...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Zarządzanie jakością, zarządzanie informacją

Wymagania stawiane zarządzaniu jakością, gwarancja bezpieczeństwa produktów spożywczych i kontrola pochodzenia w branży młynarskiej wymagają sprawnego zarządzania informacją. Przedsiębiorstwa potrzebują wydajnego i elastycznego rozwiązania IT, które integruje system zarządzania jakością w całym rozwiązaniu ERP.

Moduł zarządzania jakością Sys­temu CSB uwzględnia charakte­rystykę procesów i jest integral­ną częścią oprogramowania branżowego. Dba o zorientowaną na jakość optyma­lizację zarówno procesów, jak i produk­tów. Przedsiębiorstwa wykorzystujące ten moduł dysponują optymalnym na-rzędziem pozwalającym wdrożyć krajo­we i międzynarodowe wytyczne, służące jednocześnie trwałej optymalizacji pro­cesów. Równolegle w systemie zarzą­dzania jakością odbywa się analiza or­ganizacji wszystkich istotnych procesów. Dzięki skutecznemu zarządzaniu jakością wzrasta bezpieczeństwo artykułów spo­żywczych, co przekłada się na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Zarrądzanie jakoścIą
Kontrola pochodzenia jest centralnym obszarem zarządzania jakością, który zwłaszcza w przedsiębiorstwie branży spożywczej ma niebagatelne znaczenie. Wzajemne po-wiązanie i pełna integracja obszarów funkcyjnych (planowania, sterowania i kontroli, zarządzania jakością) realizuje wszystkie wymagania i jednocześnie aktywizuje ukryty potencjał racjo­nalizacyjny w przedsiębiorstwie. Wdrożenie rozwiązania kon­troli pochodzenia w Systemie CSB w sposób trwały i widoczny zwiększa zaufanie konsumentów do produktów i producenta.

Pełna integracja oprogramowania ma w przypadku systemu za­rządzania jakością pierwszorzędne znaczenie. Ze względu na swój charakter parametry kontroli jakości są rejestrowane w wielu obszarach przedsiębiorstwa, trudno przypisać je do konkretnego obszaru/modułu. Rozwiązaniem jest pełna integracja wszystkich obszarów w ramach jednego systemu, co przełoży się na sku­teczne zarządzanie jakością. System CSB umożliwia elektroniczne sterowanie zarządzaniem jakością, z uwzględnieniem wszystkich krajowych i między­narodowych norm, wytycznych czy ustaw oraz wiarygodną kontrolę pochodzenia wzdłuż całego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie obejmuje swoim zasięgiem zarządzanie jakością we wszystkich obszarach przedsiębior­stwa, począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, maga­zyny, na sprzedaży kończąc. Dzięki takiej koncepcji możliwa jest bieżąca rejestracja (online) wszelkich informacji dotyczą­cych parametrów jakości i kontroli pochodzenia ze wszystkich punktów przedsiębiorstwa w jednym systemie, ich dowolne zestawienie i dalsza analiza. Wszystkie wewnątrzzakładowe dane dotyczące wykorzystanych materiałów, personelu, komórek organizacyjnych, maszyn i ja-kości są rejestrowane tam, gdzie powstają. Zarządzanie jakością dostarcza tym samym wszystkich niezbędnych parametrów jako­ści w taki sposób, że przeprowadzenie i dokumentacja procesów kontroli odbywają się bez konieczności zatrzymywania procesów. Tak powstaje bezbłędna kontrola jakości wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego.


HACCP
Zarówno stacjonarne punkty rejestracji danych, jak i urządzenia mobilne są bezpośrednio powiązane z krytycznymi punktami kontrolnymi (CCP) przedsiębiorstwa, umożliwiając spełnienie norm HACCP. Oznacza to, że wszelkie wewnętrzne procesy, takie jak transport, ważenie, skanowanie, mieszanie, napeł­nianie, pakowanie, analiza, i niezbędne do wykonywania tych zadań maszyny oraz urządzenia są zsynchronizowane z zarzą­dzaniem jakością w ramach jednego systemu ERP. W ten spo­sób uzyskujemy bezbłędną weryfikację jakości i pochodzenia produktu w całym procesie produkcji, a to dzięki następują­cym funkcjonalnościom:
• elektronicznej księdze kontroli jakości wraz z opisem stanowisk, procesów, procedur i zaleceń roboczych,
• elastycznemu sterowaniu modułem zarządzania jako­ścią,
• stuprocentowemu dotrzymaniu rygorów kontroli jakości,
• dokumentowaniu zdarzeń bezpośrednio na miejscu,
• kontrolom jakości na przyjęciu dostaw,
• kontroli wejścia i wyjścia z produkcji wraz z przyporząd­kowaniem numerów losowych//numeru partii,
• przejrzystemu dokumentowaniu procesów podczas opra­cowania wsadów,
• bezbłędnemu systemowi informacji o wsadach,
• połączeniu ze sterowaniem procesami i danymi w za­stosowanych urządzeniach i maszynach, planowaniu we­wnętrznych i zewnętrznych audytów dostawców,
• poprawieniu jakości produktu oraz satysfakcji klienta, •optymalnemu zarządzaniu reklamacjami, co oznacza „bezpapierową” realizację koncepcji HACCP.

Wszystkie obszary pod kontrolą
Wykorzystanie modułu zarządzania jakością Systemu CSB przekłada się na trwałe korzyści w skali całego przedsiębiorstwa: płynność procesów oraz dokładną informację, systematyczne raportowanie i eliminowa­nie pomyłek czy wąskich gardeł. Zmiany w organizacji procesów mające na celu poprawienie jakości w każdym obszarze przedsiębiorstwa można wdrożyć za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Po­jawiające się błędy i braki są nie tylko personalizowane, lecz również systematyzowane i archiwizowane według określonych reguł. Tym samym ma miejsce trwałe poprawienie procesów w operacyjnych działaniach biznesowych. Standardowe opisy robocze, wskazówki jakościowe i ilościowe, zalecenia kontroli i metody postępowania w sytuacjach krytycz­nych, środków ochrony produktów i metod pozwalają kształto­wać procesy przedsiębiorstwa w sposób pewny i efektywny. Tym samym zarządzanie jakością Systemu CSB realizuje obszerny controlling procesów i generuje korzyści dla przedsiębiorstw je użytkujących. Dodatkowo wzmacnia poczucie odpowiedzial­ności u pracowników oraz gwarantuje jakość i bezpieczeństwo wszystkich procesów.

Adam Steć, członek zarządu CSB-System Polska Sp. z o.o.

Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji