...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Monitoring social media od kuchni. Zastosowanie narzędzi social listening

W filmie Szef Jona Favreau z 2014 r. Twitter w kuchni staje się równie ważny, jak pieprz i sól, a internetowe dyskusje o żywności decydują o być albo nie być restaura­cji. Ten obraz pokazuje rolę i siłę mediów społecznościowych.

Facebook, blogi i liczne serwisy są coraz ważniejszym opiniotwórczym miejscem rozmów o ofertach dużej oraz małej lokalnej restauracji, cukierni czy piekarni. Warto przysłuchiwać się tym dyskusjom, brać w nich udział i wykorzystywać w praktyce płynące z nich wnioski.

Wszystkie strony interneto­we, blogi, wpisy czy komenta­rze w serwisach społecznościo­wych w każdej sekundzie przeczesywane są z różną skutecznością przez narzędzia, których podstawowym zadaniem jest zna­lezienie materiałów zawierających okre­ślone słowo kluczowe. To usługa, którą w podstawowej formie oferuje Google po­przez wyszukiwarkę oraz alerty i powiado­mienia. Rozwiązania dedykowane monito­ringowi social mediów dają jednak znacznie więcej możliwości – zarówno jeżeli chodzi o liczbę pozyskiwanych materiałów, jak i ich jakość. Skala dyskusji w Internecie – a w różnych formach uczestniczy w niej już nawet 13 mln Polaków – jest ogromna, dlatego warto wybrać narzędzie precyzyj­ne, dokładne i skuteczne.

Z prowadzonego przez IMM monitoringu social mediów na tematy związane z bran­żą piekarsko-cukierniczą oraz lodziarską wynika, że są to zagadnienia chętnie po­ruszane przez internautów. Na temat róż­nego rodzaju piekarń Polacy w social me­dia inicjują nawet 600 rozmów dziennie, o cukierniach – 200 razy, a o lodziarniach – 150. Rozmowy o samych produktach – pieczywie, ciastach, tortach bądź lodach – są spotykane jeszcze częściej: mówimy tu już o nawet 6 tysiącach wzmianek każ­dego dnia. Każda z nich to okazja do wej­ścia w dyskusję z jej autorem i zaprezen­towania swojej marki, swoich produktów, wiedzy i doświadczenia w ciekawy, przy­jazny i oryginalny sposób. Dzięki dobremu monitoringowi mediów społecznościowych jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek przed­tem. Ale zastosowań narzędzi służących do śledzenia internetowych rozmów jest znacznie więcej.

 

Porozmawiać z przyszłym klientem
Najcenniejszym walorem monitoringu mediów społecznościowych jest uła­twienie angażowania się w rozmowę na temat własnej firmy i branży. Na­rzędzia takie jak aMIi, dostępne w In­stytucie Monitorowania Mediów, od razu po uruchomieniu pokażą nam, kto, gdzie i co mówił na interesujący nas temat. Aplikacje do monitoringu mediów może­my skonfigurować np. tak, by otrzymy­wać tylko wpisy i opinie na temat wybra­nego rodzaju pieczywa, ulubionej marki czekolady czy poszukiwanego przez in­ternautę smaku lodów.

Wpisy znalezione przy użyciu funkcji mo­nitoringu należy potraktować jako okazję do rozpoczęcia dialogu. Może to być roz­wiązanie problemu, o którym pisze autor, ale także zaproszenie do skorzystania z własnych usług, udzielenie rabatu, za­proszenie do degustacji w lokalu bądź po prostu… przyjazny i zabawny, neutral­ny komentarz. Wszystko zależy od kre­atywności autora. Dla branż związanych z żywnością najbardziej interesujące będą serwisy służące do dzielenia się zawartością multimedialną (Instagram, Pinterest czy YouTube), ale na ogrom­ne zainteresowanie treściami tego typu można liczyć również na portalach Fa­cebook i Twitter.

W Internecie warto monitorować wzmianki o własnej firmie, ale trzeba pomyśleć również o podmiotach konku­rencyjnych. Dzięki temu można poznać sposób, styl i działania komunikacyj­ne prowadzone przez inne firmy z na­szej branży i porównać ich skuteczność z własną marką.

Wyprzedzić kryzys
Warto podkreślić, że za wykorzystanie monitoringu mediów społecznościo­wych nie odpowiada dostawca usługi. To po stronie firmy bądź osoby korzysta­jącej z monitoringu leżą wszystkie zwią­zane z tym obowiązki. Podstawowym za­daniem jest zatem słuchanie, a jedną z najbardziej wyrazistych okazji i szans na zaistnienie w świadomości użytkow­ników social mediów jest odpowiednie reagowanie na usłyszane dzięki moni­toringowi sygnały – także te negatyw­ne. Producenci żywności są szczególnie narażeni na krytykę w social media. De­cydują o tym przede wszystkim popular­ność tego tematu (jest on bliski każde­mu z nas) oraz coraz większa otwartość Polaków w mediach społecznościowych. Nie bez znaczenia są też rosnąca świado­mość i wrażliwość konsumentów na ja­kość produktów spożywczych.

By niepochlebny wpis na temat sma­ku czy składu pieczywa nie przerodził się w poważny kryzys, na każde sygna­ły tego typu należy reagować szybko. To kolejne zadanie dla systemów mo­nitoringu social media. Stałe śledzenie aktywności internautów w każdym ser­wisie społecznościowym pozwala na za­uważenie niepokojącego wpisu i podjęcie adekwatnych działań komunikacyjnych. Kryzysy, które rozpoczęły się przez 140 znaków na Twitterze, a następnie zawi­tały do głównych wydań telewizyjnych wiadomości, nie należą do rzadkości. Szybka reakcja na skargę zamieszczoną w mediach społecznościowych pozwoli na załagodzenie ich negatywnych kon­sekwencji. Pokaże też, że zdanie klienta nie jest nam obojętne i że stale czuwamy nad jakością własnej oferty.

 

Zbliżyć się do klienta
W świecie komunikacji masowej na do­bre zadomowiło się już pokolenie, które nie pamięta świata bez lajków, haszta­gów oraz wszechobecnych logotypów portali Twitter i Facebook. Podział na by­cie online i offline zaciera się, a użyt­kownicy social media otwarcie wyrażają swoje poglądy i zainteresowania. Dzięki temu także firmy otrzymują nowe możli­wości poznania potrzeb i zwyczajów swo­ich obecnych bądź przyszłych klientów. Dzięki korzystaniu z monitoringu jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem, a w wielu przypadkach dobrze skonfigu­rowany social listening zastępuje drogie i czasochłonne badania rynku.

Monitorując wzmianki na temat własnej marki bądź branży, otrzymujemy bezpo­średni wgląd do tego, kto i w jaki sposób wypowiadał się na interesujący nas te­mat. Dzięki analizie wyników łatwo wska­zać potencjalnych liderów opinii i osoby, które nadają ton dyskusji i kreują opinie w Internecie. Ich sugestie mogą być dla każdego producenta żywności cennymi wskazówkami na temat oczekiwań i po­trzeb klientów. Pamiętajmy, że social media to nie tyl­ko treści rozrywkowe – to dziś źródło cennych opinii, które realnie pomagają w prowadzeniu własnego biznesu.

W służbie internautom
Przede wszystkim jednak wpisy i komen­tarze w serwisach społecznościowych na­leży traktować nie jako okazję do agre­sywnej reklamy i sprzedaży, a bardziej jako szansę na nawiązanie rozmowy i kon­taktu z nadawcą oraz udzielenie mu odpo­wiedniej rady bądź pomocy. W ten sposób nie tylko zyskujemy zaufanie internautów, ale również potwierdzamy, że dobrze zna­my się na własnej specjalizacji.

Narzędzia do monitoringu mediów umoż­liwiają znalezienie każdego rodzaju roz­mowy i natychmiastowego włączenia się do niej. Warto zainteresować się taki­mi rozwiązaniami, bo dyskusja w serwi­sach społecznościowych będzie toczyć się niezależnie od tego, czy weźmiemy w niej udział, czy nie. Dlaczego zatem nie skorzystać z potencjału oraz zasię­gu, jaki mają obecnie media społeczno­ściowe, i nie dołączyć do internetowej rozmowy?

Łukasz Jadaś, ekspert ds. badań Internetu i social mediów


Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji