...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Nowa strategia Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

- Chcemy promować pieczywo tradycyjne, naturalne, produkowane z krajowych zbóż. – rozmowa z Janem Kozakiem, nowym przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Mistrz Branży: Jak ocenia Pan nowy skład komisji? Czy nie ma Pan obaw, że do głosu dojdą partykularne inte­resy dominującej grupy producen­tów zbóż? Czy większa ich liczba nie zmarginalizuje spraw branży piekarskiej i promocji pieczywa?
Jan Kozak: Na pewno nie zmargina­lizuje, ponieważ obmyślona przez nas strategia rozwoju na kolejne 4 lata za­kłada wspólne działanie producentów zbóż i przedstawicieli przetwórców, np. wytwórców mąk, pieczywa czy płatków.
Do tej pory pieczywo miało w Polsce tzw. zły pijar, w mediach pojawiały się in­formacje, że gluten szkodzi, a produkty zbożowe powodują otyłość. Aby z tym walczyć, powołaliśmy grupę naukow­ców, wyniki ich badań będą nam słu­żyć do tworzenia treści mogących zmie­nić odbiór spożycia pieczywa w Polsce. Chcemy odwrócić tę szkodliwą tendencję. Jestem zadowolony z wyboru nowych członków funduszu. Jest to 8 osób, które pracują bardzo intensywnie i z rozwagą, więc trudno mówić o partykularnych inte­resach poszczególnych instytucji. Skupia­my się na działaniach funduszu – na tym, co mamy poprawić, usprawnić, zastana­wiamy się, jakie mamy dobre i złe strony, jak to, co nie działa prawidłowo, zmienić.

 

Kiedy odbyło się pierwsze spotkanie robocze Komisji Zarządzającej Fun­duszu Promocji ZZiPZ i jaką strate­gię działań Państwo przyjęli?
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu wybo­ru członków Komisji Zarządzającej Fundu­szu Promocji Ziaren Zbóż i Produktów Zbo­żowych (przy. red. 31 maja 2017 r.). Do tej pory spotkaliśmy się kilkukrotnie, z tego co wiem, to najczęściej spośród wszystkich 9 funduszy. Udało nam się nie tylko ustalić tzw. zasady gry, ale także opracować stra­tegię rozwoju na kolejne lata.
Środki, którymi dysponujemy, podzieli­liśmy na dwie grupy, mniej więcej pół na pół, tj. ok. 58 proc. i 52 proc. Jedną stanowią producenci zbóż i przetwór­cy, np. młyny, a drugą producenci kasz i pieczywa. Aby zwiększyć kwotę, któ­rą będziemy dysponować, wystąpiliśmy do ministra rolnictwa z prośbą o rozsze­rzenie listy podmiotów potencjalnie zo­bowiązanych do wpłat na fundusz. Obec­nie zobowiązane są do tego wyłącznie jednostki zajmujące się sprzedażą zbo­ża konsumpcyjnego, tj. pszenicy i żyta. Mamy jednak nadzieję, że minister przy­chyli się do naszej prośby, obciążając obowiązkiem wpłat, czyli odpisów na na­szą rzecz, przetwórców takich zbóż jak gryka, proso, owies, jęczmień, z których uzyskuje się ciągle chętnie spożywane przez Polaków kasze czy płatki.

Czy znajdą się środki na finanso­wanie takich wydarzeń jak świę­ta chleba, czy raczej będzie Pan namawiał do kumulacji pieniędzy na większą medialną ogólnopolską kampanię obejmującą cały łańcuch od ziarenka do bochenka?
Właśnie w tym kierunku chcemy działać, promując polskie zboża i przetwórstwo zbożowe od fazy początkowej, tj. zia­renka, po końcową – gotowy produkt. W przyszłorocznym budżecie na pewno zagospodarujemy również środki na pro­mocję lokalnych wydarzeń, takich jak wła­śnie święta chleba. Obecnie niestety dys­ponujemy skromnym budżetem. Mamy jednak nadzieję na pozytywną decyzję ministra rolnictwa w sprawie poszerzenia listy zbóż konsumpcyjnych. Dzięki temu zyskalibyśmy znacznie większe niż dotych­czas środki, które można by przeznaczyć na działania promujące nie tylko regional­ne, tradycyjne młyny i piekarnie, ale także całą tzw. drogę od ziarenka do bochenka.

Najważniejsze cele nowej Komisji Zarządzającej?
Kierunki, które obecnie obraliśmy, mają pomóc nam w zahamowaniu spadku spo­życia chleba i produktów zbożowych. Chcemy promować pieczywo tradycyj­ne, naturalne, produkowane z krajo­wych zbóż, które stoi w opozycji do tego wytwarzanego na skalę przemysłową. Z tego względu uruchomiliśmy wszyst­kie zainteresowane tematem środowiska, w tym – jak wspominałem – naukowe, które mają nam pomóc udowodnić Po­lakom to, że warto spożywać wyroby zbożowe dobrej jakości.

Dziękuję za rozmowę.


Nowy układ sił w funduszu
31 maja 2017 r., wraz z ogłoszeniem nowego składu Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, diametralnie zmienił się dotychczasowy układ sił. Znowelizowana ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zapewnia większą reprezentację producentów zbóż, co ma zwiększyć ich wpływ na sposób wydatkowania środków finanso­wych. W tej kadencji do głosu doszli również przedstawiciele producentów wyrobów regionalnych, lokalnych oraz ekologicznych.

Przewodniczący: Jan Kozak (Krajowa Rada Izb Rolniczych)
Wiceprzewodniczący: Rafał Mładanowicz (Krajowa Federacja Producentów Zbóż), Bronisław Wesołowski (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego SITSpoż.)
Sekretarz: Mieczysław Włodzimierz Babalski (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”)
Członkowie: Tadeusz Boruta (Polski Związek Zawodowy Rolników), Edward Kosmal (NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”), Tadeusz Idzi Mądry (Spółdzielnia Grup Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych – Spółdzielnia Osób Prawnych), Jerzy Kuchciak (Stowarzyszenie Młynarzy RP), Izabella Byszewska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego).

Krótko o funduszach
Od 2009 r. funkcjonuje 9 funduszów promocji produktów rolno-spożywczych, które mają na celu wspierać spożycie i eksport krajowych produktów. Środki pobrane od producentów żywności przekazywane są i gromadzone na rachunkach bankowych Agencji Rynku Rolnego.  W latach 2009-2016 (I półrocze) wpływy Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wyniosły 24,3 mln zł – dla porównania w tym czasie Fundusz Promocji Mleka zebrał blisko 75 mln zł, a Fundusz Promocji Mięsa Wieprzo­wego – ponad 70 mln zł (źródło: www.nik.gov.pl).
Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji