dodano , Redakcja PS

Tradycja w parze z ekologią. Współpraca na rzecz pieczywa ekologicznego

W połowie stycznia odbyło się spo­tkanie przedstawicieli Stowarzysze­nia Rzemieślników Piekarstwa RP (SRP RP) i Stowarzyszenia „Polska Ekologia”, skupiającego producen­tów żywności ekologicznej. Efektem rozmów było podpisanie umowy
o współpracy.

Jej celem jest m.in. wzajemne wsparcie w działaniach i promocja pieczywa ekologicznego w kraju oraz za granicą.

– Jednym z planów wynikających z podpisania umowy jest wprowa­dzanie do sprzedaży zdrowego, ekologicz­nego pieczywa w rzemieślniczych piekar­niach na terenie całego kraju – przekonuje Stanisław Butka, prezes SRP RP. Czesław Meus z „Polskiej Ekologii” dodaje: – Cho­ciaż szczegółowe zadania zostaną ustalo­ne dopiero podczas oficjalnego spotkania zarządów obu organizacji, już teraz mogę powiedzieć, że – podobnie jak ma to miej­sce w przypadku współpracy m.in. ze Sto­warzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP czy Stowarzyszeniem Przetwórców Owoców i Warzyw – celem nadrzędnym będzie wza­jemne wspieranie oraz promocja branży pie­karskiej tak w kraju, jak i na całym świecie.

 

Co trzeba zmienić?
Przed organizacjami stoi niełatwe zadanie. Trzeba przekonać piekarzy do wytwarzania pieczywa w nowoczesnych technologiach, ale w oparciu o polskie tradycje i z użyciem ekologicznych surowców. – W Polsce mamy bardzo duży areał ziem, na których uprawia się zboże ekologiczne. Niestety, w związku z małym zainteresowaniem piekarzy wprowa­dzaniem do swoich zakładów produkcji chle­ba, bułek, wyrobów cukierniczych w oparciu o surowce BIO, większa część zbóż sprzeda­wana jest za granicę. Paranoją jest, że to zbo­że przetworzone, np. w Niemczech, wraca do Polski w postaci drogich produktów, takich jak płatki i kasze. Razem z SRP będziemy chcieli ten efekt odwrócić, ale warunkiem powodze­nia jest mądre poparcie branży – przekonuje Czesław Meus. Powrót do tradycji w parze z ekologią pozwoli odbudować rzemieślnicze piekarstwo. – Wspólnie musimy się przeciw­stawić najgorszym wzorcom, tj. produkcji tzw. chleba i bułek z gotowych mieszanek czy mro­żonych przywożonych „Bóg wie skąd”. Mamy piękne tradycje piekarskie i uważamy, że to ostatni moment, żeby ratować tradycje na­szych ojców i dziadków – podkreśla Meus.

Konferencje o produkcji BIO w planach
W tym roku odbędą się m.in. prelekcje i spotkania z piekarzami. Już planowana jest pierwsza konferencja, podczas której zapre­zentowana zostanie technologia wytwarzania pieczywa w oparciu o prastare odmiany zbóż. W programie jest również wykład Mieczysła­wa Babalskiego, znanego ekorolnika, który przedstawi prozdrowotne właściwości zbóż prastarych. Konferencja finansowana będzie ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Jej termin i miejsce nie są jeszcze znane.


Bieżące wydanie czasopisma

Majowy Mistrz Branży pod znakiem tortów, stylowego dekorowania i wegańskiego cukiernictwa. Jak Agnieszka Paczóska wprowadziła Planetę Tortów na artystyczną orbitę i co chce osiągnąć w biznesie? Czego szuka w czekoladzie belgijski mistrz Patrick Aubrion, współtwórca Ruby?

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji