dodano , Redakcja PS

Mleko kokosowe i masło orzechowe do zmiany

Już na początku roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowało, że zgodnie z unijnymi normami producenci żywności roślinnej będą zmuszeni do zmian nazw tych produktów, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumentów, sugerując im, że mają do czynienia z artykułami odzwierzęcymi.

Media grzmiały wtedy, że „masło orzechowe musi zniknąć” oraz „dni mleka kokosowego są policzone”. Czy po interpelacji poselskiej w tej sprawie i działaniach producentów żywności coś uległo zmianie?

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 14 czerwca 2017 r. Komisja Europejska rozstrzygnęła, że nazwy produktów pochodzenia roślinnego mogą zawierać określenia zarezerwowane dla produktów mlecznych tylko w przypadkach, w których ich nazwy zostały uwzględnione w wykazie stanowiącym załącznik do Decyzji 2010/791/UE1 lub gdy producenci udowodnią, że ich produkty sprzedawane są co najmniej od 30 lat. Wyrok ten wywołał poruszenie m.in. wśród polskich producentów żywności roślinnej, którzy zgłosili swoje obawy zarówno przedstawicielom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również posłowi Adamowi Andruszkiewiczowi, który złożył stosowną interpelację w tej sprawie.

Jak można przeczytać w odpowiedzi, którą Ministerstwo wystosowało pod koniec kwietnia br., Polska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wpisanie do powyższego wykazu zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców nazw produktów takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło migdałowe, masło kakaowe i mleko migdałowe. Komisja Europejska w odpowiedzi na wystąpienie Polski odmówiła uzupełnienia ww. wykazu, wskazując, że nie została udowodniona 30-letnia obecność tych produktów na rynku polskim, która mogłaby wskazywać na tradycję ich sprzedaży. Zdaniem unijnych urzędników tylko taki okres bytności na rynku uważany może być za wystarczający, aby konsumenci krajowi rozpoznawali charakterystykę tych produktów i nie byli wprowadzani w błąd przez człony ich nazw sugerujące pochodzenie odzwierzęce (np. masło, śmietana).

28 lutego br. na stronie internetowej Ministerstwo umieściło informację dla przedsiębiorców, wskazującą na konieczność zmiany oznakowania wyrobów roślinnych, dla których stosowano w nazewnictwie określenia odnoszące się do przetworów mlecznych. W związku z tym stosowanie w języku polskim nazw zawierających określenia produktów mlecznych dla wyrobów roślinnego pochodzenia takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe itp. nie jest możliwe, a nazwy „mleczne” dla produktów roślinnych muszą być zmienione. Służby kontrolne będą weryfikować stosowanie się przedsiębiorców do tego wymogu w obrocie.

Bieżące wydanie czasopisma

W nowym Panie nadają tonu. Monika Walecka odczarowuje stereotyp piekarza, Madame Caramel przewodzi po kulinarnych zakątkach Paryża, a sensorka Renata Januszewska odkrywa smakowe niuanse w czekoladzie. Pań nie brakuje w nowym dziale Rzemiosło Przyszłości, jednak mamy też zacne grono Panów. Sprawdź, kto i co się za tym kryje.

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji