...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Kasa fiskalna online - co nowego od maja 2019?

W maju 2019 roku weszły nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. W związku z tym wielu podatników, którzy zobowiązani są przepisami do ich stosowania, muszą liczyć się z faktem, iż zobowiązani będą do wymiany kasy na kasę online oraz do dopełnienia nowych obowiązków.

Sprawdźmy, co niesie ze sobą wprowadzenie kas online oraz jaki będzie to miało wpływ na podatników!

Nowe obowiązki dotyczące kas fiskalnych od maja 2019 roku
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do:

 • zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj. pracowników) z informacją o zasadach ewidencji, która powinna obejmować podstawowe zasady jej prowadzenia, zasady wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania, w terminie do 31 maja br. lub przed rozpoczęciem ewidencji – w przypadku nowych pracowników;
 • uzyskania od wyżej wymienionych osób oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji, w terminie do 31 maja br. lub przed rozpoczęciem ewidencji – w przypadku nowych pracowników; wzór tego oświadczenia oraz zakres informacji znajduje się w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.
 • zweryfikować, czy do stawek podatku VAT przypisane są właściwe litery (oznaczenia) na kasie fiskalnej – jeśli są inne, to ich zmiany należy dokonać do 1 sierpnia br. (dotychczas stosowane oznaczenia literowe od A do G można stosować do 31 lipca 2019 roku).

 

Dodatkowo warto sprawdzić, czy umieszczony wyświetlacz kasy znajduje się w miejscu umożliwiającym klientowi odczyt wyświetlanych na nim danych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia na kasie fiskalnej to:
litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
litera E – zwolnienie od podatku,
literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Kto musi mieć kasę fiskalną online?
Kasę fiskalną online można zakupić od maja 2019 roku, jednak jej stosowanie nie jest aktualnie obowiązkowe. Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą mogły być w dalszym ciągu stosowane do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich używanie.

Jak wskazują przepisy przejściowe (art. 145b ust. 1. ustawy o VAT) pierwszy obowiązek posiadania kasy online powstanie od 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć będzie przedsiębiorców dokonujących świadczenia usług w zakresie napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania bądź w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów czy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 30 czerwca 2020 roku obowiązek ten dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi związane z wyżywieniem jako stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania bądź dokonują sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Od 31 grudnia 2020 roku obowiązek posiadania kas online obejmie przedsiębiorców dokonujących świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od 1 stycznia 2020 roku kasy online będą obejmować kolejne branże. Finalnie obowiązek posiadania kas fiskalnych online będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników dopiero w 2023 roku (czyli od momentu, gdy przestaną obowiązywać przepisy przejściowe).

Ulga na zakup kasy fiskalnej, ale tylko online!
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT – art. 111 ust. 4 ustawy o VAT – ulga na zakup kasy fiskalnej nadal będzie wynosić 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł). Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy online i dokonali tegoż w obowiązującym ich terminie lub podatnicy, którzy nigdy nie posiadali kasy rejestrującej online lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży i dotychczas nie byli zobowiązani do jej stosowania.

Aby odliczyć ulgę na zakup kasy rejestrującej online, musi zostać ona zakupiona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Wobec tego z ulgi skorzystać będą mogli tylko podatnicy, którzy nie posiadali kasy oraz podatnicy, którzy zobowiązani są przepisami do ich posiadania (wówczas w ich przypadku za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień, od którego muszą posiadać oni kasę online).

Na kasy „starego” typu, tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, zakupionych po 1 maja 2019 roku nie obowiązuje ulga na zakup kasy. Od tego momentu ulga obejmuje wyłącznie kasy online.

Dodatkowo, aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, należy spełnić dwa warunki:
1. ewidencja sprzedaży powinna zostać rozpoczęta za pomocą kasy online,
2. posiadać faktury potwierdzającej zakup kasy oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Jak ująć ulgę na zakup kasy fiskalnej online od 2019 roku?
W przypadku podatnika VAT odliczenie bądź zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej dokonywany jest w deklaracji VAT-7/7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony jest większa lub równa wartości ulgi na zakup kasy, to podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup (wykazuje się ją w poz. 52, w części E. deklaracji VAT-7). Natomiast w sytuacji, gdy wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony jest mniejsza lub podatek należny w ogóle nie wystąpił podatnik może wartość ulgi, którą nie odliczy:

 • wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, bądź
 • powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.


Na deklaracji VAT kwotę ulgi do zwrotu/przeniesienia wykazuje się w poz. 55, w części E. deklaracji VAT-7.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT ulga na zakup kasy fiskalnej może być zwrócona wyłącznie na rachunek bankowy na podstawie wniosku, który składa się w terminie miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Dołączyć należy do niego dokumenty opisane w § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Co z połączeniem kasy online z Centralnym Repozytorium Kas?
Zakup kasy online wiąże się z dokonaniem jej fiskalizacji. Dokonuje się jej przy pomocy serwisanta. W trakcie fiskalizacji następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). W związku z połączeniem z CRK podatnik zobowiązany jest do zapewnienia połączenia, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych, m.in. e-paragonów między kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas.

Zgodnie z art. 111a. ust. 3. ustawy o VAT Centralne Repozytorium służyć ma do:

 • odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:
 •       - dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT,
 •        - dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;
 • analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;
 • przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

Jeśli nastąpi problem z łącznością z CRK, który będzie niezależny od podatnika, należy niezwłocznie po uzyskaniu łączności przesłać dane z kasy do CRK. Jeżeli problemy będą występować często, należy uzyskać od naczelnika urzędu skarbowego specjalną zgodę na przesyłanie danych w określonych odstępach czasu. Wzór wniosku znajduje się w załączniku 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

wFirma.pl

 

Bieżące wydanie czasopisma

Jaki krem do przekładania, a jaki do tynkowania tortu? Od czego zacząć wegańską rewolucję w cukierni? Co to jest crookie? I czym się różnią świderki Ice Dream Team?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji