...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

W – jak wartość odżywcza

Ciastko ciastku nierówne. Świadoma mama wybierze dla swoich dzieci produkt, na którego opakowaniu napisano, że jest bez cukru, a nie klasycznie słodzony. Oczywiście jeśli uwierzy na słowo. Zazwy­czaj wystarczy spojrzeć na listę składników, aby przekonać się, ile substancji słodzących zawiera produkt.

Jeśli ich identyfikacja jest zbyt trudna, zostaje ostatni oręż, jaki w walce z nierzetelnym infor­mowaniem konsumentów wprowadza Rozporządzenie 1169/2011 – informacja o wartości odżywczej. Tu zawartość cukrów mamy podaną jak na dłoni.

Obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości odżywczej wejdzie w życie 13 grudnia 2016 r. Jednak pro­ducenci, którzy już teraz zdecydowali się na umieszczenie takich danych, zobowią­zani są przestrzegać wytycznych wska­zanych w Rozporządzeniu. Warto o tym pamiętać, decydując się na opracowanie nowych opakowań i etykiet, zgodnych z przepisami. Został tylko rok. O czym zatem warto wiedzieć?

 

U – jak układ tabelaryczny, Na – jak sód
Normalizacja zapisów dotyczących za­kresu informacji o wartości odżywczej i formy ich prezentacji ma jeden zasad­niczy cel – umożliwić konsumentom po­dejmowanie racjonalnych decyzji doty­czących wyboru produktów o określonej zawartości tłuszczów, węglowodanów, białka czy soli. – Bardzo często oka­zuje się, że tzw. produkty bezcukrowe, choć rzeczywiście nie mają w składzie białego cukru, zawierają np. fruktozę, czyli cukier owocowy, którego nazwa niekoniecznie wiele mówi konsumento­wi. Jednak w tabeli opisującej wartość odżywczą fruktoza wykazana będzie w podpunkcie określającym zawartość cukrów – mówi Alicja Sidorowicz, koor­dynatorka SHOS.PL, instytucji zajmu­jącej się edukacją i weryfikacją opa­kowań pod względem Rozporządzenia 1169/2011.

Dzięki standaryzacji zapisu, czyli naka­zowi prezentacji informacji o wartości odżywczej w formie tabeli (o ile jest na to miejsce), w której kolejność wy­kazanych substancji odżywczych jest z góry określona, podjęcie decyzji za­kupowej w oparciu o takie dane jest łatwiejsze. Podobnie jak porównanie zawartości odżywczej porównywalnych produktów.
– Najważniejszym celem wszystkich norm wprowadzanych Rozporządze­niem jest umożliwienie konsumentom uzyskania czytelnej, klarownej i rzetelnej informacji na temat składników i warto­ści odżywczej produktów. Wprowadzone standardy pełnią ważną rolę komunika­cyjną. Na przykład wykaz składników – zawsze trzeba je prezentować według malejącej masy, wyróżniając alergeny. Jaki jest tego efekt? Od razu widzimy, który chleb ze śliwką na miodzie zawiera prawdziwe śliwki i prawdziwy miód oraz ile tych składników dodał producent i czy na pewno jest to np. miód, a nie syrop glukozowo-fruktozowy.

 

 

Podobnie rzecz się ma z wartością odżywczą – jeśli płat­ki, które nazwane są fitness, zawiera­ją cukier (a zwykle zawierają niemało), nie musimy analizować wnikliwie składu. W tabeli z wartością odżywczą widzimy czarno na białym, że 1 porcji (bo i tak się zdarza) to cukier w różnej postaci – ostrzega Kamila Radomska-Woźniak, szefowa agencji projektowej Nonopro­blemo. Zaznacza przy tym, że wyznacze­nie takich norm ma jeszcze jedną, obok wartości informacyjnej, zaletę – istotnie ogranicza możliwość manipulacji.

Tak jest w przypadku informacji o warto­ści odżywczej. Przepisy określają, że po­winna ona mieć formę zamkniętej listy, ograniczonej do wartości energetycznej i składników odżywczych, zaprezentowa­nej najlepiej w formie tabeli.

 

Wartość odżywcza

W 100 g produktu

Wartość energetyczna

 

kJ/kcal

Tłuszcz

g

w tym:

 

kwasy tłuszczowe nasycone

g

Węglowodany

g

w tym:

 

cukry

g

Białko

g

Sól

g

 

Jeśli na etykiecie brakuje miejsca na tabe­laryczną prezentację wartości odżywczej, istnieje możliwość wypisania „po przecin­ku” składników odżywczych, trzeba jednak zachować wymaganą kolejność.

W tabeli, oprócz standardowych infor­macji obowiązkowych, trzeba także za­mieścić dane dotyczące jakiegokolwiek składnika odżywczego, dla którego zło­żono oświadczenie żywieniowe, lub innej substancji, dla której złożono oświadcze­nie żywieniowe lub zdrowotne1. Tę treść można uzupełnić informacją o ilości: kwasów tłuszczowych jedno- i wielo­nienasyconych, alkoholi wielowodoro­tlenowych, skrobi, błonnika, witamin i składników mineralnych (wymienionych w załączniku XIII do Rozporządzenia). Podawanie informacji innych niż wymie­nione nie jest dozwolone.

Dość istotną zmianą, jaką wprowadza Rozporządzenie 1169/2011, jest sposób prezentacji zawartości soli w wykazie składników. Otóż w celu zwiększenia użyteczności informacji dla konsumenta zamiast – jak dotąd – zawartości sodu, obecnie trzeba wykazać zawartość soli (wg przelicznika: sól = sód x 2,5).

– Pamiętajmy, że musimy wykazać całą zawartość sodu, także tego, który po­chodzi z takich substancji, jak sacha­rynian sodu. Jeśli zawartość wynika wyłącznie z obecności naturalnie wy­stępującego sodu, istnieje możliwość za­mieszczenia takiej wzmianki bezpośred­nio przy tabeli z informacją o wartości odżywczej – podkreśla Alicja Sidorowicz.


Bezcukrowy, czyli jaki?
Wartość odżywcza ma znaczenie, a najlepiej obrazuje to przykład produktu bezcukrowego. Jeżeli w składzie wyrobu nie ma białego cukru, a zastępuje go fruktoza, której nazwa nic nie mówi konsumentowi, to ostateczną informację o zawartości cukru klient znajdzie w tabeli opisującej wartość odżywczą

 

O – jak odniesienia
Aby ułatwić konsumentom zrozumienie informacji zamieszczonych w wykazie składników odżywczych, Rozporządze­nie nakazuje prezentację ich zawartości w gramach na 100 g lub 100 ml produk­tu. – Wartość energetyczną prezentu­jemy w kilodżulach (kJ) i kilokaloriach (kcal) w przeliczeniu na 100 g (100 ml) produktu, a także (dodatkowo) w przeli­czeniu na porcję produktu, o ile pojęcie porcji/jednostki będzie dla konsumen­ta czytelne. Na opakowaniu powinniśmy ponadto zamieścić zapis (w pobliżu in­formacji o wartości odżywczej), ile por­cji/jednostek zawiera opakowanie oraz co to znaczy porcja, np. że 1 porcja to 30 gramów – podkreśla koordyna­torka SHOS.PL.

Dla zapewnienia pełnej czytelności infor­macji o wartości odżywczej dane, takie jak: wartość energetyczna, ilość tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, cu­krów, białka i soli, można także wyrazić jako odniesienie do referencyjnych war­tości spożycia (RWS). – To kolejna zmiana ograniczająca możliwość wprowadzania konsumenta w błąd. Kiedyś na opakowa­niach pojawiały się odniesienia do GDA, czyli tzw. wskazanego dziennego spoży­cia. Rodziło to nieporozumienia, ponieważ konsumenci mogli sądzić, iż dla zacho­wania zdrowia wskazane jest spożywanie codziennie np. 20 g tłuszczu lub cukru, co nie jest prawdą. Wprowadzenie refe­rencyjnej wartości spożycia, czyli relacji do przeciętnej wartości energetycznej diety osoby dorosłej, to o wiele bardziej czytelne odniesienie – tłumaczy Kamila Radomska-Woźniak.

– RWS możemy wykazać jako wartość procentową spożycia na 100 g (100 ml). W takiej sytuacji skrót RWS musimy roz­winąć w dowolnym miejscu na opako­waniu: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Te informacje można do­datkowo rozszerzyć o wskazania procen­towe w przeliczeniu na porcję/jednostkę – mówi Alicja Sidorowicz ze SHOS.PL.

Tabela: Referencyjne wartości spożycia

Wartość energetyczna lub składnik odżywczy

Referencyjna wartość spożycia

Wartość energetyczna

8400 kJ/2000 kcal

Całkowita zawartość tłuszczu

70 g

Nasycone kwasy tłuszczowe

20 g

Węglowodany

260 g

Cukry

90 g

Białko

50 g

Sól

6 g

 

 

P – jak przód opakowania
Tabela z wartością odżywczą jest za­zwyczaj zamieszczana z tyłu opakowa­nia. W części przedniej, wizerunkowej i sprzedażowej, producenci zamieszcza­ją informacje, które mają skłonić konsu­menta do zakupu. Między innymi dlatego powtarzają w tym polu widzenia także niektóre informacje o wartości odżywczej. – Zgodnie z artykułem 30 Rozporządze­nia, jeśli etykietowanie żywności opako­wanej zawiera obowiązkową informację o wartości odżywczej (…), można powtó­rzyć w nim informacje o wartości ener­getycznej lub: o wartości energetycznej oraz ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli. Nie można zatem powtarzać innych składników, które są zamieszczone w tabeli, np. ilości białka – przypomina przedstawicielka SHOS.PL. Radzi, aby w sytuacji, gdy chcemy jakąś właściwość produktu podkreślić, zapoznać się z zasadami stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych2.

Pamiętajmy, że przepisów dotyczą­cych wartości odżywczej nie stosuje się w przypadku: naturalnych wód mineral­nych, suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowe­go (art. 29) i produktów wymienionych w Załączniku V do Rozporządzenia (m.in. gumy do żucia, słodziki, zioła i przyprawy, drożdże, żywność w opakowaniach, któ­rych największa powierzchnia jest mniej­sza niż 25 cm2).

Andromeda Wróbel

1 Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

 


SHOS.PL to instytucja, której celem jest doradztwo w zakresie znakowania opakowań produktów spożywczych zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011. Eksperci SHOS.PL wery­fikują nadsyłane projekty opakowań i rekomendują kierunek zmian. Insty­tucja współpracuje z prawnikami oraz projektantami opakowań, prowadzi szkolenia otwarte oraz indywidualne w siedzibie klienta.
Kontakt:www.shos.pl, Alicja Sidorowicz: 61 670 97 99

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji