czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Tradycja w parze z ekologią. Współpraca na rzecz pieczywa ekologicznego 0

dodano ,Redakcja PS

W połowie stycznia odbyło się spo­tkanie przedstawicieli Stowarzysze­nia Rzemieślników Piekarstwa RP (SRP RP) i Stowarzyszenia „Polska Ekologia”, skupiającego producen­tów żywności ekologicznej. Efektem rozmów było podpisanie umowy
o współpracy.

Jej celem jest m.in. wzajemne wsparcie w działaniach i promocja pieczywa ekologicznego w kraju oraz za granicą.

– Jednym z planów wynikających z podpisania umowy jest wprowa­dzanie do sprzedaży zdrowego, ekologicz­nego pieczywa w rzemieślniczych piekar­niach na terenie całego kraju – przekonuje Stanisław Butka, prezes SRP RP. Czesław Meus z „Polskiej Ekologii” dodaje: – Cho­ciaż szczegółowe zadania zostaną ustalo­ne dopiero podczas oficjalnego spotkania zarządów obu organizacji, już teraz mogę powiedzieć, że – podobnie jak ma to miej­sce w przypadku współpracy m.in. ze Sto­warzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP czy Stowarzyszeniem Przetwórców Owoców i Warzyw – celem nadrzędnym będzie wza­jemne wspieranie oraz promocja branży pie­karskiej tak w kraju, jak i na całym świecie.

 

Co trzeba zmienić?
Przed organizacjami stoi niełatwe zadanie. Trzeba przekonać piekarzy do wytwarzania pieczywa w nowoczesnych technologiach, ale w oparciu o polskie tradycje i z użyciem ekologicznych surowców. – W Polsce mamy bardzo duży areał ziem, na których uprawia się zboże ekologiczne. Niestety, w związku z małym zainteresowaniem piekarzy wprowa­dzaniem do swoich zakładów produkcji chle­ba, bułek, wyrobów cukierniczych w oparciu o surowce BIO, większa część zbóż sprzeda­wana jest za granicę. Paranoją jest, że to zbo­że przetworzone, np. w Niemczech, wraca do Polski w postaci drogich produktów, takich jak płatki i kasze. Razem z SRP będziemy chcieli ten efekt odwrócić, ale warunkiem powodze­nia jest mądre poparcie branży – przekonuje Czesław Meus. Powrót do tradycji w parze z ekologią pozwoli odbudować rzemieślnicze piekarstwo. – Wspólnie musimy się przeciw­stawić najgorszym wzorcom, tj. produkcji tzw. chleba i bułek z gotowych mieszanek czy mro­żonych przywożonych „Bóg wie skąd”. Mamy piękne tradycje piekarskie i uważamy, że to ostatni moment, żeby ratować tradycje na­szych ojców i dziadków – podkreśla Meus.

Konferencje o produkcji BIO w planach
W tym roku odbędą się m.in. prelekcje i spotkania z piekarzami. Już planowana jest pierwsza konferencja, podczas której zapre­zentowana zostanie technologia wytwarzania pieczywa w oparciu o prastare odmiany zbóż. W programie jest również wykład Mieczysła­wa Babalskiego, znanego ekorolnika, który przedstawi prozdrowotne właściwości zbóż prastarych. Konferencja finansowana będzie ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Jej termin i miejsce nie są jeszcze znane.


Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe