...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Ekotargi w Polsce i zagranicą

Wraz ze wzrastającym zain­teresowaniem żywnością ekologiczną, tradycyjną i lokalną przybywa wydarzeń targowych oraz festiwali poświęconych tej tematyce. Aby przycią­gnąć uwagę odwiedzających i wystawców, organizatorzy przygotowują najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, takie jak prelekcje, pokazy kulinarne czy warsztaty.

Sprawdzamy, co będzie się działo w 2017 r.

Grüne Woche, czyli Zielony Tydzień w Berlinie
Między 20 a 29 stycznia producenci z całego świata zjeżdżają do Berlina. Międzynarodo­wy Zielony Tydzień to wystawa produktów żywnościowych, ale też ogrodniczych. Nie brakuje produktów ekologicznych, a także ofert związanych z wypoczynkiem na wsi. W trakcie Grüne Woche odbywa się rów­nież Światowe Forum Żywności i Rolnictwa z udziałem ministrów rolnictwa z 70 państw. W 2016 r. na targach zaprezentowało się 1660 wystawców z 65 krajów.

EcoFamily to teraz EcoTime – Kielce
W nadchodzącym roku nową odsłonę zyskuje wydarzenie, które 28-29 stycznia po raz szósty organizowane jest w Kielcach. Dotychczaso­wą nazwę EcoFamily zmieniono na EcoTime. Grupą docelową imprezy, którą w ubiegłym roku odwiedziło 6000 osób, są rolnicy, produ­cenci, przetwórcy, dystrybutorzy i hurtownicy żywności ekologicznej i ekoproduktów, a tak­że konsumenci wyrobów wysokiej jakości.

Targi BioFach w Norymberdze. Tu spotyka się cały ekoświat
15-18 lutego producenci, przetwórcy i han­dlowcy specjalizujący się w produktach z ekocertyfikatem zjeżdżają do Norym­bergii. Stolica Frankonii staje się wtedy prawdziwym centrum ekologicznego świa­ta. W ośmiu halach prezentowana będzie żywność ekologiczna i kosmetyki naturalne z tych bliższych i dalszych zakątków globu.

Podczas Targów BioFach wydarzenia biz­nesowe wzbogacone są o bardzo rozbudo­waną część kongresową (główne tematy nadchodzącej edycji to różnorodność i od­powiedzialność. Eksperci będą się także za­stanawiać, jak rolnictwo ekologiczne może stać się odpowiedzią na kryzys klimatyczny, problem globalnego głodu, a także kwe­stie związane z kończącymi się zasobami surowców). Niektórym edycjom BioFachu towarzyszy również koncepcja wyróżnienia jednego z państw tytułem „Kraju Roku”. Tak będzie w tym roku – wyróżnienie otrzy­mały Niemcy – najstabilniejszy i największy rynek żywności bio w Europie.

Targi BioFach zajmują powierzchnię 81 000 m– specjalne strefy poświęcone są nowościom, żywności wegetariańskiej i wegańskiej, a także ekologicznemu winu i oliwie. Wstęp na targi mają tylko pro­fesjonaliści. Wśród 2600 wystawców nie zabraknie reprezentantów Polski.

Jeżeli chodzi o inne zagraniczne wydarze­nia, wystawcy i odwiedzający z Polski za­glądają także do Bolonii na Targi Sana (8-11 września), Nordic Organic Food w Malmo (15-16 listopada), Natexpo w Paryżu (22-24 października) oraz czeskie targi Festiwal Evolution (24-27 marca; niegdyś samodziel­na impreza BioStyl stała się teraz częścią szerszej inicjatywy).

 

Eko w stolicy Dolnego Śląska
Dwa razy w roku odbywają się wrocław­skie TAR-ECO, impreza o wymiarze raczej lokalnym (jeżeli chodzi o odwiedzających), ale przyciągająca oferujących ekożywność wystawców z całej Polski. Wiosenną edycję zaplanowano na 11-12 marca. Targi odbędą się we wrocławskiej hali IASE o powierzchni wystawienniczej 1500 m2.

Ekokwiecień…
Dość intensywny w ekobranży jest kwie­cień. W Warszawie (11-13 kwietnia) od­będzie się World Food Warsaw – między­narodowa impreza biznesowa, w ramach której w ubiegłym roku wydzielono spe­cjalną ekostrefę (choć dodać tutaj należy, że organizatorzy polskich targów do pojęcia eko podchodzą nieco szerzej niż na Zacho­dzie i dopuszczają na takie strefy także producentów żywności naturalnej, nisko­przetworzonej, tradycyjnej, ale bez cer­tyfikatów). Szersze otwarcie na tematy związane z żywnością ekologiczną będzie kontynuowane także w 2017 r. – Ostatni dzień wystawy będzie w całości poświęco­ny tematyce ekologicznej. Strefa EcoFood z ogromnym sukcesem miała swoją premie­rę podczas ubiegłej edycji. Aż 64 firmy zde­cydowały się wystawić swoją ofertę właśnie w tym sektorze – zapowiada Beata Bąto­rek, odpowiedzialna za marketing targów.

Kilka dni później (21-23 kwietnia) na dru­gim końcu Warszawy (World Food odby­wa się w Hali Expo na ul. Prądzyńskiego), w hali przy ul. Marsa odbędą się Regio­nalia. To wydarzenie otwarte dla szerszej publiczności, połączone z Targami Tury­stycznymi „Lato”, które łączy koncepcję jarmarku lokalnych specjałów z miejscem biznesowych spotkań.

W tym samym czasie co Regionalia w Zie­lonej Górze odbędzie się IV edycja Ogólno­polskich Targów Dobrego Jedzenia. To rów­nież impreza nastawiona na prezentację lokalnych specjałów jak najszerszej publicz­ności. Podczas OTDJ odbywają się warszta­ty i pokazy w wykonaniu uznanych polskich autorytetów kulinarnych. W poprzednich latach prowadzili je m.in. Grzegorz Łapa­nowski, Tomasz Jakubiak, Robert Sowa, Maja Sobczak i Daria Ładocha.

FOT.GRUENE WOCHE

 

 

Warszawski BioContracting w maju
Druga edycja nastawionych na komunika­cję B2B targów (w tym roku z międzynaro­dowymi aspiracjami) będzie miała miejsce 11-13 maja w podwarszawskim Nadarzy­nie. W ubiegłym roku wydarzenie to od­bywało się razem z Targami Sadownic­twa i Warzywnictwa – odwiedziło je ok. 10 000 osób.

Późne lato – czas wielkich kulinarnych festiwali
W długi sierpniowy weekend najróżniej­si producenci regionalnej żywności pre­zentują się na poznańskim rynku pod­czas Ogólnopolskiego Festiwalu Smaku. Z kolei ostatni weekend sierpnia to tra­dycyjnie czas, w którym w niewielkiej wsi Gruczno, niedaleko Świecia (woj. kujawsko-pomorskie) organizowany jest kultowy już Festiwal Smaku, przyciąga­jący smakoszy, ale też wystawców wy­sokiej jakości produktów z całej Polski. To wydarzenie pozwala odkryć bogac­two polskich regionalnych smaków w jed­nym miejscu. Pięknym miejscu. Ci, którzy do Gruczna nie będą mogli się wybrać, mogą spróbować uwzględnić w kalenda­rzu np. Europejski Festiwal Smaku w Lu­blinie (4-10 września), którego wymiar wykracza poza żywność – to także spore wydarzenie kulturalne.

Polagra i Smaki Regionów
Od kilku lat przesuwa się termin targów Po­lagra Food, a co za tym idzie także Smaków Regionów. Tym razem poznańskie wyda­rzenia odbędą się na przełomie września i października. Otwarte dla szerokiej pu­bliczności Smaki Regionów zaplanowano na 30.09-2.10, a mającą stricte bizneso­wy charakter Polagrę na 2-5 października.

Natura Food – największe ekotargi
Uznawane za najważniejsze w branży ekologicznej wydarzenie, czyli Targi Na­tura Food w Łodzi, zaplanowano na 13-15 października. W ostatniej edycji tych targów prezentowało się 370 firm (ponad połowa z ekocertyfikatem), odnotowano około 12 000 odwiedzających. Dużym atu­tem łódzkich targów jest zazwyczaj bardzo bogaty program wydarzeń dodatkowych: od merytorycznych konferencji (m.in. cykl BioBiznes Forum) i prezentacji po warsz­taty kulinarne, pokazy i atrakcje dla naj­młodszych. Z roku na rok w trakcie Natura Food coraz więcej uwagi poświęcane jest sektorowi HoReCa. – Nasze targi to tak­że miejsce, gdzie rynek może zapoznać się z największą liczbą nowości. To w Ło­dzi właściciele sklepów, menedżerowie odpowiedzialni za zakupy, restauratorzy, franczyzodawcy poznają trendy i nawią­zują najlepsze relacje biznesowe. Chcemy, aby w 2017 r. w wydarzeniu wzięło udział jeszcze więcej firm mających w swojej ofer­cie produkty certyfikowane ekologiczne. Kolejnym celem jest zaproszenie do od­wiedzenia naszego wydarzenia właścicieli sklepów i sieci spoza granic naszego kraju. Szykujemy też wiele niespodzianek, bo bę­dziemy świętować spory jubileusz – 10 lat Natura Food – zapowiada Agata Szczepa­niak, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Łódzkich.

Przed końcem roku warto zajrzeć do Biel­ska-Białej na targi Eko Styl, których ko­lejna edycja zaplanowana została na 25-26 listopada.

Karol Przybylak, Biokurier.pl


 


 

 

Kalendarium ważnych imprez w Polsce (nasz Terminarz >>)


EcoTime
Gdzie: Kielce
Kiedy: 28-29 stycznia 2017
Więcej informacji: www.targikielce.pl


TAR-ECO
Gdzie: Wrocław
Kiedy: 11-12 marca 2017
Więcej informacji: wigor-targi.com


World Food
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 11-13 kwietnia 2017
Więcej informacji: www.worldfood.pl


Regionalia
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 21-23 kwietnia 2017
Więcej informacji: www.regionalia.com.pl


Targi Dobrego Jedzenia
Gdzie: Zielona Góra
Kiedy: 22-23 kwietnia 2017
Więcej informacji:
www.targidobregojedzenia.pl


BioContracting
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 11-13  maja 2017
Więcej informacji: biocontracting.pl


Ogólnopolski Festiwal Smaku
Gdzie: Poznań
Kiedy: 12-15 sierpnia 2017
Więcej informacji: www.ofds.pl


Festiwal Smaku
Gdzie: Gruczno
Kiedy: 26-27 sierpnia 2017 (?)
Więcej informacji: www.festiwalsmaku.eu


Europejski Festiwal Smaku
Gdzie: Lublin
Kiedy: 4-10 września 2017 (?)
Więcej informacji: europejskifestiwalsmaku.pl


Smaki Regionów
Gdzie: Poznań
Kiedy: 30.09-02.10 2017
Więcej informacji:
www.smaki-regionow.pl


Polagra Food
Gdzie: Poznań
Kiedy: 2-5 października 2017
Więcej informacji:
www.polagra-food.pl


Natura Food
Gdzie: Łódź
Kiedy: 13-15 października 2017
Więcej informacji:
www.naturafood.pl


Eko Styl
Gdzie: Bielsko-Biała
Kiedy: 25-26 listopada 2017
Więcej informacji: www.targibielskie.pl


Bieżące wydanie czasopisma

Justyna Sekunda o upartym dążeniu do celu i pukaniu do drzwi klienta premium. Aleksandra Gostomska i Paweł Ignaciuk o przekazywaniu historii i emocji w ciastkach. Tomasz Dudek o potędze inwestowania w siebie.

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Wypieki wegańskie puratos

  pieczywo babuni lesaffre

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji