...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS, materiał promocyjny

HACCP – przykazanie producenta żywności

Dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej z roku 2011 mogą budzić obawy. Zaledwie 37% zakładów produkcyjnych wdrożyło obowiązkowy system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. W przy­padku dobrych praktyk GHP/GMP jest lepiej, ale nie idealnie – 71%.

Czy jest to etyczne w stosunku do konsumentów i firm, które już wdrożyły system lub zasady systemu HACCP? I co ma do tego etyka?

Według tradycyjnych poglądów biznes i etyka wykluczają się wzajemnie, jednak każdy przy­zna, że działalność gospodarcza musi być podporządkowana określonym standardom etycznym. Etyka jest po prostu pewnym na­rzędziem skuteczności w interesach, a mo­ralność leży w interesie firmy, bo: „etyka się opłaca”, „sprytnie jest być etycznym”, „dobre postępowanie to dobry interes”, „uczciwość w biznesie się opłaca”.

HACCP w dekalogu
W Polsce obowiązują zasady etyczne opar­te na tzw. dekalogu biznesmena, nawiązu­jące do etyki katolickiej. Jest ich dziesięć, a dwie z nich brzmią następująco:
• Nie produkuj niczego, co zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzi.
• Nie oszukuj nikogo.

Systemy bezpieczeństwa żywności w swym założeniu mają za zadanie spowodować co­dzienną należytą staranność przedsiębiorcy w przestrzeganiu prawa żywnościowego, a także spowodować wewnętrzną samo­kontrolę przedsiębiorcy.
Obowiązek wdrożenia zasad systemu zapew­nienia bezpieczeństwa żywności HACCP oraz zasad dobrych praktyk GHP/GMP wpisuje się w zasadę kodeksu etycznego: „nie produkuj niczego, co zagrażałoby zdrowiu i życiu in­nego człowieka”. Zasada „Nie oszukuj niko­go” znajduje odzwierciedlenie w systemach bezpieczeństwa żywności i rozporządzeniach mówiących o tym, że nie wolno fałszować żywności nawet wtedy, gdy nie zagraża ona bezpośrednio zdrowiu i życiu.

Zafałszowania żywności oraz inne nieetycz­ne w stosunku do konsumenta zachowania budzą niepokój i dezaprobatę społeczną, zwłaszcza w dobie interaktywnych me­diów, gdzie wszyscy bez przeszkód mogą się komunikować i mieć dostęp do informacji. Konsument oczekuje, że informacja poda­na na produkcie jest możliwa do odczytania (ze względu na wielkość czcionki i jest napisa­na w języku ojczystym), prawdziwa i wystar­czająca do podjęcia właściwego, zgodnego z jego oczekiwaniami zakupu. Niedopuszczal­ne jest produkowanie z przeterminowanych surowców lub surowców niedopuszczonych do obrotu.

Przykładem takiego surowca była sól wypado­wa stosowana zamiast soli spożywczej. Była ona nielegalnie wprowadzona do obrotu i nie­przeznaczona do produkcji spożywczej, ale znacznie tańsza. Wielu producentów padło ofiarą tego oszustwa. Inna afera na dużą skalę dotyczyła zafałszowania mleka w proszku me­laniną. W tym przypadku też chodziło o zysk. Dodatek melaniny fałszował zawartość biał­ka na korzyść producenta, ale równocześnie stwarzał zagrożenie dla zdrowia i życia.

   
 

Właściciele piekarni, cukierni, kawiarni coraz częściej zaczynają rozumieć, że etyka na dłuższą metę się opłaca. Działanie z należytą starannością, będące fundamentem prawa żywnościowego, równa się dobry, stabilny biznes, a moralność leży tak naprawdę w interesie firmy, która chce przetrwać na rynku.

 

 

Edukacja + obiektywne i sensowne kontrole
Upowszechnianie etyki biznesu powinno się odbywać poprzez edukację, dlatego tak ważne jest, aby każdy, kto pracuje w biz­nesie żywnościowym, przechodził właściwe szkolenia. Prawodawstwo żywnościowe oraz wszelkie poradniki czy kodeksy upowszech­niają etykę w produkcji i obrocie żywnością. Opisują, co jest prawidłowe, a co niewłaści­wie. Sankcje karne w postaci kar pieniężnych, ograniczenia lub pozbawienia wolności jasno pokazują, co jest sprzeczne z prawem, nie­etyczne. Bardzo ważną rolę odgrywa tu sys­tem kontroli zewnętrznej, sprawowanej np. przez Sanepid. Z tego względu systemy bez­pieczeństwa żywności są narzędziem do sty­mulowania etycznych zachowań w biznesie żywnościowym. Jednak aby były skuteczne i powszechne, niezbędne są odpowiednie działania ze strony jednostek kontrolnych. Kontrole powinny być obiektywne i opierać się na jasnych zasadach stosowania prawa żywnościowego. Należy również pamiętać, że nadal jeszcze spotykane propozycje „te­stowania produktów” lub „płatnego doradz­twa” przez osoby związane z kontrolą to nic innego jak zakamuflowana forma korupcji. Kontrole powinny uwzględniać możliwość ela­stycznego stosowania systemu lub zasad sys­temu HACCP w zależności od wielkości firmy i jej możliwości (np. małe firmy mogą stoso­wać uproszczone systemy HACCP).
W ostatnim czasie, mając na uwadze nega­tywną kampanię medialną polskiej żywności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zespół ds. Ochrony Wizerunku Produktów Rolno-Spożywczych. Zadaniem tego Zespo­łu będzie m.in. natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych na rynku rolno­-spożywczym oraz prowadzenie działań bu­dowania i utrwalania pozytywnego wizerun­ku polskiej żywności.

Joanna Terelak-Subramanian, HACCP-online

 

   
 

www.haccp-online.com.pl to nowoczesna platforma umożliwiająca szkolenia online z zakresu HACCP, GHP, GMP. Są to szkolenia opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin i dostosowane w szczególności do specyfiki mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenia online obejmują taki sam zakres materiału jak szkolenia stacjonarne, a certyfikat nie różni się od tradycyjnego i jest tak samo honorowany.
Platforma www.haccp-online.com.pl posiada rekomendację Krajowej Izby Gospodarczej – Przemysł Spożywczy.

 

 

Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji