czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (32) 476 35 10
Kod pocztowy: 44-335
Adres siedziby: ul. 1-go Maja 15
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Województwo: śląskie
Fax: (32) 476 35 10
Strona WWW: http://www.cechjastrzebie.com.pl/
Władze
Starszy Cechu- Kazimierz Wawrzyczek
Podstarszy Cechu- Franciszek Homeniuk
Skarbnik Zarządu- Izabela Bryza
Członek Zarządu- Katarzyna JUNG
Statut
brak informacji
Historia
Już w roku 1977 zanalazła się grupa rzemieślników entuzjastów prowadząca rozmowy w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach i Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju o instytucji skupiającej rzemieślników. W tym czasie ilość zakładów rzemieślniczych działających w mieście nie zapewniała samowystarczalności finansowej do powołania Cechu. Za zgodą Izby Rzemieślniczej, Cech Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śląskim utworzył na terenie miasta swą filię. Jak się okazało, działalność filii nie spełniała oczekiwań rzemieślników i kandydatów do rzemiosła.

Po niespełna dwu letniej działalności Samorząd Rzemieślniczy podjął decyzję o likwidacji filii Cechu Wodzisławskiego w Jastrzębiu Zdroju.

W jesieni 1982 roku z inicjatywy Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne rzemieślników działających na terenie miasta Jastrzębia, gminy Zebrzydowice i gminy Pawłowice. Zebranie miało charakter dyskusyjny i było sondażem o celowości uruchomienia Cechu w mieście.

W dyskusjach coraz częściej powracano do sprawy utworzenia samodzielnego Cechu w Jastrzębiu.
Miasto Jastrzębie liczyło wówczas 100 tys. mieszkańców, w mieście działało 330 zakładów, w gminie Zebrzydowice - 60 zakładów.

Przedstawiciele rzemiosła prowadzili rozmowy z władzami politycznymi i administracyjnymi na szczeblu województwa i miasta. W ich wyniku zorganizowano w kwietniu 1983 roku następne spotkanie organizacyjne, na którym doszło do powołania Komitetu Organizacyjnego utworzenia Cechu.

Dzięki pomocy Samorządu Rzemieślniczego i pracowników Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Sląskim, w dniu 22 maja 1983 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Rzemieślników z miasta Jastrzębia Zdroju i gminy Zebrzydowice.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła powołania Cechu Rzemiosł Różnych w Jastrzębiu Zdroju, zrzeszającego rzemieślników Jastrzębia Zdroju i gminy Zebrzydowice.

Zatwierdzony został statut. Wybrano władze cechowe, postanowiono, iż Cech rozpocznie działalność od
1 lipca 1983 roku.

Tak też się stało - Cech istnieje, ale brakowało nam symbolu, który przewodniczył by w naszych działaniach, który zrzeszałby nasze szeregi.

Takim symbolem jedności i trwałości może być tylko Sztandar.
Opis działalności
brak informacji
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
BORŻA JOLANTA- Cukiernia „JOLA”
KUŁAGA MARIUSZ- Piekarnia „KROKUS”
KASPAREK ANDRZEJ- Piekarnia- Cukiernia „KASPAREK”
WALA ZBIGNIEW, BOŻENA – Cukiernia „JAGÓDKA” S.C.
ŚMIETANA JÓZEF- Zakład Piekarniczy
STEFAŃSKI ZBIGNIEW- Piekarnia"LIPOWA"
KWAŚNIEWSKI ARKADIUSZ-Piekarnia "SEZAM"
SZYSZKO MAREK, SZYSZKO PAWEŁ- Piekarnia "WSPÓLNA" Spółka Jawna
MACHAJDA I. KOTUŁA S.- Piekarnia- Cukiernia „BEN- ONI” S.C.
KOWALSKI EUGENIUSZ- Piekarnictwo
KASPAREK ANDRZEJ- Piekarnia- Cukiernia „KASPAREK”
CISZEK ANDRZEJ, CISZEK BOGUSŁAWA S.C. - Piekarnia „BAGIETKA”
KUŁAGA MARIUSZ- „GABI CENTRUM” Sp. z o.o.
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe