...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja AK

Czas na abolicję

15 stycznia 2013 r. w życie wchodzi ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Umożliwia ona umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Kogo dotyczą zapisy ustawy?

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności*.

 

Zgodnie art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:

 • ubezpieczenie emerytalne,

 • ubezpieczenia rentowe,

 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym,

 • oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane ubezpieczeniem wypadkowym.

 

Wniosek o umorzenie można złożyć w sytuacji, kiedy składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. nie zostały zapłacone. Ustawa nie daje możliwości wystąpienia o zwrot opłaconych składek. O umorzenie mogą się starać również osoby trzecie oraz spadkobiercy osoby prowadzącej działalność, na które wcześniej – decyzją ZUS – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych składek.  

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS już po dniu wejścia w życie ustawy, tj. w okresie od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r., wyda:

 • decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

 • decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

 • decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania,

mogą złożyć wniosek o umorzenie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się ww. decyzji, chyba że termin ustalony na zasadach ogólnych, tj. 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy (do15 stycznia 2015 r.), będzie korzystniejszy.

Jakie należności mogą zostać umorzone?

Umorzeniu podlegają:

 • nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., ,

 • nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

 • należne od wyżej wymienionych składek odsetki za zwłokę, a także opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, koszty egzekucyjne.

Jakie warunki należy spełnić?

Po złożeniu wniosku o umorzenie, ZUS będzie rozstrzygał sprawy wydając decyzję. Wskaże w niej warunki, jakie należy spełnić, by należności zostały umorzone. Od decyzji tej będzie  przysługiwać odwołanie do sądu.

Osoba składająca wniosek, na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności, nie może posiadać zadłużenia z tytułu składek niepodlegających umorzeniu, tj. :

 • należności z tytułu składek za zgłaszane do ubezpieczeń osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, nakładców itp.), za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu,

 • należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. , o umorzenie których prowadzący działalność nie złożył wniosku;

 • należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za siebie – za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (które nie podlegają umorzeniu),

 • należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności.

Należności niepodlegające umorzeniu należy zapłacić w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności, bądź w terminie wynikającym z zawartej z ZUS umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty. W przypadku, kiedy wnioskodawca realizuje już umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty, obejmującą m.in. okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., nieopłacone do dnia złożenia wniosku należności podlegające umorzeniu zostaną wyłączone z umowy, a ZUS przygotuje stosowny aneks do umowy. Warto jednak podkreślić, że w takim przypadku ZUS wyda decyzję o umorzeniu dopiero po zapłaceniu należności rozłożonych na raty.

Jakie dokumenty należy złożyć?

W przypadku osób, które w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, wymaganym dokumentem jest tylko wypełniony wniosek o umorzenie należności.

W przypadku osób, które w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie prowadziły/prowadzą działalność, konieczne są następujące dokumenty:

 • wniosek o umorzenie należności;

 • wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (do pobrania ze strony www.uokik.gov.pl bądź w jednostce ZUS);

 • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę” (do pobrania ze strony www.dziennikustaw.gov.pl bądź w jednostce ZUS);

 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej;

 • zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej/nie udzielonej pomocy de minimis.

W przypadku wątpliwości i trudności związanych ze złożeniem wniosku warto zwrócić się do pracowników terenowych jednostek organizacyjnych ZUS. Na stronie internetowej ZUS można również znaleźć informacje na temat abolicji oraz pobrać stosowne druki.

autor: Justyna Gul

* pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

 

 

Bieżące wydanie czasopisma

Zobacz zjawiskowy tort Angeliki Chwyć i Renaty Martyny z mistrzostw w Mediolanie! Zainspiruj się jesiennymi dekoracjami. Rozsmakuj się we włoskiej pizzy zamiast lodów.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  oprogramowanie dla piekarni

  żytni IG niski indeks

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji