...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Czysta etykieta – czysty marketing

Zwykle większość z nas ma wrażenie, że prawo mu nie sprzyja i nie jest po jego stronie. Ale to właśnie prawo oferuje nam możliwości dobrego wypromowania produktu. Najlepszym przykładem jest etykieta umieszczona na produktach, która jest niezwykle rygorystyczna, a jednocześnie oferuje wiele możliwości.

Wykorzystaj brak wyraźniej granicy prawa i marketingu
Etykieta umieszczona na produkcie musi uwzględniać bardzo rygorystyczne prze­pisy określające: cechy produktu, ter­min ważności, warunki przechowywania, sposób spożycia i wiele innych. Przepisy prawa wymagają informowania o skład­nikach zawartych w produkcie. Oznacza to, że informacja zamieszczona na ety­kiecie jest przez klientów traktowana jako obowiązek prawny, a nie działanie marketingowe.

W tym miejscu zaciera się wyraźna grani­ca między obowiązkiem prawnym a mar­ketingiem, tym bardziej, że zawartość etykiety ma bardzo wysoką wiarygod­ność, dzięki czemu łatwo zawrzeć na niej wartościowy komunikat reklamowy o fak­tach związanych z danym produktem.

Obróć prawo na własną korzyść
Jeśli nasz produkt nie zawiera składników niepożądanych, jak substancje oznaczone symbolem „E”, a także jest wolny od pro­duktów niekorzystnych dla organizmu, nienaturalnych, warto to podkreślić. Pa­radoksalnie, to samo dotyczy składników, które – bez względu na swoje właściwości – są niemodne lub zostały okrzyknięte przez media jako niepożądane.

Chwaląc się swoją etykietą, pamiętaj, że ludzie są wzrokowcami. To głów­nie dlatego wokół nas mnożą się coraz to nowsze certyfikaty i medale. Dlatego zachęcam, aby zaprojektować specjal­ne logo, które samo w sobie nie świad­czy o certyfikowaniu produktu, jednak w oczach konsumenta stanowi gwa­rancję jakości i solidności. Logo równie dobrze może dotyczyć cechy produktu, np. gwarancji świeżości lub chrupkości. Patrząc na nieświadomość dokonywania zakupów przez konsumentów, prawdo­podobnie niewielu z nich przeanalizu­je, co symbolizuje ten znak graficzny. Większość z nich skupi się na logo i za­łoży, że produkt poddany został bada­niom jakościowym, które ktoś wnikliwie przeanalizował i zatwierdził.

Sprzedawaj poprzez edukację
Niektóre produkty, a szczególnie pieczy­wo, często wpływają korzystnie na funk­cjonowanie organizmu. Paradoksem jest więc ukrywanie korzyści spożywania pro­duktów droższych.
Rozwijając myśl związaną z reklamo­waniem produktów przy jednoczesnym uświadamianiu konsumentom ich składu i właściwości, bardzo łatwo przeprowa­dzić kampanię reklamową opartą na in­formacjach zawartych na etykiecie. Prawo polskie zezwala na wykorzystanie w re­klamie faktów oraz porównanie własnych produktów do produktów oferowanych przez konkurencję. Nic nie stoi na prze­szkodzie, aby przygotować prostą grafi­kę, na której obok siebie zestawimy nasz produkt oraz produkt konkurencyjny. Na­stępnie opiszemy je nazwami produk­tów oraz wypiszemy informacje zawarte na etykiecie. Im więcej dodatków typu „E” w produkcie konkurencji, tym lepiej.

Bądź bezkompromisowy względem gorszych konkurencyjnych produk­tów. Jako ekspert w swojej dziedzi­nie poczuj się odpowiedzialny spo­łecznie za poszerzanie świadomości konsumentów na temat dokonywa­nia świadomych zakupów oraz wła­ściwego żywienia.

Produkt, który zawiera więcej natural­nych składników, będzie wyróżniał się na tle pozostałych. Z pewnością jego wytworzenie kosztowało drożej niż pro­dukcja gorszej jakości wyrobów z więk­szą ilością niepożądanych składników, warto więc zwrócić uwagę klienta na to, co konsumuje. Można w tym celu porów­nać własne wyroby dobrej jakości z nie­zdrowymi produktami na rynku. Co wię­cej, forma reklamy tego typu cechuje się wysoką skutecznością, ponieważ umożliwia szybkie porównanie, które może wywołać szok u odbiorcy. Ważny jest także fakt, że bodźce wywołujące najwięcej emocji są najlepiej zapamię­tywane, a także częściej rozmawia się na ich temat. Zresztą każdy inteligent­ny człowiek, widząc podobne produkty o podobnej cenie, różniące się diame­tralnie wpływem na organizm i zdrowie, wybierze ten korzystniejszy dla niego i całej jego rodziny.

Rola sprzedawcy
Ważną rolę w informowaniu klienta o produkcie, jego składnikach oraz wpły­wie na organizm i samopoczucie odgry­wa sprzedawca, który nie tylko podaje klientowi produkt, ale także powinien być jego doradcą. Niestety – rzeczywi­stość jest zupełnie odmienna. Najczę­ściej klient nie wie, co kupuje, ponieważ sprzedawca nie wie, co sprzedaje. Pa­radoksem jest więc fakt, że większość ekspedientek podających produkty zza lady nie zna ani korzyści, ani wad cha­rakteryzujących określony wyrób, przez co nie może realnie wpływać na zwięk­szenie sprzedaży. Nawet jeśli wybaczymy sprzedawcom brak wiedzy i wyszkolenia, trudno zrozumieć brak dostępu do infor­macji przy sklepowych półkach na temat składu produktu, a tym bardziej jego właściwości. To samo można powiedzieć o supermarketach, jednak w przypadku tych punktów sprzedaży być może jest to decyzja świadoma.
Warto zwrócić uwagę na oferowane za pośrednictwem naszej redakcji szkolenia dla Ekspedientek – więcej informacji na
www.MistrzBranzy.pl/ekspedientki .

Wyróżnij się albo zgiń
Etykieta może być najważniejszym spo­sobem dotarcia do właściwego klienta. Przeglądając sklepowe półki, łatwo za­uważyć, że na pierwszy rzut oka więk­szość produktów jest niemalże identycz­na z użytkowego punktu widzenia, przez co trudno jest zakomunikować ich wyjąt­kowość. To kolejny argument, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom grupy docelo­wej i w konsekwencji skłonić do zaku­pu poprzez jasno określoną tożsamość i wizerunek. Wartościowy produkt powi­nien być wsparty solidną marką, która zaspokaja również emocjonalne potrzeby klientów.

Michał Rusek, www.MarketingFanpage.pl

Bieżące wydanie czasopisma

W nowym Panie nadają tonu. Monika Walecka odczarowuje stereotyp piekarza, Madame Caramel przewodzi po kulinarnych zakątkach Paryża, a sensorka Renata Januszewska odkrywa smakowe niuanse w czekoladzie. Pań nie brakuje w nowym dziale Rzemiosło Przyszłości, jednak mamy też zacne grono Panów. Sprawdź, kto i co się za tym kryje.

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji