czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Opcje filtrowania

 
rozwiń opcje

Kategorie produktów i usług

Produkty i Usługi

Szkolenia piekarskie, labora­toryjne, kucharskie, barmańskie, kelnerskie, dietetyczne

Nazwa firmy/ośrodka szkoleniowego: Instytut Sadkiewicza Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego przy ZBPP sp. z o.o.

Dane kontaktowe: jozef@sadkiewicz.pl, tel. 52 365 05 10

Miejsce szkoleń: ul. Startowa 2, Bydgoszcz

Rok rozpoczęcia szkoleń: od 1969 r. – szkolenia, od 2012 – szkoła niepublicz­na placówka kształcenia ustawicznego oraz dokształca­nia i doskonale­nia zawodowe­go działającą w formach pozasz­kolnych zgodnie z ustawą o sys­temie oświaty.

Zakres szkoleń: piekarskie, labora­toryjne, kucharskie, barmańskie, kelnerskie, dietetyczne

Rodzaj szkoleń: cyklicznie i na indywidualne zamówienia

Tematyka:  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje piekarzy, młynarzy, nauczycieli zawodów, pracowników laboratoriów. • Szkolenie dla laborantów to trening praktyczny skierowany do początkujących laborantów w laboratorium zbożowym, mącznym, piekarskim. • Szkolenie dla branży piekarskiej - najnowsze technologie i metody badawcze stosowane w przemyśle piekarskim.

Grupa docelowa: nauczyciele, studenci, profesjonaliści, ucznio­wie, pasjonaci, dzieci - zajęcia interaktywne

Wielkość grup szkoleniowych: 5-10 osób - grupa ćwi­czeniowa laboratoryjna, wykładowa maks. 35 os.

Kadra szkoleniowców: prof. dr. hab. Kazimierz Sadkiewicz, dr Józef Sadkiewicz, dr Grzegorz Russak, mgr Adam Melkowski, mgr Jean Bos, Mistrz Barmański Jerzy Czapla

Cena szkolenia: 250-9700 zł

Informacje dodatkowe: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez Prezydenta Bydgosz­czy. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod numerem ewidencyjnym 2.04/00103/2009. po zdaniu egzaminu praktycznego i teory­tycznego absolwenci otrzymują świadectwo podniesienia kwalifikacji wydane przez Instytut Sadkiewicza Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego

oferta
inne
producent
Instytut Sadkiewicza Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego przy ZBPP
sprzedawca
Instytut Sadkiewicza

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe