czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Limity tolerancji wartości odżywczej produktów spożywczych 0

dodano ,FOODCAL, materiał promocyjny

Limity tolerancji dotyczące wartości odżywczej produktów spożywczych są bardzo istotne dla celów etykietowania. Wynika to z faktu, iż wyroby spożywcze mogą nie zawsze zawierać dokładnie taki sam poziom składników odżywczych jaki został obliczony w celu podania na etykiecie. Za różnice może być odpowiedzialnych wiele czynników.

Limity tolerancji dotyczące wartości odżywczej produktów spożywczych są bardzo istotne dla celów etykietowania. Wynika to z faktu, iż wyroby spożywcze mogą nie zawsze zawierać dokładnie taki sam poziom składników odżywczych jaki został obliczony w celu podania na etykiecie. Za różnice może być odpowiedzialnych wiele czynników, które najrozsądniej podzielić na dwie grupy:
1. naturalne,
2. wynikające z produkcji i magazynowania.

Zawartość składnika odżywczego w badanym produkcie z półki, nie powinna jednak odbiegać znacząco od wartości podanych na etykiecie, ponieważ takie różnice mogłyby być przyczyną wprowadzenia konsumenta w błąd, a to jest karane. Aby jednak nie było nieścisłości i dowolności w interpretacji czy różnica w wynikach jest nieznaczna, czy naraża już klienta na wprowadzenie w błąd, zostały opracowane limity tolerancji dla znakowania wartością odżywczą. Mowa o tym w dokumencie „Wytyczne dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.” Dokument ten powstał w celu ułatwienia przeprowadzania kontroli producentów spożywczych, w wyniku wzajemnego porozumienia między służbami Komisji, a przedstawicielami państw członkowskich.

Co właściwie oznacza limit tolerancji?

Tu warto przypomnieć, aby nie mylić limitów tolerancji z zasadami zaokrąglania wartości odżywczej, o czym mówi artykuł pt: Zasady zaokrąglania wartości odżywczej znakowanych produktów.

Limit tolerancji oznacza możliwe do przyjęcia różnice między wartością dotyczącą składnika odżywczego podanego na etykiecie, a wartością stwierdzoną w trakcie kontroli urzędowych. Różnice mieszczące się w limitach tolerancji nie powodują sankcji, w przeciwnym przypadku producent musi podjąć kroki w
celu naprawy tego stanu rzeczy, a jakie jeszcze będą wiązać się z tym dodatkowe obciążenia należy do decyzji organu kontrolującego.

W dyrektywie 90/496/EWG r. i rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 wskazuje się, że wartość energetyczną i odżywczą należy podawać w etykietowaniu jako „wartości średnie”. Oznacza to taką wartość, która najlepiej przedstawia ilość składnika odżywczego w danym środku spożywczym i która obejmuje naturalną specyfikę używanych do produkcji surowców spożywczych, wahania sezonowe, skutki magazynowania i sezonowania, oraz inne czynniki mogące spowodować zmiany rzeczywistej wartości. Wartości podane powinny, odpowiednio dla danego przypadku, być wartościami średnimi opartymi na:

  1. analizie żywności dokonanej przez producenta;
  2. obliczeniach na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników;
  3. obliczeniach na podstawie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych.

Rzeczywista ilość składnika odżywczego w produkcie może być odmienna od wartości podanej na etykiecie ze względu na takie czynniki, jak:

  • źródło danych dotyczących wartości, dane mogą być uzyskane z literatury np. tabel  kaloryczności, lub spisane ze specyfikacji surowca od dostawcy, a obliczone za pomocą podstawiania do wzoru lub za pomocą programu takiego jak Kalkulator Wartości Odżywczych Foodcal zamiast wykonywania kosztownej analizy laboratoryjnej,
  • dokładność analizy laboratoryjnej, powszechnie wiadomo, wyniki analiz z różnych laboratoriów mogą być nieznacznie różne, mają na to wpływ podobne uwarunkowania czyli warunki przechowywania, warunki transportu, jakość sprzętu laboratoryjnego, błąd pomiaru,
  • ­ zróżnicowanie pod względem surowców,
  • ­wpływ przetwarzania,
  • ­ stabilność składnika odżywczego
  • ­ warunki oraz okres przechowywania.


Niezależnie od sposobu uzyskania informacji o wartości odżywczej podmioty działające na rynku spożywczym powinny działać w dobrej wierze w celu zapewnienia wysokiego stopnia dokładności takich informacji o wartości odżywczej. Wartości podane powinny w szczególności być zbliżone do średnich wartości dotyczących wielu partii środków spożywczych i nie powinny być ustalane na granicy minimum bądź maksimum zdefiniowanego zakresu tolerancji.

Tabela – Limity tolerancji dla żywności innej niż suplementy żywnościowe obejmujące niepewność pomiaru.

limity tolerancji

Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe