...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Ekotargi w Polsce i zagranicą

Wraz ze wzrastającym zain­teresowaniem żywnością ekologiczną, tradycyjną i lokalną przybywa wydarzeń targowych oraz festiwali poświęconych tej tematyce. Aby przycią­gnąć uwagę odwiedzających i wystawców, organizatorzy przygotowują najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, takie jak prelekcje, pokazy kulinarne czy warsztaty.

Sprawdzamy, co będzie się działo w 2017 r.

Grüne Woche, czyli Zielony Tydzień w Berlinie
Między 20 a 29 stycznia producenci z całego świata zjeżdżają do Berlina. Międzynarodo­wy Zielony Tydzień to wystawa produktów żywnościowych, ale też ogrodniczych. Nie brakuje produktów ekologicznych, a także ofert związanych z wypoczynkiem na wsi. W trakcie Grüne Woche odbywa się rów­nież Światowe Forum Żywności i Rolnictwa z udziałem ministrów rolnictwa z 70 państw. W 2016 r. na targach zaprezentowało się 1660 wystawców z 65 krajów.

EcoFamily to teraz EcoTime – Kielce
W nadchodzącym roku nową odsłonę zyskuje wydarzenie, które 28-29 stycznia po raz szósty organizowane jest w Kielcach. Dotychczaso­wą nazwę EcoFamily zmieniono na EcoTime. Grupą docelową imprezy, którą w ubiegłym roku odwiedziło 6000 osób, są rolnicy, produ­cenci, przetwórcy, dystrybutorzy i hurtownicy żywności ekologicznej i ekoproduktów, a tak­że konsumenci wyrobów wysokiej jakości.

Targi BioFach w Norymberdze. Tu spotyka się cały ekoświat
15-18 lutego producenci, przetwórcy i han­dlowcy specjalizujący się w produktach z ekocertyfikatem zjeżdżają do Norym­bergii. Stolica Frankonii staje się wtedy prawdziwym centrum ekologicznego świa­ta. W ośmiu halach prezentowana będzie żywność ekologiczna i kosmetyki naturalne z tych bliższych i dalszych zakątków globu.

Podczas Targów BioFach wydarzenia biz­nesowe wzbogacone są o bardzo rozbudo­waną część kongresową (główne tematy nadchodzącej edycji to różnorodność i od­powiedzialność. Eksperci będą się także za­stanawiać, jak rolnictwo ekologiczne może stać się odpowiedzią na kryzys klimatyczny, problem globalnego głodu, a także kwe­stie związane z kończącymi się zasobami surowców). Niektórym edycjom BioFachu towarzyszy również koncepcja wyróżnienia jednego z państw tytułem „Kraju Roku”. Tak będzie w tym roku – wyróżnienie otrzy­mały Niemcy – najstabilniejszy i największy rynek żywności bio w Europie.

Targi BioFach zajmują powierzchnię 81 000 m– specjalne strefy poświęcone są nowościom, żywności wegetariańskiej i wegańskiej, a także ekologicznemu winu i oliwie. Wstęp na targi mają tylko pro­fesjonaliści. Wśród 2600 wystawców nie zabraknie reprezentantów Polski.

Jeżeli chodzi o inne zagraniczne wydarze­nia, wystawcy i odwiedzający z Polski za­glądają także do Bolonii na Targi Sana (8-11 września), Nordic Organic Food w Malmo (15-16 listopada), Natexpo w Paryżu (22-24 października) oraz czeskie targi Festiwal Evolution (24-27 marca; niegdyś samodziel­na impreza BioStyl stała się teraz częścią szerszej inicjatywy).

 

Eko w stolicy Dolnego Śląska
Dwa razy w roku odbywają się wrocław­skie TAR-ECO, impreza o wymiarze raczej lokalnym (jeżeli chodzi o odwiedzających), ale przyciągająca oferujących ekożywność wystawców z całej Polski. Wiosenną edycję zaplanowano na 11-12 marca. Targi odbędą się we wrocławskiej hali IASE o powierzchni wystawienniczej 1500 m2.

Ekokwiecień…
Dość intensywny w ekobranży jest kwie­cień. W Warszawie (11-13 kwietnia) od­będzie się World Food Warsaw – między­narodowa impreza biznesowa, w ramach której w ubiegłym roku wydzielono spe­cjalną ekostrefę (choć dodać tutaj należy, że organizatorzy polskich targów do pojęcia eko podchodzą nieco szerzej niż na Zacho­dzie i dopuszczają na takie strefy także producentów żywności naturalnej, nisko­przetworzonej, tradycyjnej, ale bez cer­tyfikatów). Szersze otwarcie na tematy związane z żywnością ekologiczną będzie kontynuowane także w 2017 r. – Ostatni dzień wystawy będzie w całości poświęco­ny tematyce ekologicznej. Strefa EcoFood z ogromnym sukcesem miała swoją premie­rę podczas ubiegłej edycji. Aż 64 firmy zde­cydowały się wystawić swoją ofertę właśnie w tym sektorze – zapowiada Beata Bąto­rek, odpowiedzialna za marketing targów.

Kilka dni później (21-23 kwietnia) na dru­gim końcu Warszawy (World Food odby­wa się w Hali Expo na ul. Prądzyńskiego), w hali przy ul. Marsa odbędą się Regio­nalia. To wydarzenie otwarte dla szerszej publiczności, połączone z Targami Tury­stycznymi „Lato”, które łączy koncepcję jarmarku lokalnych specjałów z miejscem biznesowych spotkań.

W tym samym czasie co Regionalia w Zie­lonej Górze odbędzie się IV edycja Ogólno­polskich Targów Dobrego Jedzenia. To rów­nież impreza nastawiona na prezentację lokalnych specjałów jak najszerszej publicz­ności. Podczas OTDJ odbywają się warszta­ty i pokazy w wykonaniu uznanych polskich autorytetów kulinarnych. W poprzednich latach prowadzili je m.in. Grzegorz Łapa­nowski, Tomasz Jakubiak, Robert Sowa, Maja Sobczak i Daria Ładocha.

FOT.GRUENE WOCHE

 

 

Warszawski BioContracting w maju
Druga edycja nastawionych na komunika­cję B2B targów (w tym roku z międzynaro­dowymi aspiracjami) będzie miała miejsce 11-13 maja w podwarszawskim Nadarzy­nie. W ubiegłym roku wydarzenie to od­bywało się razem z Targami Sadownic­twa i Warzywnictwa – odwiedziło je ok. 10 000 osób.

Późne lato – czas wielkich kulinarnych festiwali
W długi sierpniowy weekend najróżniej­si producenci regionalnej żywności pre­zentują się na poznańskim rynku pod­czas Ogólnopolskiego Festiwalu Smaku. Z kolei ostatni weekend sierpnia to tra­dycyjnie czas, w którym w niewielkiej wsi Gruczno, niedaleko Świecia (woj. kujawsko-pomorskie) organizowany jest kultowy już Festiwal Smaku, przyciąga­jący smakoszy, ale też wystawców wy­sokiej jakości produktów z całej Polski. To wydarzenie pozwala odkryć bogac­two polskich regionalnych smaków w jed­nym miejscu. Pięknym miejscu. Ci, którzy do Gruczna nie będą mogli się wybrać, mogą spróbować uwzględnić w kalenda­rzu np. Europejski Festiwal Smaku w Lu­blinie (4-10 września), którego wymiar wykracza poza żywność – to także spore wydarzenie kulturalne.

Polagra i Smaki Regionów
Od kilku lat przesuwa się termin targów Po­lagra Food, a co za tym idzie także Smaków Regionów. Tym razem poznańskie wyda­rzenia odbędą się na przełomie września i października. Otwarte dla szerokiej pu­bliczności Smaki Regionów zaplanowano na 30.09-2.10, a mającą stricte bizneso­wy charakter Polagrę na 2-5 października.

Natura Food – największe ekotargi
Uznawane za najważniejsze w branży ekologicznej wydarzenie, czyli Targi Na­tura Food w Łodzi, zaplanowano na 13-15 października. W ostatniej edycji tych targów prezentowało się 370 firm (ponad połowa z ekocertyfikatem), odnotowano około 12 000 odwiedzających. Dużym atu­tem łódzkich targów jest zazwyczaj bardzo bogaty program wydarzeń dodatkowych: od merytorycznych konferencji (m.in. cykl BioBiznes Forum) i prezentacji po warsz­taty kulinarne, pokazy i atrakcje dla naj­młodszych. Z roku na rok w trakcie Natura Food coraz więcej uwagi poświęcane jest sektorowi HoReCa. – Nasze targi to tak­że miejsce, gdzie rynek może zapoznać się z największą liczbą nowości. To w Ło­dzi właściciele sklepów, menedżerowie odpowiedzialni za zakupy, restauratorzy, franczyzodawcy poznają trendy i nawią­zują najlepsze relacje biznesowe. Chcemy, aby w 2017 r. w wydarzeniu wzięło udział jeszcze więcej firm mających w swojej ofer­cie produkty certyfikowane ekologiczne. Kolejnym celem jest zaproszenie do od­wiedzenia naszego wydarzenia właścicieli sklepów i sieci spoza granic naszego kraju. Szykujemy też wiele niespodzianek, bo bę­dziemy świętować spory jubileusz – 10 lat Natura Food – zapowiada Agata Szczepa­niak, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Łódzkich.

Przed końcem roku warto zajrzeć do Biel­ska-Białej na targi Eko Styl, których ko­lejna edycja zaplanowana została na 25-26 listopada.

Karol Przybylak, Biokurier.pl


 


 

 

Kalendarium ważnych imprez w Polsce (nasz Terminarz >>)


EcoTime
Gdzie: Kielce
Kiedy: 28-29 stycznia 2017
Więcej informacji: www.targikielce.pl


TAR-ECO
Gdzie: Wrocław
Kiedy: 11-12 marca 2017
Więcej informacji: wigor-targi.com


World Food
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 11-13 kwietnia 2017
Więcej informacji: www.worldfood.pl


Regionalia
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 21-23 kwietnia 2017
Więcej informacji: www.regionalia.com.pl


Targi Dobrego Jedzenia
Gdzie: Zielona Góra
Kiedy: 22-23 kwietnia 2017
Więcej informacji:
www.targidobregojedzenia.pl


BioContracting
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 11-13  maja 2017
Więcej informacji: biocontracting.pl


Ogólnopolski Festiwal Smaku
Gdzie: Poznań
Kiedy: 12-15 sierpnia 2017
Więcej informacji: www.ofds.pl


Festiwal Smaku
Gdzie: Gruczno
Kiedy: 26-27 sierpnia 2017 (?)
Więcej informacji: www.festiwalsmaku.eu


Europejski Festiwal Smaku
Gdzie: Lublin
Kiedy: 4-10 września 2017 (?)
Więcej informacji: europejskifestiwalsmaku.pl


Smaki Regionów
Gdzie: Poznań
Kiedy: 30.09-02.10 2017
Więcej informacji:
www.smaki-regionow.pl


Polagra Food
Gdzie: Poznań
Kiedy: 2-5 października 2017
Więcej informacji:
www.polagra-food.pl


Natura Food
Gdzie: Łódź
Kiedy: 13-15 października 2017
Więcej informacji:
www.naturafood.pl


Eko Styl
Gdzie: Bielsko-Biała
Kiedy: 25-26 listopada 2017
Więcej informacji: www.targibielskie.pl


Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji