...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Administrator

Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Energia elektryczna to aktualnie jeden z większych czynników kosztotwórczych w każdej firmie. Jej ceny na Towarowej Giełdzie Energii wzrosł y od 2019 roku ponad trzykrotnie. Do 2030 roku prognozuje się stał y wzrost cen energii powyżej poziomu inflacji.

Polska jest i d ługo jeszcze będzie uzależniona od paliw kopalnych, które odpowiadają za 70-75% wytworzonej energii.

Na wysokość cen energii elektrycznej wpływ mają: sytuacja geopolityczna (kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie), wzrost cen węgla (w Polsce głównymi producentami energii elektrycznej są elektrownie zasilane węglem), koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 czy uchwalona w 2017 roku Ustawa o rynku mocy (tzw. opłata mocowa pobierana od początku 2021 roku). Przyczyną wysokich kosztów energii jest też wciąż niski udział odnawialnych źródeł energii odnawialnej w miksie energetycznym kraju. Pomocą dla przedsiębiorstw jest zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku czy program wsparcia „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” z budżetem sięgającym 5 mld zł. Uprawnione mikro, małe i średnie firmy, które złożyły stosowne oświadczenie, będą mogły korzystać z zamrożonej ceny prądu w 2023 roku (785 zł/MWh). Działania te są jednak doraźne i w dłuższej perspektywie nie rozwiązują problemu wysokich cen nośników energii.

 

 

Niskokosztowe sposoby ograniczenia wysokości rachunków za energię elektryczną

1. Sekwencyjny rozruch urządzeń
W miarę możliwości w firmie należy ustawić rozruch urządzeń w różnym czasie. Jednoczesny rozruch wielu urządzeń może wiązać się z przekroczeniem mocy umownej, a w konsekwencji z obcią­żeniem karami finansowymi. Można dopasować moc umowną do jednoczesnego rozruchu, jednak zdecydowanie korzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem będzie rozciągnięcie go w czasie.

2. Dobór odpowiedniego dostawcy i taryfy
Skorzystanie z bardziej konkurencyjnych dostawców energii może spowodować szybkie ograniczenie tego kosztu. Rozwiązaniem jest zwrócenie się do wyspecjalizowanych firm zajmujących się analizą rachunku za energię elektryczną i w konsekwencji ewentualna zmiana dostawcy energii (lub taryfy).

3. Moc umowna a moc szczytowa
Jeśli zużycie prądu jest większe niż wartość określona w umowie, to firma zostaje obciążona dodatkowo miesięczną karą finansową określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18.08.2011 roku. Jeśli moc umowna jest zbyt duża, to firma ponosi niepotrzebnie koszty za coś, czego w pełni nie wykorzystuje. Obie sytuacje generują dodatkowe obciążenia,
których można uniknąć.

4. Zmiana sprzedawcy energii
Ważne jest też dopasowanie taryfy do naszego profilu działalności. Być może prowadzimy działalność również w weekendy, dobierając odpowiednią taryfę uwzględniającą sprzedaż energii w weekendy, możemy obniżyć rachunki.


przybliż >

 


„Najbliższa dekada w Polsce to okres wysokich i systematycznie rosnących kosztów 
energii, kosztów dystrybucji i łącznych kosztów zaopatrzenia odbiorców w energię
elektryczną. Dotyczy to nie tylko tradycyjnie najbardziej narażonych na wzrost
kosztów energii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) korzystających najczęściej
z taryf C, ale także przemysłowych odbiorców energii oraz gospodarstw domowych,
chronionych do tej pory administracyjnym ograniczaniem (taryfowaniem) zarówno
kosztów energii, jak i dystrybucji. W zaistniałej sytuacji nastąpi jeszcze szybsza
komercjalizacja najtańszych technologii energetyki odnawialnej – farm wiatrowych
i instalacji fotowoltaicznych.
Odbiorcy energii będą mogli bronić się przed wzrostem kosztów inwestycjami 
w poprawę efektywności energetycznej i ucieczką w prosumeryzm. W szczególności
wzrośnie zainteresowanie inwestycjami w prosumenckie źródła fotowoltaiczne
zarówno w gospodarstwach domowych i w MSP, jak i dużych przedsiębiorstwach
energochłonnych”

(Analiza trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r. – Instytut
Energii Odnawialnej, Wrocław 2020)

 

Pozostałe sposoby ograniczania wysokości rachunków za energię elektryczną

1. zmniejszenie opłaty mocowej
Opłata mocowa pobierana od przedsiębiorców przeznaczona jest na pokrycie kosztów budowy nowych jednostek wytwórczych (elektrowni) lub gwarancję pracy starych. Pokrywa ona także wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi pozostawania w gotowości do dostarczenia mocy elektrycznej do systemu i dostarczania tej mocy w okresach zagrożenia.
Stawki opłaty mocowej są rozliczane według rzeczywistego zużycia (np. w PGE w 2023 roku jest to 0,1024 zł/kWh netto) lub w sposób ryczałtowy uzależniony od rocznego zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z zakładu energetycznego dzięki jej produkcji na miejscu może spowodować znaczną redukcję opłaty mocowej ponoszonej przez przedsiębiorstwo.

2. Rozszerzenie udziału zielonych źródeł energii
Energia elektryczna w Polsce pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych. Alternatywą dla niej jest energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii (energia wiatrowa, fotowoltaika, energia geo termalna, hydrotermalna itp.). Jeśli firma wytwarza energię elektryczną z OZE, może skorzystać ze wsparcia dla takich producentów. Może złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii. Otrzymując takie świadectwo, nabywa prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy.
Aktualne ceny energii elektrycznej nie dają firmom praktycznie żadnej alter natywy niż inwestycja we własne instalacje fotowoltaiczne. Jest to najszybsze i stosunkowo tanie rozwiązanie pozwalające na ograniczenie kosztów w firmie. Inwestycja w fotowoltaikę oznacza bardzo szybką stopę zwrotu (okresu zwrotu to 2-4 lata). To wymierne korzyści osiągane dzięki takiej instalacji, ponieważ lokalnie wy tworzona energia elektryczna jest dla nas najcenniejsza. W pewnym stopniu dzięki temu uniezależniamy się od wartości tej energii na rynku energii elektrycznej.

Ze względu na rozmiar instalacje fotowoltaiczne dzielimy na:
• mikroinstalacje: do 50 kWp (domy jednoro dzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa),
• małe instalacje: od 50 kWp do 1 MWp (duże przedsiębiorstwa),
• duże instalacje: powyżej 1 MWp (farmy fotowoltaiczne).

Mikroinstalacje nie wymagają pozwolenia na budowę. Dużo prościej przyłączyć je do sieci. Odbywa się to w trybie tzw. zgłoszenia, które składa się do lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Cała procedura trwa około miesiąca. Koszt przyłączenia pokrywa zakład energetyczny. Od sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych, których podstawową działalnością jest produkcja energii, mogą uzyskać status prosumentów ustawowych (czyli producentów i konsumentów jednocześnie) uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji w systemie tzw. net-bilingu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp:
• nie potrzebuje pozwolenia na budowę;
• jeśli tylko posiadamy moc przyłączeniową na takim poziomie, to budowa instalacji jest prosta (umówienie się z odpowiednią firmą instalacyjną i przystąpienie do budowy);
• nasze oszczędności zależą w dużej mierze od tzw. autokonsumpcji;
• dynamiczny wzrost kosztu energii elektrycznej (ponad 300%) nie przełożył się na taki sam wzrost kosztów komponentów instalacji fotowoltaicznej;
• optymalnie ukierunkowana instalacja o mocy 50 kWp wyprodukuje rocznie około 50 MWh energii elektrycznej, którą możemy zużyć na miejscu lub rozliczyć z zakładem energetycznym w systemie net-bilingu.

3. opcjonalnie – możliwość dynamicznej regulacji mocy biernej (wybrane falowniki)
Moc bierna to energia, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem. Nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło i stanowi uboczny wynik działania niektórych urządzeń. Zakłady energetyczne starają się rekompensować straty zwią­zane z występowaniem mocy biernej i nakładają dodatkowe opłaty z tego tytułu. W instalacji fotowoltaicznej dzięki np. falownikom marki Huawei wraz z zamontowanym dodatkowym licznikiem energii elektrycz­nej (smart meter) jesteśmy w stanie realnie kompensować moc bierną (pojemnościową lub indukcyjną) podczas pracy instalacji, jak również w momencie niegenerowania energii z instalacji fo­towoltaicznej.

4. wymiana sprzętu na bardziej energooszczędny
Najprościej wymienić oświetlenie. Zmiana wszystkich tradycyjnych żarówek na LED-y to około 80% oszczędności (przy zachowaniu norm oświetlenia w miejscu pracy PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie”). Nowy sprzęt typu lodówka, zmywarka powinien mieć przynajmniej klasę C lub wyższą (od 2021 r. posługujemy się nowym systemem znakowania klas energetycznych, nie stosuje się już symboli A++, A+ itp.).

Zaopatrując się w sprzęt firmowy, zwracajmy uwagę na jego klasę energetyczną. Warto wspomnieć również o ogrzewaniu. Przyjmuje się, że obniżenie o jeden stopień Celsjusza temperatury pomieszczeń oznacza 6-8% oszczędności na ogrzewaniu.

 


Case study

Kawiarnia i własna produkcja lodów rzemieślniczych i ciast.
Rejon Trójmiasta. Operator Energa. Bieżąca taryfa C11 (zmiana w trakcie roku z taryfy dwustrefowej C12A). Dwa odrębne przyłącza energetyczne w różnych lokalizacjach.
Analizowana opłacalność inwestycji dla głównej siedziby (ceny netto).
Zużycie roczne: 15,93 MWh Roczny koszt samej energii w taryfie C11 (2,2986 zł/kWh): 36 616 zł
Profil zużycia: 35%L1/65%L2 Szacowana możliwa autokonsumpcja: 30% Instalacja fotowoltaiczna: 20,2kWp Powierzchnia instalacji: 98 m2 Produkcja roczna dla lokalizacji instalacji
(ekspozycja południowa, dach): 20637 kWh
Zaoszczędzony koszt energii użytej na własne potrzeby: 14 231 zł Wartość energii w bilansie prosumenckim
(średnie RCE 663,8 zł/MWh): 9 589 zł Roczna oszczędność na opłatach za energię elektryczną: 23 820 zł

Koszt instalacji (konstrukcja na blachę trapezową, falownik Huawei 20KTL-M2, moduły JaSolar JAM54S30-405): 69 300 zł
Szacunkowy okres zwrotu z inwestycji bezpośrednie: 2 lata i 8 miesięcy

Opcje z finansowaniem zewnętrznym:
Rata leasingu operacyjnego (48 rat, 0% wpłaty własnej, wykup 25%): 1462,14 zł
Rata leasingu operacyjnego (60 rat, 0% wpłaty własnej, wykup 15%): 1332,90 zł

Rata leasingu operacyjnego (96 rat, 0% wpłaty własnej, wykup 1%): 1032,56 zł
Skrócona analiza ekonomiczna

Optymalnie ukierunkowana instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje około 1061 kWh z każdego zainstalowanego 1 kWp (dane dla siedziby redakcji „Mistrza Branży” w Katowicach). W Polsce w zależności od lokalizacji należy spodziewać się produkcji rzędu 49-54 MWh z instalacji 50 kWp. Każda firma ma inny profil zużycia energii elektrycznej. Im więcej wyprodukowanej energii zużyjemy bezpośrednio na miejscu, tym jest to dla nas korzystniejsze finansowo. To tzw. autokonsumpcja. Średnio można przyjąć wartość 30%, tj. taka część energii elektrycznej zostanie od razu zużyta na potrzeby firmy. 70% wyprodukowanej energii oddamy do rozliczenia z zakładem energetycznym. Firmy pracujące w trakcie dnia są w stanie osiągnąć wysoką autokonsumpcję. Dodatkowo w przypadku zastosowania magazynu energii może ona sięgać 100% i zostanie osiągnięty stan zero-eksport.

Do lipca 2024 roku w systemie net-bilingu cena odsprzedaży energii czynnej ustalana jest w okresie miesięcznym i publikowana przez Polskie Sieci Energetyczne. Średnia z ostatniego pół roku to 663,8 zł/MWh. Wprowadzenie rozliczenia godzinowego ma zacząć obowiązywać od połowy przyszłego roku. Cena zakupu energii czynnej w taryfie C11 (taryfa jednostrefowa dla przedsiębiorstw podłączonych do sieci niskiego napięcia) dla PGE wynosi 2,10 zł netto. Jest to taryfa opublikowana przez tego operatora na 2023 rok i nie dotyczy firm korzystających z zamrożenia cen prądu.


Finansowanie inwestycji

W branży piekarniczej i cukierniczej jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej jest leasing. Przykładowo w programie MilleSun (Millennium Bank) mamy gwarancję:
• opłaty wstępnej już od 0%,
• okresu leasingowania aż do 96 miesięcy,
• możliwości dostosowania raty miesięcznej do indywidualnych preferencji.

 

Jak wybrać rzetelnego wykonawcę i uniknąć pseudospecjalistów?

• firma ma długoletnie doświadczenie (sprawdź w KRS, kiedy powstała);
• posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie fo­towoltaiki, co jest potwierdzeniem kompetencji (lista dostępna na stronach UDT);
• posiada autoryzację na montaż oferowanych inwerterów (listy dostępne bezpośrednio u producentów inwerterów);
• profesjonalnie zajmuje się pozyskaniem finansowania dla inwestycji firmowych lub ma dedykowanych doradców (rejestr pośredników kredytowych dostępny na stronie KNF). Dotyczy usługi kompleksowej połączonej z pozyskaniem finansowania komercyjnego.

 


Przykładowa instalacja o mocy 50kWp:
108 modułów JA Solar
JAM72S20-460/MR o mocy 460 Wp
Falownik Huawei SUN 2000-50KTL-M3
Ochrona przeciwprzepięciowa
(ograniczniki przepięć i uziemienie)
Zabezpieczenie strony AC i DC
Okablowanie strony AC i DC
Montaż na blasze trapezowej, pomiary,
dokumentacja (w tym uzgodnienia ppoż.)
Transport, dostawa
Koszt netto 154 000 zł

 

 

 

Moc rozpatrywanej instalacji: 50kWp
Ilość energii użytej na potrzeby własne: 53 MWh x 30% = 15,9 MWh
Koszt energii użytej na własne potrzeby: 15,9 MWh x 2,1 zł = 33 390 zł/rok
Ilość energii w bilansie prosumenckim: 53 MWh x 70% = 37,1 MWh
Koszt energii w bilansie prosumenckim: 37,1 MWh x 663,8 zł = 24 627 zł/rok
Roczna oszczędność na opłatach za energię elektryczną: 33 390 zł + 24 627 zł = 58 017 zł
Szacunkowy zwrot z inwestycji: 154 000 zł/58 017 zł = 2 lata i 6 miesięcy

Partnerem naszego cyklu jest Hossa sp. z o.o. działająca w sektorze technologiczno-finansowym, właściciel marki Solenergo www.solenergo.pl.

tel. 534-030-700
ul. Bartnicza 6/1U, 03-358 Warszawa

Certyfikowany partner Huawei FusionSolar
Certyfikat Urzdu Dozoru Technicznego nr OZE-E/27/000167/20
Rejestr Poredników Finansowych (KNF) nr RPK008397

SOLENERGO OFERUJE

- Instalacje fotowoltaiczne
(od najmniejszych konsumenckich do wielkoskalowych przemysowych)

- Pompy ciepa
(ogrzewanie dla kadego rodzaju odbiorcy)

- Elektromobilno
(dostawcze samochody elektryczne, stacje adowania)

 

 

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji