klientów. Może się to okazać szczegól­nie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy konsumenci sami poszukują możliwości kupowania online. Warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza że ta tendencja będzie bardzo wyraźna w kolejnych miesiącach, a prawdopodobnie utrzyma się nawet po zakończeniu pandemii. Więcej na temat tej aplikacji można prze­czytać na jej oficjalnej stronie www.bake­ryapp.pl/piekarnie. Tam też znajdują się formularz kontaktowy i numery telefonów do kontaktu.
Skuteczna komunikacja i utrzymywanie relacji z klientami w internecie
Sprzedaż przez internet to jedno, waż­ne jest jednak również budowanie odpo­wiedniego wizerunku firmy oraz utrzymy­wanie pozytywnych relacji z klientami. W tym celu najłatwiej wykorzystać ta­kie narzędzia online, jak własna strona WWW i profil firmowy w mediach spo­łecznościowych. Facebook to idealne narzędzie do budo­wania społeczności osób zainteresowa­nych daną marką oraz komunikowania się z klientami. Robiąc to w odpowiedni spo­sób, można realnie wpływać na sprzedaż. Ważne jednak, aby zaniechać bezpośred­nich reklam na rzecz dostarczania cieka­wych treści i angażowania w ten sposób odbiorców. Zamiast więc zachwalać swoją firmę i pro­dukty, lepiej będzie dostarczyć potencjal­nym klientom wartościową treść, którą będą mogli w jakiś sposób wykorzystać. Zamiast wrzucać na Facebooka kolejne zdjęcie wypieków i zapraszać do ich ku­powania, lepiej napisać ciekawy artykuł, dzięki któremu dowiedzą się czegoś nowe­go, np. na temat pieczywa czy zdrowego żywienia.

Kolejne posty powinny zachęcać odbiorców do angażowania się, wchodzenia w interakcję, komentowania i udostępnia­nia, a także do odwiedzenia firmowej strony internetowej lub aplikacji, w której można dokonać zakupu wyrobów. Nie należy jed­nak prosić o to wprost, a raczej sprawić, że sami będą chcieli to zrobić. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że strona internetowa w dzisiejszych czasach przestała być wyłącznie wizytówką firmy. Obecne możliwości sprawiają, że nie jest to tylko nośnik informacji o tym, czym firma się zajmuje oraz pod jakimi adre­sami znajdują się jej sklepy. Dzisiaj może to być narzędzie, które realnie wpływa na pozyskiwanie nowych klientów. Pomóc w tym mogą rzetelnie prowadzony blog ekspercki (pełen artykułów interesujących z perspektywy konsumentów) i newsletter. Dzięki tym narzędziom łatwiej utrzymać stały kontakt z klientami, a jest to bardzo istotny element działań marketingowych. Prowadząc newsletter, bezwzględnie nale­ży pamiętać o polityce RODO i odpowied­nim pozyskiwaniu oraz przechowywaniu danych osobowych klientów. Nie warto jednak się tym zrażać, ponieważ jest wie­le narzędzi, które ułatwiają zarówno ob­sługę wysyłki mailowej, jak i zarządzanie danymi. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest Mailerlite. Prowadzenie wszystkich działań, które zo­stały opisane w tym artykule, na pewno nie jest łatwe, jednak rozwój technologii oraz obecna sytuacja rynkowa sprawiają, że nie można dłużej ignorować kanałów sprzedaży online. Korzystanie z nich staje się wręcz koniecznością. Tylko w ten spo­sób można rozwijać się w czasach pandemii i po jej zakończeniu.


Mariusz Malicki,
ekspert zarządzania sprzedażą specjalizujący się w rynkach piekarskim i cukierniczym momstudio.pl
biuro@momstudio.pl

Bieżące wydanie czasopisma

Poznaj sezonowe trendy tortowe oraz receptury lodziarskie finalistów Gelato Poland, przekonaj się jak ważne jest śniadanie w piekarni...

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji