czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Informacje

Kontakt
Telefon: (61) 853 26 51
(61) 853 78 05 wew. 252
Kod pocztowy: 61-874
Adres siedziby: Aleja Niepodległości 2
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Fax: (61) 853 26 51
Strona WWW: http://cechcukiernikowipiekarzy.pl/
Władze
Stanisław Butka – Starszy Cechu
Piotr Koperski – Podstarszy Cechu
Marian Weber – Podstarszy Cechu
Andrzej Kawa – Podstarszy Cechu
Zbigniew Baranowski – Członek Cechu
Piotr Przewoźny – Członek Cechu
Ryszard Gembiak – Członek Cechu
Statut
Pobierz statut
Historia
Tradycje mistrzowskiego kunsztu poznańskich rzemieślników zrzeszonych obecnie w Cechu Cukierników i Piekarzy sięgają XIII wieku.
W roku 1253, kiedy Poznań otrzymał na prawach magdeburskich status miasta pochodzi bowiem wzmianka dotycząca utworzenia pierwszego cechu piekarzy ( którzy wypiekali również słodkie ciasta). Z roku natomiast 1555 pochodzi pierwszy znany statut cechu zatwierdzony przez króla Zygmunta Augusta.
W ciągu 750 lat istnienia cechu różne były formy jego działalności, oraz koleje losu podyktowane wydarzeniami historycznymi miasta oraz kraju. W latach 1939-1945 działalność cechu została przerwana na 6 lat drugiej wojny światowej i okupacji. Wznowiona w 1945 roku działalność cechu została ponownie zawieszona w roku 1953 z powodu likwidacji gospodarki rynkowej prywatnych firm i warsztatów rzemieślniczych przez ówczesne władze Państwa. Odtąd rzemieślników tej grupy zawodowej zrzeszał Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu.
W roku 1983 grupa rzemieślników reprezentujących wszystkie branże spożywcze podjęła inicjatywę utworzenia samodzielnego Cechu Rzemiosł Spożywczych, którego działalność statutowa rozpoczęła się dnia 1 września 1983 roku, a starszym cechu został wybrany Bogdan Broda
i stanowisko te piastował przez okres 16 lat – obecnie Honorowy Starszy Cechu.
Z uwagi na zmiany, które nastąpiły w rzemiośle w 1989 roku gro właścicieli zakładów zrezygnowało z przynależności do Cechu. Od dnia 1 kwietnia 1989 roku odeszła sekcja rzeźników. Wierni pozostali piekarze i cukiernicy, dzięki którym możliwe było zachowanie niezmienionej formy działalności Cechu i podtrzymywanie historycznych tradycji piekarsko-cukierniczych. W związku z tym w 1997 roku reaktywowano, oraz zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim Cech Cukierników
i Piekarzy w Poznaniu.
Opis działalności
brak informacji
Członkowie
brak informacji
Firmy zrzeszone
brak informacji
Partnerzy
brak informacji
Szkoły i uczelnie
brak informacji

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe