...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo „Grupa 69” w portalu MistrzBranzy.pl  


Informacje ogólne


1. Właścicielem portalu MistrzBranzy.pl („Portal”) jest spółka cywilna „Grupa 69 Przemysław Ścierski”  z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 18, NIP: 634-167-86-92 („Spółka”), adres e-mail: wydawnictwo [w domenie] g69.pl


2. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu MistrzBranzy.pl („Regulamin”) określa zasady świadczeni przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie („Usługi”) w szczególności określa prawa i obowiązki Spółki i każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług  („Użytkownik”).


3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga połączenia z siecią Internet oraz posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.


4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.


5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.


6. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych  danych.


7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,  w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.


8. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych (w szczególności Forum Dyskusyjne). W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.


9. W przypadku nieprawidłowego działania Portalu, Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zgłoszenia uwag na adres e-mail pomoc [w domenie] mistrzbranzy.pl .


10. Z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń finansowych ani prawnych od Spółki.


11. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane („Użytkownicy Zarejestrowani")
Rejestracja.


12. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie pełnoletnia.


13. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie się logował do Portalu), nazwy wyświetlanej  (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), swojego adresu e-mail, odpowiedniego hasła znanego tylko Użytkownikowi, dokonaniu wyboru swojej formy działalności gospodarczej najbardziej charakterystycznej dla niego, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, dokonać akceptacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.


14. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).


15. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć.


16. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.


17. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b. wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Spółkę, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
i. adresu e-mail;
ii. hasła do Konta;
c. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Spółkę wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Spółkę usług dostępnych w ramach Portalu;
d. wyraża zgodę na przekazanie przez Spółkę danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Spółka zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.


18. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Nazwa wyświetlana firmy nie powinna za bardzo odbiegać od pełnej nazwy firmy (dopuszczalne są skróty), za to niedopuszczalne jest nazywanie firmy słowami kluczowymi lub nazwami produktów. Użytkownicy prowadzący konta firmowe zobowiązani są do wprowadzania słów kluczowych opisujących działalność firmy zgodnie ze stanem faktycznym, znaczy się - słowa kluczowe powinny określać/wiązać się tylko i wyłącznie z działalnością tejże firmy, co nie będzie skutkowało wprowadzaniem użytkowników portalu w błąd.


19. Użytkownik serwisu ponosi osobistą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych we wniosku rejestracyjnym.


20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.


21. Zamieszczane ogłoszenia („Ogłoszenia drobne” ) muszą być zgodne z polskim i międzynarodowym prawem. Nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia oraz przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych. Ogłoszenia drobne mogą dotyczyć kupna, sprzedaży, wynajmu, ofert pracy itp. Ogłoszenie drobne może zamieścić WYŁĄCZNIE PIEKARZ, CUKIERNIK, LODZIARZ, CECH.  Firmy działające na rzecz branży, dostarczające produkty i usługi zapraszamy do zamieszczania swoich prezentacji w Katalogu produktów i usług. Zapraszamy do kontaktu z działem marketingu.


22. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które łamią regulamin serwisu a w szczególności:
- ogłoszeń sprzecznych z charakterem serwisu lub w niewłaściwych kategoriach,
- ogłoszeń dotyczących marketingu bezpośredniego, piramid i innych podobnych sieci,
- ogłoszeń zarobkowych bez opisu działalności,
- ogłoszeń towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
- ogłoszeń reklamujących serwis konkurencyjny,
- w tej samej formie wielokrotne powielanie kopii ogłoszeń,
- ogłoszeń towarów, które nie istnieją,


23. Spółka nie bierze udziału ani nie jest stroną w sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami Portalu.


24. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji transakcji oraz za skutek realizacji wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami.


25. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika lub ogłoszenia w przypadku:
- naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Szczegółowych
- gdy zamieszczone treści przez Użytkownika zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu lub dla innych użytkowników.

26. Komentarze do artykułów są moderowane, co może powodować opóźnienia w pojawianiu się ich w serwisie. Nie będą przyjmowane opinie wulgarne i obraźliwe oraz zawierające dane osobowe lub teleadresowe.


27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.


28. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu.


29. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Spółka ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe