...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Magia świąt, czyli psychologia zakupów

Znacie to? Zielone elfy i Świę­ty Mikołaj z Coca-Colą w ręku oraz inne charyzmatyczne postacie w telewizji przeko­nujące nas do zakupu rekla­mowanego produktu. Co się kryje za tą grą pozorów sterującą realnymi emocja­mi ludzi? Poznajcie tajniki psychologii sprzedaży.

Od lat prowadzicie własne piekarnie, cu­kiernie, sklepy, punkty sprzedaży, wyrabia­jąc pyszne produkty dla swoich klientów, w efekcie czego staliście się ekspertami w swojej branży. Dzięki swojemu doświad­czeniu doskonale zdajecie sobie sprawę, jak ważnym elementem produktów jest ich atrakcyjna dekoracja, barwna kolorystyka, odpowiednia nazwa, zapach unoszący się w powietrzu, a przede wszystkim smak. Wiecie, że należy wyróżnić swoje produk­ty i podkreślić magię świąt, najlepiej przy pomocy unoszącego się zapachu przypraw korzennych.

Doskonale zdajecie sobie sprawę, jak waż­ny jest wystrój wnętrza, merchandising i profesjonalna obsługa klienta. Znacie wszystkie działania marketingowe, po­cząwszy od rozsyłania wiadomości SMS oraz e-mail ze świątecznymi kartkami, tworzenia wydarzeń na Facebooku, or­ganizowania degustacji, prowadzenia działań opartych na rekomendacji, koń­cząc na profesjonalnej obsłudze klien­ta, wystroju wnętrza i produkcji limito­wanej oferty. Te działania marketingowe są wam doskonale znane i z pewnością opanowaliście je do perfekcji, ponieważ regularnie czytacie artykuły na łamach czasopisma „Mistrz Branży” i portalu www.MistrzBranzy.pl.

Dziś dowiecie się, w jaki sposób te wszyst­kie elementy, powiązane ze sobą, tak do­skonale działają – przyjrzymy się tajnikom psychologii zakupu. W tym celu należy zdać sobie sprawę z jednego z najwięk­szych odkryć psychologii sprzedaży, we­dług którego każdy człowiek, bez wzglę­du na środowisko z którego się wywodzi, majętność, wiek czy wykształcenie, jest impulsowy. Gdyby specjaliści od marketin­gu potrafili wygenerować narzędzie, które mogłoby sterować tymi impulsami, wów­czas klient zachowywałby się jak maszyna zaprogramowana do zakupów. Co więcej, psycholodzy oceniają, że znaczna część wydawanych pieniędzy nie służy do za­spokajania naszych potrzeb, a raczej sta­nowi metodę wpływającą na poprawianie nastroju.Mając teorię o „hedonistycznym impulsie”, możemy przejść do sedna sprawy i prze­analizować tajniki psychologii sprzedaży, która w obecnych czasach wywiera tak znaczący wpływ na naszą decyzyjność podczas zakupów.

Magia zapachu
Jednym z bardziej popularnych metod wpływania na klienta jest zapach. W pie­karniach jest on naturalny i wynika oczy­wiście z ciężkiej pracy piekarzy, którzy za ścianą sklepu firmowego przygotowują wypieki. W supermarketach możemy po­czuć bardzo podobny zapach, jednak jest on emitowany z kanałów wentylacyjnych i niestety nie pochodzi ze świeżo wypie­czonego pieczywa, lecz jest wytwarzany sztucznie. Zapach wpływa na człowieka w istotny sposób, ponie­waż odwołuje się do podstawowych podstaw egzystencji, a więc zaspokojenia głodu. W ten sztuczny sposób wywoływane jest poczucie głodu, nawet jeśli jesteśmy tuż po posiłku.

 

To samo uczucie wywoływane jest za pomocą obrazu, działając na wzrok – nawet jeżeli nie jesteśmy głodni, a widzimy apetyczny produkt, to od razu mamy ochotę go zjeść. Technika ta działa szczegól­nie mocno w okresie świąt, ponieważ pod napływem aury Bo­żego Narodzenia ludzie zapominają o wyrzeczeniach i często zapełniają żołądek po same brzegi. To dlatego w piekarniach tak popularny jest zapach przypraw korzennych, a wśród nich cynamonu, wanilii czy kardamonu.

Magia kolorów
Kolejnym elementem, wobec którego jesteśmy wręcz bezbronni podczas zakupów, jest kolor. Niewielu konsumentów ma świa­domość, że nasz mózg rejestruje kolor jako pierwszy bodziec. Co ciekawe, człowiek podświadomie dobiera kolorystykę ubrania odpowiednią do swojego samopoczucia. Trudno się dziwić, że lu­dzie tak łatwo ulegają sugestii kolorów docierających do nich z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest barwa wnętrza, dekoracji w witrynie czy opakowania – skoro kolor może wpływać na na­sze nastroje… Gdy jesteśmy zadowoleni lub w stanie euforii, wówczas kupujemy dużo więcej niż w chwilach przygnębienia i smutku. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego podczas świąt ota­czają nas połyskujące bombki i dzwonki, kolorowe prezenty, zdobione choinki, a wszystko mieni się w srebrzystym brokacie, gdzie dominują kolory czerwone, zielone, żółte i złote, warto uświadomić sobie, w jaki sposób wymienione barwy wpływają na ludzki umysł.
Czerwień – kolor, który w największym stopniu wpływa na ludz­ką psychikę. Jest kolorem symbolizującym odwagę, pewność siebie, miłość oraz władzę. Czerwony najbardziej ze wszyst­kich kolorów przyciąga oko potencjalnego klienta i wprowadza go w stan ekscytacji. Podczas świąt aktywizuje uczucie miłości i chęci dzielenia się z innymi ludźmi.
Pomarańczowy – kolor symbolizujący radość, optymizm, za­bawę, kreatywność, ciepło i energię. Pomarańczowy przywraca wiarę w siebie, wspierając pozytywne myślenie. Jest kolorem, który wpływa na przebieg metabolizmu, uwydatniając poczu­cie głodu.
Zielony – kolor wpływający uspokajająco, kojarzący się z bo­gactwem, pieniędzmi i dobrocią. Zastosowany w dekoracji na te­renie sklepu sprawia, że klient chwilowo zapomina o obecnych problemach, wywołując uczucie relaksu i spokoju, co sprzyja przeprowadzaniu sprzedaży i wydawaniu większej kwoty pie­niędzy na zakupy.
Żółty – symbol radości, nadziei, słońca, który aktywizuje wspo­mnienie dobrych czasów, również wspomnień z wakacji. Kolor żółty generuje optymistyczne wibracje w mózgu, które uwal­niają więcej serotoniny, odpowiedzialnej za chemiczne poczucie szczęścia. Użyty w branży spożywczej przyspiesza metabolizm, a więc wzmacnia uczucie głodu u potencjalnego klienta.
Złoty – kolor symbolizujący przepych, dostatek, bogactwo, ekstrawagancję i poziom w hierarchii. Złoty sprawia, że czujemy się dowartościowani, lepsi. Zastosowany w dekoracji oznacza eks­kluzywne miejsce oraz produkt.
Odwiedzając sklepy i oglądając kolorowe witryny, nietrudno zauważyć, że w więk­szości z nich stosowana jest kolorystyka omówiona powyżej. Specjaliści od mar­ketingu idą krok dalej, kładąc tuż przed nami ogromne prezenty, owinięte po­łyskującą kokardą, co stanowi kolejny bodziec wpływający na ludzki umysł. Faktem jest, że każdy człowiek pod­świadomie zastanawia się, co może być w środku i chciałby rozpakować prezent lub przynajmniej zajrzeć do środka. Sprzyja temu odpowiednia ekspozycja, specjalnie wyznaczone i dobrze oświe­tlone miejsce oraz świąteczna atmosfera, wywołująca jakże pożądaną aurę świąt Bożego Narodzenia.

 

Czy poznajesz subtelną perswazję?
Największym paradoksem działań mar­ketingowych podczas świąt jest fakt, że dominującym elementem perswazyj­nym, wpływającym na dokonywane przez klientów zakupy, jesteśmy my sami. A do­kładnie nasze zachowanie, które nazywane jest „owczym pędem”. Jeśli otaczający nas ludzie kupują więcej, nagłaśniają proces zakupów oraz upubliczniają go, wówczas my sami kupujemy jeszcze więcej. Jeśli jedna osoba kupi dany produkt, a widzą to pozostali klienci stojący w tej samej kolejce, natychmiast wzrasta prawdopo­dobieństwo, że wśród planowanych zaku­pów znajdą się również te produkty, które kupiła osoba w kolejce przed nimi. Do tego wszystkiego dochodzą działania perswa­zyjne oparte na zasadach psychologii, wy­korzystywane m.in. w świątecznych sloga­nach reklamowych, które pobudzają sferę emocjonalną. Slogany te najczęściej od­wołują się do rodzinnych i kulturowych tradycji, wartości rodzinnych, potrzeby mi­łości i spełniania marzeń, dlatego popular­ne slogany to „spełnij pragnienia swoich bliskich” lub „spraw radość najbliższym”.

Gry liczbowe
Kolejnym elementem są gry liczbowe, tak popularne w sklepach, w których klient wybiera produkt najczęściej w opar­ciu o cenę. W tym wypadku specjaliści od marketingu w przemyślany sposób układają produkty obok siebie, aby wza­jemnie na siebie oddziaływały. Na obec­nym etapie świadomości klientów mało kto już nabiera się na różnicę w cenie między 1,99 zł a 2,00 zł. Mimo to, wbrew po­wszechnie znanej technice, jest ona nadal skuteczna, ponieważ wpływa na ludzką podświadomość. Co więcej, rzadko kiedy klienci wiedzą, że produkt podobny, sto­jący na półce obok w cenie 5,99 zł jest tam dlatego, aby wywołać złudne uczu­cie, że cena 1,99 zł za produkt podobny jest niska. To dlatego, że w towarzystwie produktu dwukrotnie droższego wydaje się ona śmiesznie niska, nawet jeśli nie jest.

Wesołych Świąt
Mimo to pamiętajmy, że święta są po to, by się nimi cieszyć, a więc wydajmy pienią­dze, spełniając marzenia swoich bliskich. Ofiarujmy tyle radości, ile jesteśmy w sta­nie przekazać, nie zwracając uwagi na stan konta. Pamiętajmy jednak, aby przy oka­zji robienia zakupów bacznie obserwować techniki zastosowane przez specjalistów ds. marketingu danego sklepu, aby w przy­szłości móc zastosować je we własnym biz­nesie. Wesołych Świąt!  

Michał Rusek, www.MarketingFanpage.pl

marketing na święta
Podziel się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Napisz, co sądzisz o artykułach, który z nich najbardziej wsparł Twój biznes, a ja odwdzięczę się indywidualnymi poradami marketingowymi.
Napisz na adres: m.rusek@MistrzBranzy.pl

Przeczytaj również:


Bieżące wydanie czasopisma

Poznaj sezonowe trendy tortowe oraz receptury lodziarskie finalistów Gelato Poland, przekonaj się jak ważne jest śniadanie w piekarni...

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji